Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Serdar KALE
Dersi Verenler Prof.Dr. Serdar KALE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Fikri Mülkiyet Hukuku ilke ve esaslarını, fikri ve sınai hakları ve bunlara ilişkin düzenlemeleri detaylı olarak inceleyip, öğrencilere kavratmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Fikri Mülkiyet Hukukuna giriş ve genel bilgiler,Fikir ve sanat eserleri,Eser çeşitleri,Eser sahibi ve hakları,Komşu haklar,Tecavüz halinde ileri sürülebilecek talepler ve davalar,Markalar, marka çeşitleri, tescili; Marka üzerindeki haklar ve korunması,Patentler, patent çeşitleri, buluş,Patentin tescili ve korunması,Faydalı modeller,Entegre devre topografyaları,Tasarımlar,Coğrafi işaretler,Fikri Mülkiyet Hakları alanında uluslararası düzenlemeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
1. Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecektir. 1, 10, 12, 18, 2 A, B
2. Fikri mülkiyet haklarını değerlendirebilecektir. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
2.1. Fikri mülkiyet haklarıyla sınai mülkiyet haklarını karşılaştırır. 1, 10, 12, 18, 2 A, B
2.2. Fikir ve sanat eserini tanımlar. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
2.3. Eser çeşitlerini tanır. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
3. Eser sahibinin haklarını tanıyabilecektir. 1, 10, 12, 14, 18, 2 A, B
3.1. Patenti açıklar. 1, 10, 12, 15, 2 A, B
3.2. Faydalı modeli anlatır. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
3.3. Endüstriyel tasarımı tanımlar. 1, 10, 12, 15, 18, 2 A, B
3.4. Markayı açıklar. 1, 10, 12, 18 A, B
3.5. Coğrafi işareti tanımlar. 1, 10, 12, 14, 18, 2 A, B
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 18: Vaka Çalışması, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Fikri Mülkiyet Hukukuna giriş ve genel bilgiler
2 Fikir ve sanat eserleri
3 Eser çeşitleri
4 Eser sahibi ve hakları
5 Komşu haklar
6 Tecavüz halinde ileri sürülebilecek talepler ve davalar
7 Markalar, marka çeşitleri, tescili; Marka üzerindeki haklar ve korunması
8 Patentler, patent çeşitleri, buluş
9 Patentin tescili ve korunması
10 Faydalı modeller
11 Entegre devre topografyaları
12 Tasarımlar
13 Coğrafi işaretler
14 Fikri Mülkiyet Hakları alanında uluslararası düzenlemeler
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
Karahan, Sami/Suluk, Cahit/Saraç, Tahir/Nal, Temel, 2013, Fikri Mülkiyet Hukukunun Esasları, Seçkin Yayınevi, Ankara

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 4 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 11 11
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 21 21
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 132
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu