Geri
AKADEMİK

Proje Adı: CON DESIGN

Öğrenciler: Gaye İşbilir
Proje Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Seher Oya Akman
Bütünleşik Sistem Tasarımı: 4. öğretim yılı dersi. Tasarım projelendirmesine ek olarak bu ders, markalaşma ve satış kanalı oluşturma edimlerinin ekonomik, kültürel ve rekabetsel koşullar içinde değer yaratmasını hedeflemektedir.
Integrated System Design: 4yh-year course. Design project plannig is supported in this course with the aim to create value  in the context of economic, cultural and competitive conditions through branding and sales channel productivity.

Galeri

 

Proje Adı: DÖRT ÜÇGEN

Öğrenciler: M. Feyza Kargın, İlay Esen, Medet Güneşli, Feyza Şengül
Proje Yöneticisi: Eli Bensusan, Alex Tuna Başer
Model Yapımı: 2. öğretim yılı dersi. Bir tasarlama aracı olarak skeç model yapımı ile özgün biçim yaratma, üretim disiplini ve yöntemlerinin öğrencinin bizzat deneyimlemesi hedefleniyor.
Model Building: 2nd-year course. This course involves creative form design with a focus on sketch modelling where students experience production methods and discipline.

Galeri

Proje Adı: EARTES

Öğrenciler: Medet Güneşli
Proje Yöneticisi: Alex Tuna Başer, Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin Alaca
Tasarım Stüdyosu II: 2. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio II: 2nd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: FEEL SAFE

Öğrenciler: Melis Temel
Proje Yöneticisi: Hatice Armağan
Tasarım Stüdyosu IV: 3. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio IV: 3rd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: FINDIK

Öğrenciler: Rabia Nur Torun
Proje Yöneticisi: Alex Tuna Başer
Tasarım Stüdyosu III: 3. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio III: 3rd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: HAWAII FEST

Öğrenciler: Sedef Şentürk
Proje Yöneticisi: Alex Tuna Başer, Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin Alaca
Tasarım Stüdyosu II: 2. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio II: 2nd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: HEALTHY BITE

Öğrenciler: Hilal Tekoğlu
Proje Yöneticisi: Alex Tuna Başer, Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin Alaca
Tasarımda Anlam Bilim: 2. öğretim yılı dersi. Bu ders endüstri ürünlerinin anlamsal niteliklerinin araştırılması ve bu bilginin tasarıma uygulanma yöntemlerinin öğrencilere gösterilmesini hedeflemektedir.
Design Semantics: 2nd-year course. This course aims to research semantic characteristics of industrial design with a focus on application of semantic knowledge to design methods.

Proje Adı: HEDRO

Öğrenciler: Rabia Nur Torun
Proje Yöneticisi: Hatice Armağan
Tasarım Stüdyosu IV: 3. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio IV: 3rd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: KUZEY

Öğrenciler: Seçkin Şenel
Proje Yöneticisi: Hatice Armağan
Tasarım Stüdyosu IV: 3. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio IV: 3rd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: MY MEAL BUDDY

Öğrenciler: Hande Yılmaz
Proje Yöneticisi: Dr. Öğr. Üyesi Seher Oya Akman
Bütünleşik Sistem Tasarımı: 4. öğretim yılı dersi. Tasarım projelendirmesine ek olarak bu ders, markalaşma ve satış kanalı oluşturma edimlerinin ekonomik, kültürel ve rekabetsel koşullar içinde değer yaratmasını hedeflemektedir.
Integrated System Design: 4yh-year course. Design project plannig is supported in this course with the aim to create value  in the context of economic, cultural and competitive conditions through branding and sales channel productivity.

Proje Adı: ORVI

Öğrenciler: Cansel Sunay
Proje Yöneticisi: Hatice Armağan
Tasarım Stüdyosu V: 4. öğretim yılı dersi. . Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio V: 4th-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: PROPOLİS

Öğrenciler: Hilal Tekoğlu
Proje Yöneticisi: Alex Tuna Başer, Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin Alaca
Tasarım Stüdyosu I: 2. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio I: 2nd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: PUZZLE

Öğrenciler: İlay Esen
Proje Yöneticisi: Alex Tuna Başer, Dr. Öğr.Üyesi Fahrettin Ersin Alaca
Tasarım Stüdyosu II: 2. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio II: 2nd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: SEBO

Öğrenciler: Derya Aydın
Proje Yöneticisi: Alex Tuna Başer
Tasarım Stüdyosu III: 3. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio III: 3rd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: SECURING

Öğrenciler: Rabia Kurşun
Proje Yöneticisi: Hatice Armağan
Tasarım Stüdyosu IV: 3. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio IV: 3rd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: SUSAM

Öğrenciler: Rabia Kurşun
Proje Yöneticisi: Alex Tuna Başer
Tasarım Stüdyosu III: 3. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio III: 3rd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: TALIS

Öğrenciler: Gaye İşbilir
Proje Yöneticisi: Hatice Armağan
Tasarım Stüdyosu V: 4. öğretim yılı dersi. . Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio V: 4th-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.

Proje Adı: ZOI

Öğrenciler: Derya Aydın
Proje Yöneticisi: Hatice Armağan
Tasarım Stüdyosu IV: 3. öğretim yılı dersi. Bu ders, tasarım projelendirmesi ile tasarımda konsept geliştirme, pazarlama ve kullanım senaryolarının geliştirilmesini hedeflemektedir. Buna binaen, sürecin ve senaryoların belirli bir ürün önerisine ulaşma yönünde değerlendirilmesi ve sürdürülebilirlik ilkesine bağlı olarak üretime yönelik teknik çözümlerin geliştirilmesi bu dersin kazanımları içerisindedir.
Design Studio IV: 3rd-year course. This course aims to train students in terms of design concept development, marketing and user scenario creation through design project planning. In this vein, the course’s outcome includes transformation of design processes and scenarios into concrete product proposals as technical solutions are developed in the context of sustainability principles.
 

Bilgi Talep Formu