Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TASARIMA GİRİŞ I 2+6 5 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Bengi ATUN
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Şehnaz CENANİ DURMAZOĞLU, Öğr.Gör. Mahmut Çağdaş DURMAZOĞLU, Öğr.Gör. Mert DURMAZ, Öğr.Gör. Heval Zeliha ÜÇOK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasarıma Giriş1 Dersi kapsamında, amaç, öğrencilerin aşağıdaki kavramlardan bir veya bir kaçına odaklanarak, kentsel mekanı gözlemlemeleri, analiz etmeleri, buldukları küçük bir probleme çözüm üretmeleridir. Bu bağlamda her grup yürütücüsü bu kavramları kullanabilir, değiştirebilir, çoğaltılabilir. Kavramlar: Hareket - hız- yavaşlık / ses- sessizlik - gürültü / görme - ışık / koku/ kamusal alan - özel alan / araç - yaya hareketi Kentsel öğeler: Kesişim noktaları - bölgeler- sınırlar - odak noktaları- yolların tespiti / sokak- meydan-yeşil alanlar vb. Coğrafik özellikler: Konum, topoğrafya, bitki örtüsü, yağış, iklim vb. Perspektifler: Vista noktaları, sokak silüetleri vb. Kullanıcılar / Kullanıcı grupları: Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar, ziyaretçiler, turistler, engelliler, işportaçılar, satıcılar, esnaf, yayalar, hayvanlar, vb. Deneyim ve gözlem: Gündelik hayat - alışkanlıklar - yaşantı – ilişkiler vb. Hafıza/ bellek: Kentte dolaşırken akılda kalan, dikkat çeken öğeler vb. ----- EUT: Bu derste öğrencilere ürün tasarımında malzeme, biçim, işlev, dil, anlam, ergonomi gibi temel bilgilerin verilmesinin yanında, beyin fırtınası teknikleri, global araştırmalar ve inovasyon yöntemleri ile yaratıcılıklarının geliştirilmesi sağlanmaktadır. Hem kavramlar üzerine düşünme yetilerinin geliştirilmesi, hem de endüstride karşılaşılan temel uygulama alanlarının deneyimlenmesi amaçlanmaktadır. Her dönemde 3 hızlı ürün projesi gerçekleştirmektedirler. Bu projelerin iki boyutlu görselleştirme, ürünün üretimi ve dijital ifade tekniklerini kullanılarak sunulması beklenmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Oryantasyon Haftası -- EUT: Endüstri Tasarımının Kapsamı; Tasarım ilkeleri: Ürün İşlev Ergonomi Malzeme Üretim,Tanışma, Seminerler, Alan gezisi -- EUT: Ürün Tasarımı Projesi I Çok Fonksiyonlu Ürünler: Giysi çanta ayakkabı,tasarımda çizgisel elemanların organizasyonu -- EUT: Ürün Tasarımının yaratıcı süreçleri, gerçek malzeme ile çalışma, Ürünü markalaştırma ,çizgisel elemanlarla boşlukta hacim oluşturma -- EUT: Tasarımların ön sunumları, eksikliklerin belirlenmesi ,modül kavramı ve tasarımı -- EUT: Modellerin yapılması ve proje teslimi,modüllerin araya getirilirken boşluk-doluluk ilişkilerinin yorumlanması -- EUT: Ürün Tasarım Projesi II Modüler Sistemler: Takı, aydınlatma, oyuncak,boşluk-doluluk ilişkilerinde algoritmalar kullanarak soyut düzlemde tasarım gerçekleştirmek -- EUT: Modülarite ve sistemleri: Çoğaltma, geçme, katlama,Ara Jüri 1 -- EUT: Kilitleme sistemleri ve tasarıma katılımı,tasarımda beden-mekan ilişkisini kavramak için bedenin analiz edilmesi -- EUT: Gerçek malzeme ile üretim,bedeni saran strüktürün kurulması -- EUT: Proje Teslimi ve Jüri,bedeni saran strüktürün bir yüzey malzemesiyle kaplanması -- EUT: Ürün Tasarımı Projesi III Gıda İçerik Tasarımı ve Ambalajı,topolojik geometrinin bir topografya yaratmak için kullanılmasının açıklanması -- EUT: Gıda sunum teknikleri ve seramonileri; Koruma ve ambalajlama; Ambalaj Tasarımı çalışmaları,yapay topografyanın yorumlanması, yüzeye ve mekana dönüşümü kapasitesinin belirlenmesi -- EUT: Gıda tasarımı ve ambalajı ile etiket çalışmaları,portfolyo tasarımı -- EUT: Proje sunumu, gıda, tadımı ve ambalajı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tasarım ile ilgili temel kavram ve kuramları, kompozisyon bilgisi, tasarım sürecini öğrenmiş, 4 D
2) Analiz yapma yeteneğinin geliştirmiş, 4 D
3) Tasarım ile ilgili temel kavramların uygulamaya geçirilişini öğrenmiş, 15 D
4) Takım çalışmasını tecrübe etmiş, 8 D
5) Bir tasarım projesinde doğru "brief" almanın ve teorik altyapıyı oluşturmanın önemini kavramış 14 D
6) Mesleğine dair ilk pratikleri gerçekleştirmiş olacaktır. 16 D
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Haftası -- EUT: Endüstri Tasarımının Kapsamı; Tasarım ilkeleri: Ürün İşlev Ergonomi Malzeme Üretim
2 Tanışma, Seminerler, Alan gezisi -- EUT: Ürün Tasarımı Projesi I Çok Fonksiyonlu Ürünler: Giysi çanta ayakkabı
3 tasarımda çizgisel elemanların organizasyonu -- EUT: Ürün Tasarımının yaratıcı süreçleri, gerçek malzeme ile çalışma, Ürünü markalaştırma
4 çizgisel elemanlarla boşlukta hacim oluşturma -- EUT: Tasarımların ön sunumları, eksikliklerin belirlenmesi
5 modül kavramı ve tasarımı -- EUT: Modellerin yapılması ve proje teslimi
6 modüllerin araya getirilirken boşluk-doluluk ilişkilerinin yorumlanması -- EUT: Ürün Tasarım Projesi II Modüler Sistemler: Takı, aydınlatma, oyuncak
7 boşluk-doluluk ilişkilerinde algoritmalar kullanarak soyut düzlemde tasarım gerçekleştirmek -- EUT: Modülarite ve sistemleri: Çoğaltma, geçme, katlama
8 Ara Jüri 1 -- EUT: Kilitleme sistemleri ve tasarıma katılımı
9 tasarımda beden-mekan ilişkisini kavramak için bedenin analiz edilmesi -- EUT: Gerçek malzeme ile üretim
10 bedeni saran strüktürün kurulması -- EUT: Proje Teslimi ve Jüri
11 bedeni saran strüktürün bir yüzey malzemesiyle kaplanması -- EUT: Ürün Tasarımı Projesi III Gıda İçerik Tasarımı ve Ambalajı
12 topolojik geometrinin bir topografya yaratmak için kullanılmasının açıklanması -- EUT: Gıda sunum teknikleri ve seramonileri; Koruma ve ambalajlama; Ambalaj Tasarımı çalışmaları
13 yapay topografyanın yorumlanması, yüzeye ve mekana dönüşümü kapasitesinin belirlenmesi -- EUT: Gıda tasarımı ve ambalajı ile etiket çalışmaları
14 portfolyo tasarımı -- EUT: Proje sunumu, gıda, tadımı ve ambalajı
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Alejandro Bahamon (2008), Sketch: Houses, Loft Publications Bertelsmann Fachverlag (1970), Bauentwurfslehre, Bertelsmann Fachverlag Publishing Charles G. Ramsey, Harold R. Sleeper (2000), Architectural Graphic Standarts, Wiley and Sons Elissa Aalto (1990), Alvar Aalto, Editions d'architecture Artemis Francis D.K. Ching (2004), İç Mekan Tasarımı, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları / Mimarlık Dizisi John F. Pile (2002), Interior Design, Prentice Hall College Div Joseph De Chiara (2001), Time Saver Standards for Building Types, McGraw-Hill Kenneth Frampton (2005), Campo Baeza (Light is More), Tf Editions Koos Eissen (1988), Presenting Architectural Designs, Van nostrand Reinhold Maasao Furuyama (2005), Tadao Ando, Taschen Necati İnceoğlu (1995), Düşünme ve Anlatım Aracı Olarak Eskizler, Helikon Yayınları Peter Gössel (1996), Architecture in the Twentieth Century, Taschen Philip Jodidio (1997), Sir Norman Foster, Taschen Rob Krier (2002), Architectural Composition, Rizzoli Robert W. Gill (1984), Manual of Rendering with Pen and Ink, Van Nostrand Reinhold The Modulor (2004), Le Corbusier, Springer Tom Porter, Sue Goodman (1988), Manuel of Grpahic Techniques, Architectural Press Udo Kultermann (2010), Kenzo Tange and the Metabolist Movement, Taylor Dabner, D., Stewart, S., Zempol, E. (2014). Graphic Design School: The Principles and Practice of Graphic Design. John Wiley & Sons: New Jersey

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu