Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESİM SANATI VE TEKNİKLERİ 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, Mimarlık ve Tasarım öğrencilerine desen, suluboya, pastel, guaş, akrilik ve yağlıboya tekniklerini kuramsal ve uygulamalı olarak öğretmeyi hedefler. Ders, desen, suluboya, pastel, guaş teknikleri temel becerilerini kazanmış olan Mimarlık ve Tasarım öğrencilerine akrilik ve yağlıboya tekniklerini kuramsal ve uygulamalı olarak öğretmeyi hedefler.
Dersin İçeriği Bu ders; RESİM SANATI VE TEKNİKLERİNE GİRİŞ dersinin değerlendirilmesi; RESİM SANATI VE TEKNİKLERİNE GİRİŞ dersi öğrenci ödevlerinin tartışılması,Suluboya tekniğinden kaynaklanan guaş ve akrilik tekniği,Suluboya tekniğinden kaynaklanan guaş ve akrilik tekniği,Suluboya, guaş ve akrilik boya için elverişli resim kağıdı ve uygulama farklılıkları.,Bir mimarlık çizimi nasıl renklendirilmeli? Mimarideki eskiz çizimi ile resimdeki eskiz farkları nedir?,Resimde çok yaygın olarak uygulanan kolaj tekniği aslında nasıl olmalı? Birbirini yadsıyan malzemeden yapılan kolajın başına gelenler.,Resimde çok yaygın olarak uygulanan kolaj tekniği aslında nasıl olmalı? Birbirini yadsıyan malzemeden yapılan kolajın başına gelenler.,Soyut ve somut resmin tuzakları. Genelinde; yanlış yorumlanan soyut ve somut kavramının resimdeki serüveni. Boyutu 50 x 70 cm. yüksek gramajlı (300 gr. civarı) resim kağıdının özelliği ile yağlıboya ve akrilik için hazır tuvallerde çalışma.,Soyut ve somut resmin tuzakları. Genelinde; yanlış yorumlanan soyut ve somut kavramının resimdeki serüveni. Boyutu 50 x 70 cm. yüksek gramajlı (300 gr. civarı) resim kağıdının özelliği ile yağlıboya ve akrilik için hazır tuvallerde çalışma.,ARA SINAV,Yağlıboya tekniğinde kullanılan tüm boyaların birbirinden farkları ve çağlar boyu resmin serüveni.,Yağlıboya tekniğinde kullanılan tüm boyaların birbirinden farkları ve çağlar boyu resmin serüveni.,Güz ve Bahar döneminde anlatılan, uygulanan resimler üzerine genel görüş. Çalışılan resimler için son ekler ve yorumlar.,Güz ve Bahar döneminde anlatılan, uygulanan resimler üzerine genel görüş. Çalışılan resimler için son ekler ve yorumlar.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kompozisyon bilgisini geliştirir. 2. Tasarlama düşüncesini geliştirir. 3. Akrilik ve yağlıboya teknikleri konusunda temel bilgileri edinir. 1 A, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 RESİM SANATI VE TEKNİKLERİNE GİRİŞ dersinin değerlendirilmesi; RESİM SANATI VE TEKNİKLERİNE GİRİŞ dersi öğrenci ödevlerinin tartışılması
2 Suluboya tekniğinden kaynaklanan guaş ve akrilik tekniği
3 Suluboya tekniğinden kaynaklanan guaş ve akrilik tekniği
4 Suluboya, guaş ve akrilik boya için elverişli resim kağıdı ve uygulama farklılıkları.
5 Bir mimarlık çizimi nasıl renklendirilmeli? Mimarideki eskiz çizimi ile resimdeki eskiz farkları nedir?
6 Resimde çok yaygın olarak uygulanan kolaj tekniği aslında nasıl olmalı? Birbirini yadsıyan malzemeden yapılan kolajın başına gelenler.
7 Resimde çok yaygın olarak uygulanan kolaj tekniği aslında nasıl olmalı? Birbirini yadsıyan malzemeden yapılan kolajın başına gelenler.
8 Soyut ve somut resmin tuzakları. Genelinde; yanlış yorumlanan soyut ve somut kavramının resimdeki serüveni. Boyutu 50 x 70 cm. yüksek gramajlı (300 gr. civarı) resim kağıdının özelliği ile yağlıboya ve akrilik için hazır tuvallerde çalışma.
9 Soyut ve somut resmin tuzakları. Genelinde; yanlış yorumlanan soyut ve somut kavramının resimdeki serüveni. Boyutu 50 x 70 cm. yüksek gramajlı (300 gr. civarı) resim kağıdının özelliği ile yağlıboya ve akrilik için hazır tuvallerde çalışma.
10 ARA SINAV
11 Yağlıboya tekniğinde kullanılan tüm boyaların birbirinden farkları ve çağlar boyu resmin serüveni.
12 Yağlıboya tekniğinde kullanılan tüm boyaların birbirinden farkları ve çağlar boyu resmin serüveni.
13 Güz ve Bahar döneminde anlatılan, uygulanan resimler üzerine genel görüş. Çalışılan resimler için son ekler ve yorumlar.
14 Güz ve Bahar döneminde anlatılan, uygulanan resimler üzerine genel görüş. Çalışılan resimler için son ekler ve yorumlar.
Kaynaklar
GOMBRICH, E.H Sanatın Öyküsü Remzi Kitap Evi İstanbul-1982 SÖZEN Metin- TANYELİ Uğur, Sanat Sözlüğü Remzi Kitabevi İstanbul-1992 TURANİ Adnan, Dünya Sanat Tarihi Remzi Kitabevi İstanbul-1992 WÖLFFLİN Henrich, Sanat Tarihinin Temel Kavramları Remzi Kitabevi-1982 RICHARD Lionel, Ekspresyonizm Remzi Kitabevi-1984 LYNTON Norbert, Modern sanatın öyküsü Remzi kitabevi İstanbul-1982 SÖZEN, Gürol, SÖZEN, Zeynep, Anadolu Topraklarında Güzeli Arayış , 2008, HSBC

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu