Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SÜRE VE MALİYET PLANLAMA 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ
Dersi Verenler Prof.Dr. Elçin Filiz TAŞ, Prof.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Gerçekleştirilmesi düşünülen yapım projelerinin girişim-planlama-tasarım aşamalarında maliyet ve süre tahmini, planlama ve kontrolünün yanı sıra inşaat firmalarının inşa ettikleri projenin maliyetine ve süresine yönelik olarak teklif verme aşamasından başlayıp inşaat sonuna kadar geçen evrede maliyet ve süre tahmini ve kontrolüne yönelik tüm bilgi ve becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği Bu ders; Yapı Üretim Sürecinin Farklı Aşamalarında Maliyet ve Süre ile İlgili Kararlar ve Maliyet Hesaplamaları,EPS, Yeni İş Programı Açma, WBS, Aktivite Kodları Oluşturma, İş Programı Default Ayarlarının Gözden Geçirilmesi,Takvim Oluşturma, Aktivite Tipleri, Aktivite Oluşturma, Aktiviteler Arası İlişki Tipleri, Aktiviteler Arası İlişkileri Kurma, Aktivitelerin Tahmini Sürelerinin Girilmesi,Arası İlişkileri Kurma (Devam), Takvim Atama, Aktivite Kodlarını Atama, Kullanıcı Tanımlı Alanların Oluşturulması ve Ataması, CPM ile kritik yol hesabı,Profile, Resource Table Kullanımı, Longest Path, Critical Path, 1 Week Lookahead Gibi Önemli Çıktıların Hazırlanması, Sınav Öncesi Genel Tekrar,Filtreleme, Group and Sort, Data Kısıtları, Roles, Risks, Global Change,Ara sınav,Kaynak Tipleri, Kaynakların Kütüphanesinin Oluşturulması ve Atanması, Adam Saat Kaynaklarının Oluşturulması ve Atanması,Kaynak Raporlarının Alınması, Para Birimlerinin Oluşturulması ve Atanması, Kazanılmış Değer Analizi, S Curve, Primavera Excel Entegrasyonu (Import/Export),İş Programı Rapor Hazırlanması, Baseline Atama, ,Baseline Üzerinden Güncelleme ve Kıyas Yapma, Dönem Kapama,Sıfırdan İş Programının Tekrar Oluşturulması,Sıfırdan İş Programının Tekrar Oluşturulması,Sıfırdan İş Programının Tekrar Oluşturulması,Sıfırdan İş Programının Tekrar Oluşturulması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yapı Üretim Sürecinin Farklı Aşamalarında Maliyet ve Süre ile İlgili Kararlar ve Hesaplamalar; Temel Kavramlar; Girişim-Planlama-Tasarım Aşaması Boyunca Maliyet ve Süre Tahmini ve Planlamaya İlişkin Temel Bilgiler; Etkileyen Faktörler; Tasarım aşamasında Maliyet ve Süre Tahmin (Hesaplama) Yöntemleri Proje Gerçekleştirme Süreci İçinde Maliyet ve Süre Hesabı ve Kontrolü, Teklif Verme Sürecinde Maliyet Tahmini Öncesi Çalışmalar, Dolaysız Malzeme, İşçilik, Ekipman Maliyetlerinin Tahmini, Alt Yüklenicilik Maliyetlerinin Hesaplanması, Şantiye Genel Giderleri ve Risklerin Hesaplanması, Genel İşletme Maliyetleri, Şantiye Genel Maliyetleri, Teklif Bedelinin ve Birim Fiyatların Belirlenmesi, Maliyet ve Süre Kontrolü ve Yöntemleri 1, 11, 14, 3, 8 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yapı Üretim Sürecinin Farklı Aşamalarında Maliyet ve Süre ile İlgili Kararlar ve Maliyet Hesaplamaları
2 EPS, Yeni İş Programı Açma, WBS, Aktivite Kodları Oluşturma, İş Programı Default Ayarlarının Gözden Geçirilmesi
3 Takvim Oluşturma, Aktivite Tipleri, Aktivite Oluşturma, Aktiviteler Arası İlişki Tipleri, Aktiviteler Arası İlişkileri Kurma, Aktivitelerin Tahmini Sürelerinin Girilmesi
4 Arası İlişkileri Kurma (Devam), Takvim Atama, Aktivite Kodlarını Atama, Kullanıcı Tanımlı Alanların Oluşturulması ve Ataması, CPM ile kritik yol hesabı
5 Profile, Resource Table Kullanımı, Longest Path, Critical Path, 1 Week Lookahead Gibi Önemli Çıktıların Hazırlanması, Sınav Öncesi Genel Tekrar
6 Filtreleme, Group and Sort, Data Kısıtları, Roles, Risks, Global Change
7 Ara sınav
8 Kaynak Tipleri, Kaynakların Kütüphanesinin Oluşturulması ve Atanması, Adam Saat Kaynaklarının Oluşturulması ve Atanması
9 Kaynak Raporlarının Alınması, Para Birimlerinin Oluşturulması ve Atanması, Kazanılmış Değer Analizi, S Curve, Primavera Excel Entegrasyonu (Import/Export)
10 İş Programı Rapor Hazırlanması, Baseline Atama, ,Baseline Üzerinden Güncelleme ve Kıyas Yapma, Dönem Kapama
11 Sıfırdan İş Programının Tekrar Oluşturulması
12 Sıfırdan İş Programının Tekrar Oluşturulması
13 Sıfırdan İş Programının Tekrar Oluşturulması
14 Sıfırdan İş Programının Tekrar Oluşturulması
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 5 10
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 5 5
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu