Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TEKNİK RESİM II 2+2 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Hamdi ERGÜL
Dersi Verenler Öğr.Gör. Işıkcan KESKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında kesitlerin çizilmesi (kısa yönde yapı kesitinin çıkartılması)
Dersin İçeriği Bu ders; 1/100 ölçeğin hatırlanması Final sorusunun derste uygulama olarak yeniden çizilmesi,1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında NORMAL kat planı çizimi (akslar, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar) ,1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında NORMAL kat planı çizimine devam edilmesi (iç ve dış ölçülendirme, kotlar, tarama ve mekan isimlendirmeleri),1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında ÇATI KAT PLANI çizimi ,1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, MERDİVEN çizimi (KAT planları çizimi) ,1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, MERDİVEN çizimi (Kesit çizimi) ,1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında kesitlerin çizilmesi (kısa yöndeki kesitin çizilmesi),Yıl içi sınavı,1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında kesitlerin çizilmesi (uzun yöndeki kesitin merdiven dahil çizilmesi),1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında cephelerin çizilmesi (ÖN görünüş),1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında cephelerin çizilmesi (yan görünüşler),1/20 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, ekipmanları ile birlikte MUTFAK mekanı plan ve kesit çizimleri (kapı ve pencereden geçen),1/200 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, eğimli bir arazide konumlanmış çok katlı örnek bir yapının kat planlarının çizilmesi,1/200 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, eğimli bir arazide konumlanmış çok katlı örnek bir yapının kesit - görünüş çizilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Zihinde oluşan ya da mevcutta var olan objelerin biçimlerini resmetmek için gereken çizim tekniklerini benimser 1, 17, 4, 6 D
2.Tasarımını yaptığı bir objeyi iki ve üç boyutlu çizim tekniklerini kullanarak görselleştirir 1, 17, 4, 6 D
3.Yaptığı bireysel çalışmasını çizim diliyle olduğu kadar mesleki tanımları kullanarak sözel olarak da ifade edebilir 1, 17, 4, 6 D
4.Tasarımda grafik anlatım tekniklerini uygular 1, 17, 4, 6 D
5.Stüdyo ortamında çalışma alışkanlığı geliştirir 1, 17, 4, 6 D
6.Mesleki ifade dili olan çizim tekniklerini kullanmayı öğrenir. 1, 17, 4, 6 D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1/100 ölçeğin hatırlanması Final sorusunun derste uygulama olarak yeniden çizilmesi
2 1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında NORMAL kat planı çizimi (akslar, taşıyıcı sistem, iç ve dış duvarlar)
3 1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında NORMAL kat planı çizimine devam edilmesi (iç ve dış ölçülendirme, kotlar, tarama ve mekan isimlendirmeleri)
4 1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında ÇATI KAT PLANI çizimi
5 1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, MERDİVEN çizimi (KAT planları çizimi)
6 1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, MERDİVEN çizimi (Kesit çizimi)
7 1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında kesitlerin çizilmesi (kısa yöndeki kesitin çizilmesi)
8 Yıl içi sınavı
9 1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında kesitlerin çizilmesi (uzun yöndeki kesitin merdiven dahil çizilmesi)
10 1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında cephelerin çizilmesi (ÖN görünüş)
11 1/50 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, çok katlı örnek bir proje kapsamında cephelerin çizilmesi (yan görünüşler)
12 1/20 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, ekipmanları ile birlikte MUTFAK mekanı plan ve kesit çizimleri (kapı ve pencereden geçen)
13 1/200 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, eğimli bir arazide konumlanmış çok katlı örnek bir yapının kat planlarının çizilmesi
14 1/200 ölçekli mimari çizim tekniği kullanılarak, eğimli bir arazide konumlanmış çok katlı örnek bir yapının kesit - görünüş çizilmesi
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır.
1.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim I, Eğitim Matbaası, İstanbul 2.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim II, Eğitim Matbaası, İstanbul 3.Ching, F.D.K. (1996). Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 4.Ching, F.D.K. (2010). Design Drawing, John Wiley & Sons, Inc. New York 5.Gürer, L. (2000). Perspektif ve Gölge, Birsen yay. İstanbul 6.Hotan, H. (2000). Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul 7.Onat, E. (2010). Perspektif ve Perspektifde Gölge Çizimi, Efil yay. İstanbul 8.Şahinler, O. (1990). Mimarlıkta Teknik Resim, Yay, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 10 4 40
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 8 3 24
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu