Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
HESAPLAMALI TASARIM STRATEJİLERİ1+223
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Zülal Nurdan KORUR
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste amaç hesaplamanın numerik ya da metinsel olmaktan çok görsel hesaplama yöntemiyle yapılabileceğini göstermektir. Güncel dijital tasarım yaklaşımlarından “form bulma”, “form yapma” yada “form hesaplama” olarak bilinen bu kavramsal yaklaşımlar kullanılarak tasarım analizi, sentez ve tasarım çözümleri elde edilecektir. Form hesaplama araştırmaları bir yandan deneysel olarak gerçekleştirilirken diğer taraftan dijital ortamda üretilerek iki üretim ortamı (analog ve dijital) arasındaki farklılıklar gözlemlenecektir. Bilgisayar programları çok yoğun biçimde kullanılacaktır. Bu ders, öğrencilerin kural tabanlı sistemleri sistematik biçimde kullanmalarını amaçlar. Şekil gramerlerini anlamak ve bunları mimari tasarıma aktarabilmek dersin dönem boyunca odağını oluşturur. Şekiller, objeler ve farklı kurgulanan elemanlar arasındaki izafi ilişkiler kavranır.
Dersin İçeriğiBu ders; Parametrik tasarımın tanımı,Rhinoceros programına giriş,Grasshopper programına giriş,Üretken Sistemler,Malzeme sistemleri,kendinden örgütlü sistemler,hesaplanabilir fonksiyonlar,ara sınav,Tasarım ve fabrikasyon,Malzeme performansı,final proje eskizleri,final proje tasarımını geliştirme,final projesi üretim stratejileri,final projesini tamamlama; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
bilgisayar ortamında tasarımla eskiz tasarım arasındaki farkları görme becerisi 10, 16, 3, 4, 8C, D, F
Öğretim Yöntemleri:10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Parametrik tasarımın tanımı
2Rhinoceros programına giriş-
3Grasshopper programına giriş-
4Üretken Sistemler-
5Malzeme sistemleri-
6kendinden örgütlü sistemler-
7hesaplanabilir fonksiyonlar-
8ara sınav-
9Tasarım ve fabrikasyon-
10Malzeme performansı-
11final proje eskizleri-
12final proje tasarımını geliştirme-
13final projesi üretim stratejileri-
14final projesini tamamlama-
Kaynak
Chu, K., (2006), ―Metaphysics of Genetic Architecture and Computation‖, Architectural Design, 76 Issue 4 July/August, 38-45. Deleuze, G. ―Difference & Repetition‖ The Athlone Press:London 1994, p.182 Ednie-Brown, P., (2006), ―All-Over, Over-All: biothing and Emergent Composition‖, Architectural Design, 76 Issue 4 July/August, 72-81. Ednie-Brown, P., and Andrasek, A., (2006), ―CONTINUUM: A Self-Engineering Creature- Culture‖, Architectural Design, 76 Issue 5 September/October, 19-25. Erdman, D., Gow, M., Karlsson, U., and Perry, C., (2006), ―Parallel Processing: Design/Practice‖, Architectural Design, 76 Issue 5 September/October, 81-87. Galloway, R. A., and Thacker, E., (2006), ―Language, Life, Code‖, Architectural Design, 76 Issue 5 September/October, 26-29. Gardner M. (1970) ―Mathematical Games: The fantastic combinations of John Conway's new solitaire game "life"‖ Scientific American 223 (October 1970): 120-123 Goldenberg, J., Horowitz, R., Levav, A., and Mazursky, D.; ―Finding Your Innovation Sweet Spot‖, Harvard Business Review, 2003 Goulthorpe, M., and dECOi, ―Scott Points: Exploring Principles of Digital Creativity‖, ―Architecture in Digital Age: Design and Manufacture‖ Spon Press, London, 2003 Harel, D. (1992). ―Algorithmics: the spirit of computing (2nd ed.).‖ Reading, MA: Addison Wesley.
[1]www.tdk.gov.tr [2] http://wikipedia.org/ [3]http://www.fep.up.pt/conferencias/EAEPE2007/Papers%20and%20abstracts_CD/Liagoura s.pdf (Socio-economic evolution and Darwinism in Thorstein Veblen: A post-Marxist appraisal (George Liagouras, Department of Financial and Management Engineering, University of the Aegean, Greece)) [4]http://www.termbank.net/psychology/7182.html [5]http://bio.research.ucsc.edu/~barrylab/classes/animal_behavior/HISTORY.HTM [6]http://worldmake.blogspot.com/2006/04/summary-of-de-landas-lecture-on.html [7]http://www.goldsmiths.ac.uk/history/news-events/niamh-deleuze-paper.doc [8]http://www.talkorigins.org/faqs/evolphil/species.html [9]http://www.berlage-institute.nl/03_postgraduate/PhDs/PhD.P.Trummer.html (Peter Trummer; Population Thinking in Architecture (working title)) [10]www.netmatematik.com/netmatematik/bolum4.html [11] http://sci.ege.edu.tr/~mat/yazi/mobius.html [12] http://www.roboeducators.org/downloads/prog%20inst/Algorithmic%20Think.doc [13] http://www.bitstorm.org/gameoflife/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu