Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Natali TOMA, Prof.Dr. Hüseyin Atilla DİKBAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı‘Gayrimenkul Geliştirme’ metodolojisinin proje yönetim prensipleri ile ilişkilendirilerek ve proje planlama kronolojisi ile aktarılarak, yetişecek tasarımcıların ticari gayrimenkul yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi.
Dersin İçeriğiBu ders; Gayrimenkul Geliştirme konusuna giriş – Sektörel fuarlar ve organizasyonlar - Ticari bir gayrimenkul hayata geçirilirken… Pazar Araştırması ve Arsa Seçim Süreci,Stratejik Planlama, Fonksiyon Belirleme, Risk Yönetimi - En iyi kullanım analizi ve mağaza karması seçimi ile stratejiyi geliştirirken... (Pazar analizi, konsept ve tasarım sürecindeki beklentiler, çelişkiler ve sonuçları) ,İhtiyaç Özeti!.. Konsept ve tasarım sürecindeki beklentiler – Bir örnek ticari gayrimenkul projesi üzerinde öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek Beyin Fırtınası Çalışması,Fizibilite süreci (Eksiksiz bir fizibilite nasıl olur ve gayrimenkul projesinin hayata geçirilmesindeki önemi nedir?),Konsept tasarım süreci (konsept tasarım ve enerji verimliliği ilişkisi) - Sürdürülebilir Konsept,Entegrasyon Yönetimi! 1. Kent ölçeğindeki çeşitli buluşma noktalarının akışının gayrimenkul projesine yansıtılarak projenin şehir ile bağlantısının kurulması. 2. Konsept Tasarım, Uygulama projeleri ve “shop drawing” süreçlerinin entegrasyonu,Sözleşme Yönetimi, Anlaşmazlıların Çözümlenmesi, İlişki Yönetimi – Örneklemeler ve soru/cevap yöntemi,Ara sınav,Uygulama Tasarımı Sürecinin Entegrasyonu – Sürdürülebilir Tasarım Yönetimi, Teknik Proje Yönetimi, Mühendislik projeleri ile koordinasyon ,Atelye – Öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan atelyenin amacı sözleşme sürecinden inşaat sürecine kadar gerçek hayatta yaşananlara dair farkındalık kazandırmaktır. Atelye öğrencilerin katılımının yanısıra sektörde aktif rol alan misafir mimarlar ve tasarım stüdyosu öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.,İnşaat süreç yönetimi (İnşaat ve yapım sürecindeki riskler, yaşananlar ve sonuçları) Şantiye yaşamından örneklemeler…,Açılış & devir teslim süreci (Pazarlama, satış, kiralama ve işletmeye alma süreçlerinin entegrasyonu),Açıldıktan sonraki sürecin yönetimi,Öğrenilen dersler! (Şirketler, profesyoneller, patronlar, danışmanlar ve sektörün diğer oyuncularının görevleri, uluslararası ve yerli şirketlerdeki farklı yaklaşımlar ve sonuçları…); konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Ara sınav, dönem ödevi, final sınavıA, C
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:A: Yazılı sınav, C: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Gayrimenkul Geliştirme konusuna giriş – Sektörel fuarlar ve organizasyonlar - Ticari bir gayrimenkul hayata geçirilirken… Pazar Araştırması ve Arsa Seçim Süreci
2Stratejik Planlama, Fonksiyon Belirleme, Risk Yönetimi - En iyi kullanım analizi ve mağaza karması seçimi ile stratejiyi geliştirirken... (Pazar analizi, konsept ve tasarım sürecindeki beklentiler, çelişkiler ve sonuçları)
3İhtiyaç Özeti!.. Konsept ve tasarım sürecindeki beklentiler – Bir örnek ticari gayrimenkul projesi üzerinde öğrencilerin katılımı ile gerçekleşecek Beyin Fırtınası Çalışması
4Fizibilite süreci (Eksiksiz bir fizibilite nasıl olur ve gayrimenkul projesinin hayata geçirilmesindeki önemi nedir?)
5Konsept tasarım süreci (konsept tasarım ve enerji verimliliği ilişkisi) - Sürdürülebilir Konsept
6Entegrasyon Yönetimi! 1. Kent ölçeğindeki çeşitli buluşma noktalarının akışının gayrimenkul projesine yansıtılarak projenin şehir ile bağlantısının kurulması. 2. Konsept Tasarım, Uygulama projeleri ve “shop drawing” süreçlerinin entegrasyonu
7Sözleşme Yönetimi, Anlaşmazlıların Çözümlenmesi, İlişki Yönetimi – Örneklemeler ve soru/cevap yöntemi
8Ara sınav
9Uygulama Tasarımı Sürecinin Entegrasyonu – Sürdürülebilir Tasarım Yönetimi, Teknik Proje Yönetimi, Mühendislik projeleri ile koordinasyon
10Atelye – Öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan atelyenin amacı sözleşme sürecinden inşaat sürecine kadar gerçek hayatta yaşananlara dair farkındalık kazandırmaktır. Atelye öğrencilerin katılımının yanısıra sektörde aktif rol alan misafir mimarlar ve tasarım stüdyosu öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilecektir.
11İnşaat süreç yönetimi (İnşaat ve yapım sürecindeki riskler, yaşananlar ve sonuçları) Şantiye yaşamından örneklemeler…
12Açılış & devir teslim süreci (Pazarlama, satış, kiralama ve işletmeye alma süreçlerinin entegrasyonu)
13Açıldıktan sonraki sürecin yönetimi
14Öğrenilen dersler! (Şirketler, profesyoneller, patronlar, danışmanlar ve sektörün diğer oyuncularının görevleri, uluslararası ve yerli şirketlerdeki farklı yaklaşımlar ve sonuçları…)
Kaynak
Ders esnasında paylaşılacaktır.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu