Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
DİJİTAL FABRİKASYON DÜŞÜNCESİ1+223
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Zülal Nurdan KORUR
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Zülal Nurdan KORUR
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu derste amaç dijital fabrikasyon tekniklerinin mimari tasarım süreçlerini dönüştürmesi ve karşılıklı birbirini etkileyen adımlar olarak bir tasarımın oluşumunda nasıl etkin bir rol oynağını anlamaktır. Güncel dijital tasarım yaklaşımlarından biri olan “dijital fabrikasyon” mantığı deneysel olarak stüdyo ortamında tasarımın konsept geliştirme aşamasından başlayarak prototip geliştirmeye kadar uzanan bir süreçte uygulamalı olarak ele alınacaktır. Öğrenciler dijital üretim araçlarından olan lazer kesim araçlarının, CNC makinelerin ve 3d yazıcıların kullanım mantığı ve kapasiteleri doğrultusunda projerini geliştirilecektir.
Dersin İçeriğiBu ders; dersin içeriği ve fabrikasyonun tanımı,dijital tasarımın operasyonlarını rhino programı üzerinde tartışma,operesyonel yöntemler kullanarak digital ortamda örüntü yaratma ,oluşturulan iki boyutlu örüntülerin üçüncü boyuta kaldırma algoritmalarının düşünülmesi,tessalation tanımı üzerinden bir ağ sistemi kurma,getirilen uygulamaların kritiklerinin verilmesi,çalışmaların sunuma hazırlanması,arasınav,dönem projesinin ilan edilmesi çalışma gruplarının oluşturulması üretimde izlenecek yolun belirlenmesi,üretimin prototip çalışmasının yapılması,prototipten geribesleme yardımıyla detayların kullanılan dijital programlarda projelerinin çizilmesi ve üretime hazırlanması,şeçilen üretim aracında tüm kesimlerin gerçekleştirilmesi,parçaların montajının yapılması,üretimin sürecine yönelik çizimlerin, grafiklerin, diyagramların oluşturulması ve sunuma hazırlanması; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
11, 16C, D
22
3D
Öğretim Yöntemleri:11: Seminer, 16: Proje Temelli Öğrenme, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:C: Ödev, D: Proje / Tasarım

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1dersin içeriği ve fabrikasyonun tanımı
2dijital tasarımın operasyonlarını rhino programı üzerinde tartışma
3operesyonel yöntemler kullanarak digital ortamda örüntü yaratma
4oluşturulan iki boyutlu örüntülerin üçüncü boyuta kaldırma algoritmalarının düşünülmesi
5tessalation tanımı üzerinden bir ağ sistemi kurma
6getirilen uygulamaların kritiklerinin verilmesi
7çalışmaların sunuma hazırlanması
8arasınav
9dönem projesinin ilan edilmesi çalışma gruplarının oluşturulması üretimde izlenecek yolun belirlenmesi
10üretimin prototip çalışmasının yapılması
11prototipten geribesleme yardımıyla detayların kullanılan dijital programlarda projelerinin çizilmesi ve üretime hazırlanması
12şeçilen üretim aracında tüm kesimlerin gerçekleştirilmesi
13parçaların montajının yapılması
14üretimin sürecine yönelik çizimlerin, grafiklerin, diyagramların oluşturulması ve sunuma hazırlanması
Kaynak
Chu, K., (2006), ?Metaphysics of Genetic Architecture and Computation?, Architectural Design, 76 Issue 4 July/August, 38-45. Deleuze, G. ?Difference & Repetition? The Athlone Press:London 1994, p.182 Ednie-Brown, P., (2006), ?All-Over, Over-All: biothing and Emergent Composition?, Architectural Design, 76 Issue 4 July/August, 72-81. Ednie-Brown, P., and Andrasek, A., (2006), ?CONTINUUM: A Self-Engineering Creature- Culture?, Architectural Design, 76 Issue 5 September/October, 19-25. Erdman, D., Gow, M., Karlsson, U., and Perry, C., (2006), ?Parallel Processing: Design/Practice?, Architectural Design, 76 Issue 5 September/October, 81-87. Galloway, R. A., and Thacker, E., (2006), ?Language, Life, Code?, Architectural Design, 76 Issue 5 September/October, 26-29. Gardner M. (1970) ?Mathematical Games: The fantastic combinations of John Conway's new solitaire game "life"? Scientific American 223 (October 1970): 120-123 Goldenberg, J., Horowitz, R., Levav, A., and Mazursky, D.; ?Finding Your Innovation Sweet Spot?, Harvard Business Review, 2003 Goulthorpe, M., and dECOi, ?Scott Points: Exploring Principles of Digital Creativity?, ?Architecture in Digital Age: Design and Manufacture? Spon Press, London, 2003 Harel, D. (1992). ?Algorithmics: the spirit of computing (2nd ed.).? Reading, MA: Addison Wesley.
[1]www.tdk.gov.tr [2] http://wikipedia.org/ [3]http://www.fep.up.pt/conferencias/EAEPE2007/Papers%20and%20abstracts_CD/Liagoura s.pdf (Socio-economic evolution and Darwinism in Thorstein Veblen: A post-Marxist appraisal (George Liagouras, Department of Financial and Management Engineering, University of the Aegean, Greece)) [4]http://www.termbank.net/psychology/7182.html [5]http://bio.research.ucsc.edu/~barrylab/classes/animal_behavior/HISTORY.HTM [6]http://worldmake.blogspot.com/2006/04/summary-of-de-landas-lecture-on.html [7]http://www.goldsmiths.ac.uk/history/news-events/niamh-deleuze-paper.doc [8]http://www.talkorigins.org/faqs/evolphil/species.html [9]http://www.berlage-institute.nl/03_postgraduate/PhDs/PhD.P.Trummer.html (Peter Trummer; Population Thinking in Architecture (working title)) [10]www.netmatematik.com/netmatematik/bolum4.html [11] http://sci.ege.edu.tr/~mat/yazi/mobius.html [12] http://www.roboeducators.org/downloads/prog%20inst/Algorithmic%20Think.doc [13] http://www.bitstorm.org/gameoflife/

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
X
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu