Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ESNEK KONUT2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüPrograma Bağlı Seçmeli
Dersin KoordinatörüÖğr.Gör. Mert DURMAZ
Dersi VerenlerÖğr.Gör. Mert DURMAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıBu dersin amacı esnek konutun temel kavramları, tarihi, teorisi ve pratiği üzerinden öğrencilere esnek konutu mimari olarak analiz edebilme ve kendi esnek konut projelerini tasarlayabilme kabiliyetlerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders tanıtımı, işleyiş ve yöntem bilgisinin verilmesi,Temel kavramlar: Esnek konut, adaptif konut, çekirdek konut, sosyal konut, düşük maliyetli konut, kolektif konut, toplu konut, seri üretimli konut.,Esnek konutun temel kavramları: Kullanım, plan, inşaat, servis.,Modernite projesi öncesinde esnek konut: Göçmenlik ve esnek konut – tipi, çadır, yurt; yerleşik hayata geçiş ve esnek konut – Çatalhöyük, megaron kompleksleri, geleneksel Japon Evi, geleneksel Türk Evi.,Modernite projesinde esnek konut 1: Modernite ve minimal konut; Stam, Neutra ve Mendelsohn, van der Rohe, Le Corbusier.,Modernite projesinde esnek konut 2: Endüstrileşen konut; Le Corbusier, Gropius ve Meyer, van der Rohe, Bartning, Silvy, Bogner.,Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 1; Le Corbusier, Turner, Habraken, Alexander, Kroll, Erskine.,Ara Sınav I,Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 2; Le Corbusier, Turner, Habraken, Alexander.,Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 3; Previ/Lima deneysel konut yarışması, metabolizm, Archigram, SITE.,Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 4; Çekirdek Konut – Doshi, Correa, ELEMENTAL.,Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 5; Çekirdek Konut – Bilbao, PAO.,Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 6; Çekirdek Konut – Kolatan ve MacDonald, Colani.,Güncel esnek konut uygulamaları: Tiny House.; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bu ders sonunda öğrenciler: 1) Karşılarına çıkan esnek konut projelerini hangi başlıklar altında analizetmeleri gerektiğini öğrenirler. 2) Esnek konut ile ilişkilenebilen diğer konut türlerini tanımlayabilirler. 3) Modernite öncesi dönemden modern sonrası döneme kadar olan esnekkonut teorileri ve pratiğine dair farkındalık kazanırlar. 4) Kendi esnek konut projelerini tasarlayabilme kabiliyetini kazanırlar.1, 12, 14, 3
Öğretim Yöntemleri:1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders tanıtımı, işleyiş ve yöntem bilgisinin verilmesi
2Temel kavramlar: Esnek konut, adaptif konut, çekirdek konut, sosyal konut, düşük maliyetli konut, kolektif konut, toplu konut, seri üretimli konut.
3Esnek konutun temel kavramları: Kullanım, plan, inşaat, servis.
4Modernite projesi öncesinde esnek konut: Göçmenlik ve esnek konut – tipi, çadır, yurt; yerleşik hayata geçiş ve esnek konut – Çatalhöyük, megaron kompleksleri, geleneksel Japon Evi, geleneksel Türk Evi.
5Modernite projesinde esnek konut 1: Modernite ve minimal konut; Stam, Neutra ve Mendelsohn, van der Rohe, Le Corbusier.
6Modernite projesinde esnek konut 2: Endüstrileşen konut; Le Corbusier, Gropius ve Meyer, van der Rohe, Bartning, Silvy, Bogner.
7Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 1; Le Corbusier, Turner, Habraken, Alexander, Kroll, Erskine.
8Ara Sınav I
9Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 2; Le Corbusier, Turner, Habraken, Alexander.
10Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 3; Previ/Lima deneysel konut yarışması, metabolizm, Archigram, SITE.
11Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 4; Çekirdek Konut – Doshi, Correa, ELEMENTAL.
12Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 5; Çekirdek Konut – Bilbao, PAO.
13Modernite projesinde esnek konut 3: Katılımcı mimarlıkta konut 6; Çekirdek Konut – Kolatan ve MacDonald, Colani.
14Güncel esnek konut uygulamaları: Tiny House.
Kaynak
-Alexander, C., Ishikawa, S., Silverstein, M., Jacobson, M., Fiksdahl-King, I., & Shlomo, A. (1977). A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction (1st ed.). New York: Oxford University Press. -Boudon, P. (1985). Pessac de Le Corbusier 1927-1967: etude socioarchitecturale. Paris: Dunod. -Colquhoun, A. (2006). Modern architecture. Oxford: Oxford University Press. -Forty, A. (2000). Words and Buildings: A Vocabulary of Modern Architecture. London: Thames & Hudson. -Habraken, J. (1972). Supports: An Alternative to Mass Housing. London: Architectural Press. -Kronenburg, R. (2007). Flexible: Architecture that Responds to Change (1st ed.). London: Laurence King. -Le Corbusier. (1946). Towards A New Architecture (p. 226). London: The Architectural Press. -Özbay, H. (1989). Gecekondu Sorunu ve Ucuz Konut Deneyimi. Mimarlık Dergisi, 89(6), 47-49. -Özsoy, A., & Pulat, G. (1994). Çağdaş Bir Duvarın Öyküsü. Tasarım Dergisi, (44), 98-101. -Rabeneck, A., Sheppard, D., & Town, P. (1973). Housing flexibility?. Architectural Design, 43(11). -Schneider, T., & Till, J. (2007). Flexible Housing (1st ed.). Oxford: Architectural Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
0
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
0
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu