Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TASARIMA GİRİŞ I-Bahar Dönemi2+656
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bengi ATUN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İrem ÇATAY, Dr.Öğr.Üye. Bengi ATUN
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Ennur İncesakal
Dersin AmacıMimarlık, iç mimarlık, kentsel ve peyzaj mimarlığının bu ilk tasarım stüdyo dersinin amacı; tasarım sürecinin en temel evreleri olan "soyutlama," "konsept geliştirme" ve "tasarım geliştirme" süreçleri ile ayni zamanda iyi mimari tasarımın temel taşları olan "yerle, fonksiyonla, çevresel faktörlerle ve malzeme ile ilişkilendirme" konularını öğrenci ile buluşturmak ve bu suretle tasarım pratiğinde sağlam ve kapsayıcı bir temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Giriş ve Proje Tanıtımı,Müziğin Mekansal Terimlerle Hikayeleştirilmesi,Üç Boyutta Soyutlama; Parçalardan Bütüne,İki Boyutta Soyutlama, Müziğin Rasyonel Analizi; Parçalardan Bütüne,Konsept Geliştirme,Üç Boyutlu Form olarak Konsept Geliştirme,1. JÜRİ,Çevresel Faktörler; Güneş, Rüzgar, İklim,Alan ve Fonksiyon Belirlenmesi, Çevresel Faktörlerin Alana Uyarlanması,Malzeme Seçimi ve 1:20 Ölçekte Duvar Maketi,Konsept Geliştirme; İlave Faktörlerin Entegre Edilmesi - Eskiz Gölge Analizinin Yapılması,Tasarım Geliştirme,2. JÜRİ,Revizyonlar/ Portfolyo; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci, gözlemlediği insan hareketlerinin mekansal terim karşılığına karar verebilir.11, 6E
2. Öğrenci, analiz yoluyla bulduğu parçaları tutarlı bir form haline gelecek şekilde bir araya getirebilir.2, 6F
3. Öğrenci, karmaşık bir bütünü, onu oluşturan farklı parçalar ve bu parçalar arasındaki ilişki bağlamında analiz edebilir. 10, 2, 6F
4. Öğrenci, tasarım gereklerini karşılayacak ve tutarlı bir form yaratırken kılavuz görevi yapacak bir konsept oluşturabilir. 19, 2, 20, 23, 3F
5. Öğrenci, rüzgar hareketlerini, iklimsel verileri, yatay ve dikey boyutlarda güneşin yönünü, herhangi bir yerde ve senenin herhangi bir günü ve saati için verilen aplikasyon programını kullanarak belirleyebilir.5, 9E
6. Öğrenci, form ve malzemenin birbirlerini karşılıklı etkilediğini kavrar ve formunu buna göre yapılandırabilir.2, 6E, F
7. Öğrenci, mevcut bir tasarım fikrini, ilgili çevre verilerini ve fonksiyonu da dahil edecek şekilde geliştirmeye başlar.2F
8. Öğrenci, herhangi bir mevsimde ve günün herhangi bir saatinde tasarladığı formun güneş ile etkileşimini belirleyebilir.2E
9. Öğrenci, tasarladığı projesini ölçekli olarak plan, kesit ve maket formatında ifade etmeye başlar.2F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş ve Proje TanıtımıMüzik parçası seçimi ve ilk 3 ödev için malzeme alımı
2Müziğin Mekansal Terimlerle Hikayeleştirilmesi1. Ödev: Müziğe gösterdiğiniz içgüdüsel tepkiyi (hareket formatında) bir dizi mekansal terim şeklinde ve zamana bağlı kalacak şekilde belirtilen formatta, grafik bir anlatım dili ile belirtiniz.
3Üç Boyutta Soyutlama; Parçalardan Bütüne2. Ödev; Bulduğunuz mekansal terimlerinizi müziğin üç boyutlu bir temsiline çevirin, sadece çöp şiş ile 1:20 ölçekte verilen formatta çalışmalısınız.
4İki Boyutta Soyutlama, Müziğin Rasyonel Analizi; Parçalardan Bütüne3. Ödev: Müzik rasyonel bir şekilde parçalardan oluşan bir bütün olarak, belirtilen formatta, zamana bağlı kalacak şekilde analiz edilecektir.
5Konsept Geliştirme4. Ödev: Seçtiğiniz müziği yansıtan bir Pavilyon Konsepti geliştiriniz.
6Üç Boyutlu Form olarak Konsept Geliştirme5. Ödev: Pavilyonun 1:50 ölçek maketini yapınız.
71. JÜRİÖdev 1,2,3,4,5 teslim edilecek
8Çevresel Faktörler; Güneş, Rüzgar, İklim
9Alan ve Fonksiyon Belirlenmesi, Çevresel Faktörlerin Alana Uyarlanması6. Ödev: Dolaşım ve Seçilen Fonksiyona Göre Alan Analizi, İzlenimler ve Çevresel Faktörlerin Dökümü 1:500 vaziyet planı üzerinde
10Malzeme Seçimi ve 1:20 Ölçekte Duvar Maketi7. Ödev: Seçtiğiniz malzeme ile malzemeyi doğru ölçekte temsil edecek şekilde pavilyondan bir duvar kesitinin 1:20 ölçekte maketini yapınız.
11Konsept Geliştirme; İlave Faktörlerin Entegre Edilmesi - Eskiz Gölge Analizinin Yapılması8. Ödev: 1:100 vaziyet planında gelişmiş konseptinizi eskiz gölgelerle beraber belirtiniz. İlaveten konseptinizin döneminin başından beri evrimini ayrı bir paftada belirtiniz.
12Tasarım Geliştirme9. Ödev; Geliştirdiğiniz pavilyonu 1:20 ölçekte plan, kesit ve maket olarak ifade ediniz.
132. JÜRİÖdev 6, 7, 8, 9 teslim edilecektir.
14Revizyonlar/ Portfolyo
Kaynak
Öğretim Elemanı ders notlarını verecektir.
1. Charles G. Ramsey, Harold R. Sleeper (2000), Architectural Graphic Standarts, Wiley and Sons 2. Francis D.K. Ching (2004), İç Mekan Tasarımı, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları / Mimarlık Dizisi 3. Necati İnceoğlu (1995), Düşünme ve Anlatım Aracı Olarak Eskizler, Helikon Yayınları 4. Rob Krier (2002), Architectural Composition, Rizzoli 5. Robert W. Gill (1984), Manual of Rendering with Pen and Ink, Van Nostrand Reinhold 6. The Modulor (2004), Le Corbusier, Springer 7. Leski, Kyna (2015), The Storm of Creativity, MIT Press 8. Balkan, Erhan A. (2005), Mimari Tasarımda Konsept, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14684
Rehberli Problem Çözme14228
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi2612
Okul Dışı Diğer Faaliyetler11010
Proje Sunumu / Seminer122
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı188
Genel Sınav ve Hazırlığı12222
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(166/30)6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TASARIMA GİRİŞ I-Bahar Dönemi2+656
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Bengi ATUN
Dersi VerenlerÖğr.Gör. İrem ÇATAY, Dr.Öğr.Üye. Bengi ATUN
Dersin YardımcılarıAr. Gör. Ennur İncesakal
Dersin AmacıMimarlık, iç mimarlık, kentsel ve peyzaj mimarlığının bu ilk tasarım stüdyo dersinin amacı; tasarım sürecinin en temel evreleri olan "soyutlama," "konsept geliştirme" ve "tasarım geliştirme" süreçleri ile ayni zamanda iyi mimari tasarımın temel taşları olan "yerle, fonksiyonla, çevresel faktörlerle ve malzeme ile ilişkilendirme" konularını öğrenci ile buluşturmak ve bu suretle tasarım pratiğinde sağlam ve kapsayıcı bir temel oluşturmaktır.
Dersin İçeriğiBu ders; Derse Giriş ve Proje Tanıtımı,Müziğin Mekansal Terimlerle Hikayeleştirilmesi,Üç Boyutta Soyutlama; Parçalardan Bütüne,İki Boyutta Soyutlama, Müziğin Rasyonel Analizi; Parçalardan Bütüne,Konsept Geliştirme,Üç Boyutlu Form olarak Konsept Geliştirme,1. JÜRİ,Çevresel Faktörler; Güneş, Rüzgar, İklim,Alan ve Fonksiyon Belirlenmesi, Çevresel Faktörlerin Alana Uyarlanması,Malzeme Seçimi ve 1:20 Ölçekte Duvar Maketi,Konsept Geliştirme; İlave Faktörlerin Entegre Edilmesi - Eskiz Gölge Analizinin Yapılması,Tasarım Geliştirme,2. JÜRİ,Revizyonlar/ Portfolyo; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
1. Öğrenci, gözlemlediği insan hareketlerinin mekansal terim karşılığına karar verebilir.11, 6E
2. Öğrenci, analiz yoluyla bulduğu parçaları tutarlı bir form haline gelecek şekilde bir araya getirebilir.2, 6F
3. Öğrenci, karmaşık bir bütünü, onu oluşturan farklı parçalar ve bu parçalar arasındaki ilişki bağlamında analiz edebilir. 10, 2, 6F
4. Öğrenci, tasarım gereklerini karşılayacak ve tutarlı bir form yaratırken kılavuz görevi yapacak bir konsept oluşturabilir. 19, 2, 20, 23, 3F
5. Öğrenci, rüzgar hareketlerini, iklimsel verileri, yatay ve dikey boyutlarda güneşin yönünü, herhangi bir yerde ve senenin herhangi bir günü ve saati için verilen aplikasyon programını kullanarak belirleyebilir.5, 9E
6. Öğrenci, form ve malzemenin birbirlerini karşılıklı etkilediğini kavrar ve formunu buna göre yapılandırabilir.2, 6E, F
7. Öğrenci, mevcut bir tasarım fikrini, ilgili çevre verilerini ve fonksiyonu da dahil edecek şekilde geliştirmeye başlar.2F
8. Öğrenci, herhangi bir mevsimde ve günün herhangi bir saatinde tasarladığı formun güneş ile etkileşimini belirleyebilir.2E
9. Öğrenci, tasarladığı projesini ölçekli olarak plan, kesit ve maket formatında ifade etmeye başlar.2F
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 11: Gösterip Yapma Yöntemi, 19: Beyin Fırtınası Tekniği, 2: Proje Temelli Öğrenme Modeli, 20: Tersine Beyin Fırtınası Tekniği, 23: Kavram Haritası Tekniği, 3: Probleme Dayalı Öğrenme Modeli, 5: İşbirlikli Öğrenme Modeli, 6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev, F: Proje Görevi

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Derse Giriş ve Proje TanıtımıMüzik parçası seçimi ve ilk 3 ödev için malzeme alımı
2Müziğin Mekansal Terimlerle Hikayeleştirilmesi1. Ödev: Müziğe gösterdiğiniz içgüdüsel tepkiyi (hareket formatında) bir dizi mekansal terim şeklinde ve zamana bağlı kalacak şekilde belirtilen formatta, grafik bir anlatım dili ile belirtiniz.
3Üç Boyutta Soyutlama; Parçalardan Bütüne2. Ödev; Bulduğunuz mekansal terimlerinizi müziğin üç boyutlu bir temsiline çevirin, sadece çöp şiş ile 1:20 ölçekte verilen formatta çalışmalısınız.
4İki Boyutta Soyutlama, Müziğin Rasyonel Analizi; Parçalardan Bütüne3. Ödev: Müzik rasyonel bir şekilde parçalardan oluşan bir bütün olarak, belirtilen formatta, zamana bağlı kalacak şekilde analiz edilecektir.
5Konsept Geliştirme4. Ödev: Seçtiğiniz müziği yansıtan bir Pavilyon Konsepti geliştiriniz.
6Üç Boyutlu Form olarak Konsept Geliştirme5. Ödev: Pavilyonun 1:50 ölçek maketini yapınız.
71. JÜRİÖdev 1,2,3,4,5 teslim edilecek
8Çevresel Faktörler; Güneş, Rüzgar, İklim
9Alan ve Fonksiyon Belirlenmesi, Çevresel Faktörlerin Alana Uyarlanması6. Ödev: Dolaşım ve Seçilen Fonksiyona Göre Alan Analizi, İzlenimler ve Çevresel Faktörlerin Dökümü 1:500 vaziyet planı üzerinde
10Malzeme Seçimi ve 1:20 Ölçekte Duvar Maketi7. Ödev: Seçtiğiniz malzeme ile malzemeyi doğru ölçekte temsil edecek şekilde pavilyondan bir duvar kesitinin 1:20 ölçekte maketini yapınız.
11Konsept Geliştirme; İlave Faktörlerin Entegre Edilmesi - Eskiz Gölge Analizinin Yapılması8. Ödev: 1:100 vaziyet planında gelişmiş konseptinizi eskiz gölgelerle beraber belirtiniz. İlaveten konseptinizin döneminin başından beri evrimini ayrı bir paftada belirtiniz.
12Tasarım Geliştirme9. Ödev; Geliştirdiğiniz pavilyonu 1:20 ölçekte plan, kesit ve maket olarak ifade ediniz.
132. JÜRİÖdev 6, 7, 8, 9 teslim edilecektir.
14Revizyonlar/ Portfolyo
Kaynak
Öğretim Elemanı ders notlarını verecektir.
1. Charles G. Ramsey, Harold R. Sleeper (2000), Architectural Graphic Standarts, Wiley and Sons 2. Francis D.K. Ching (2004), İç Mekan Tasarımı, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları / Mimarlık Dizisi 3. Necati İnceoğlu (1995), Düşünme ve Anlatım Aracı Olarak Eskizler, Helikon Yayınları 4. Rob Krier (2002), Architectural Composition, Rizzoli 5. Robert W. Gill (1984), Manual of Rendering with Pen and Ink, Van Nostrand Reinhold 6. The Modulor (2004), Le Corbusier, Springer 7. Leski, Kyna (2015), The Storm of Creativity, MIT Press 8. Balkan, Erhan A. (2005), Mimari Tasarımda Konsept, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
X
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
X
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
X
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
X
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 09:27Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 09:29