Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEYZAJ ŞEHİRCİLİĞİ 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gülce KANTÜRER YAŞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı yeni bir kentleşme stratejisi olan peyzaj şehirciliği kavramı üzerinden peyzaj mimarlığının gündemine oturan güncel meseleleri incelemek ve tartışmaktır. Peyzaj şehirciliğinin ortaya attığı kuram ve temaların incelenerek peyzaj mimarlığı güncel araştırma ve tasarım ortamına katkı sunma potansiyeli irdelenecektir. Açık uçluluk, kendi kendine yetebilen ekosistemler tasarlama, süreç tasarımı ve yönetimi, ulaşım ve altyapı sistemlerinin peyzaj tasarımına entegrasyonu, ekosistem servisi kavramı, yaban hayatın desteklenmesi ve oluşumu, mevcut ekolojik kaynakların kimliklendirilmesi ve sürdürülebilirliği gibi peyzaj şehirciliği kuramının gündemine oturan kavramların tartışılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş / Dersin Tanıtımı,Peyzaj Şehirciliği Kavramının tarihsel süreç içinde ortaya çıkışı,Peyzaj Şehirciliği Eğitim ve Araştırmadaki Yeri,Peyzaj Şehirciliğinde Temalar ve içerikler,Peyzaj Şehirciliğinde Aktörler (tasarımcılar, kuramcılar, uygulayıcılar),Konuk araştırmacı sunumu ve tartışmalar,Ara sınav,Peyzaj Şehirciliğinde ekoloji ve çevre / İklim değişikliği,Peyzaj Şehirciliğinde altyapı dönüşümü,Peyzaj Şehirciliği ve Islah,Peyzaj Şehirciliği ve kent içindeki doğa // Yaban hayat ,Peyzaj Şehirciliği ve kent içindeki doğa // Yaban hayat ,Öğrenci sunumları,Öğrenci sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Peyzaj şehirciliği temel kavramlarının öğrenir. 1 C
2. Peyzaj şehirciliğinin eğitim ve araştırmadaki yerini kavrar. 1 C
3. Peyzaj şehirciliğindeki tema ve içeriklere örnek projeler üzerinden hakim olur. 1 C
4. Konu ile ilgili alanlarda fikrini ifade etme ve sunma becerisi kazanır. 1 C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım
Ölçme Yöntemleri: C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş / Dersin Tanıtımı
2 Peyzaj Şehirciliği Kavramının tarihsel süreç içinde ortaya çıkışı
3 Peyzaj Şehirciliği Eğitim ve Araştırmadaki Yeri
4 Peyzaj Şehirciliğinde Temalar ve içerikler
5 Peyzaj Şehirciliğinde Aktörler (tasarımcılar, kuramcılar, uygulayıcılar)
6 Konuk araştırmacı sunumu ve tartışmalar
7 Ara sınav
8 Peyzaj Şehirciliğinde ekoloji ve çevre / İklim değişikliği
9 Peyzaj Şehirciliğinde altyapı dönüşümü
10 Peyzaj Şehirciliği ve Islah
11 Peyzaj Şehirciliği ve kent içindeki doğa // Yaban hayat
12 Peyzaj Şehirciliği ve kent içindeki doğa // Yaban hayat
13 Öğrenci sunumları
14 Öğrenci sunumları
Kaynaklar
Almy, D. (2007). Center 14: On Landscape Urbanism. Austin: Center for American Architecture and Design, School of Architecture, the University of Texas at Austin. *Corner, J. (2003). “Landscape Urbanism” in Mostafavi, Mohsen and Najle, Ciro (Ed). Landscape urbanism: a manual for the machinic landscape. Architectural Association, London, s.58. * Corner, J. (2006). Landscape Urbanism reader, Terrafluxus, p.23 * Corner, J. (2006). Terra Fluxus. In Waldheim, C. (ed.) Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press. *Corner, J. (2010). Landscape Urbanism at The Architectural Association, Topos Magazine, 70, s.25 * Czerniak, J. (2012). The Landscape Urbanism Reader. Chronicle Books, (Ed). Waldheim, Charles, s.108. * Geuze, A. (2010). Landscape Urbanism at The Architectural Association, Topos Magazine, 70, s.40 * Gumussoy N. (2017) peyzaj şehirciliği kuramının kentsel tasarımdaki rolü , İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Tasarım Bölümü, Yüksek Lisans tezi. * Reed, C. (2010). Landscape Urbanism at The Architectural Association, Topos Magazine, 70, s.90 * Spencer, D. (2010). Landscape Urbanism at The Architectural Association, Topos Magazine, 70, s.64 * Waldheim, C. (2006). The Landscape Urbanism Reader, Princeton Architectural Press, New York, s.11. * Waldheim, C. (2009). Açık Uçlu Kentleşme, XXI Mimarlık Tasarım Mekan. Vol. 76,

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 6 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 6 6
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 76
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu