Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KIRSAL PEYZAJIN DÖNÜŞÜMÜ 2+1 2,5 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gülce KANTÜRER YAŞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı kırsal peyzajın karakteristik özelliklerini anlamak, analiz etmek; kırsal peyzaj tasarımına yönelik prensiplerini tartışmaktır. Diğer yandan günümüzde hızlı kentleşmenin etkisinde sürekli dinamik bir şekilde değişen ve dönüşen kent çeperlerindeki kırsal peyzajın dönüşüm sürecini anlamak, bu dönüşümün hem kent hem de kırsal alanlar için en sağlıklı şekilde nasıl gerçekleşebileceği sorusuna yanıt aramaktır. Metropoller içinde bulundukları politik, sosyolojik ve ekonomik durumların etkisinde büyür ve dönüşmeye devam ederken, çeperlerinde yer alan kırsal yerleşmeler ve kırsal arazileri dönüştürmeden nasıl geliştirebilir, ekonomik sürdürülebilirliklerine nasıl katkıda bulunabilir, özgün niteliklerini koruyarak nasıl bir kent-kır ortaklığına zemin hazırlayabilir gibi sorulara cevap aranacaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Final Teslim ve sunumları,Giriş / Dersin Tanıtımı,Kırsal peyzaj / temel karakteristiklerin belirlenmesi / Kırsal peyzajın analizi,Kırsal peyzaj planlama ve tasarım temel prensipleri,Kent ve kıra ilişkin genel tanımlamalar / Kentsel büyüme ve Kırsal dönüşüm kavramların irdelenmesi,Kent-kır birlikteliği mekânsal önerileri tarihsel süreçte incelenmesi,Kent çeperlerindeki kırsal peyzaj alanlarının planlanması,İstanbul kent çeperlerinin dönüşüm süreci / İstanbul çeperlerinde kırsal dönüşüm,Ara Sınav,Saha gezisi ve çalışma alanı üzerine ilk izlenimlerin paylaşılması,Çalışma alanı kırsal peyzaj karakteristiğinin belirlenmesi stüdyo çalışması,Çalışma alanı kırsal peyzaj karakteristiğinin belirlenmesi stüdyo çalışması,Çalışma alanı gelişim ve dönüşüm senaryosunun temsili,Çalışma alanı gelişim ve dönüşüm senaryosunun temsili; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Kırsal peyzajın analiz ve tasarımına ilişkin temel prensipleri tanımlar. A, D
3.İstanbul çeperlerinde kırsal niteliklerini koruyan yerleşmeleri tarif eder. A, D
4.Kırsal yerleşmeye ilişkin dönüşüm ve gelişimlerin farkına varır. A, D
2. Kent-kır ilişkisinin tarihsel süreçte evrimi ve kır-kent etkileşimine yönelik geçmiş dönüşüm senaryolarını ilişkilendirir. A, D
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
0 Final Teslim ve sunumları
1 Giriş / Dersin Tanıtımı
2 Kırsal peyzaj / temel karakteristiklerin belirlenmesi / Kırsal peyzajın analizi
3 Kırsal peyzaj planlama ve tasarım temel prensipleri
4 Kent ve kıra ilişkin genel tanımlamalar / Kentsel büyüme ve Kırsal dönüşüm kavramların irdelenmesi
5 Kent-kır birlikteliği mekânsal önerileri tarihsel süreçte incelenmesi
6 Kent çeperlerindeki kırsal peyzaj alanlarının planlanması
7 İstanbul kent çeperlerinin dönüşüm süreci / İstanbul çeperlerinde kırsal dönüşüm
8 Ara Sınav
9 Saha gezisi ve çalışma alanı üzerine ilk izlenimlerin paylaşılması
10 Çalışma alanı kırsal peyzaj karakteristiğinin belirlenmesi stüdyo çalışması
11 Çalışma alanı kırsal peyzaj karakteristiğinin belirlenmesi stüdyo çalışması
12 Çalışma alanı gelişim ve dönüşüm senaryosunun temsili
13 Çalışma alanı gelişim ve dönüşüm senaryosunun temsili
Kaynaklar
* Antrop, M. (2004). Rural – Urban Conflicts and Opportunities, in The New Dimensions of the European Landscapes, pp.83-91, Ed. Jongman, R.H.G., Dordrecht: Springer. * Bhatta, B. (2010). Causes and consequences of urban sprawl, Analysis of Urban Growth and Sprawl from Remote Sensing Data. Dordrecht, ND.: Springer Science & Business Media. * Dirik, H. (2005) Kırsal Peyzaj Planlama ve Uygulama İlkeleri, İstanbul Üniversitesi Yayın, İstanbul * Erdem, M. (2012). Kırsal Yerleşmelerin Peyzaj Kimlik Özelliklerinin Tespiti, korunması ve Geliştirilmesine yönelik değerlendirme matrisi. (Doktora Tezi). İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü ,İstanbul. * Ovalı, T. ( 2014. ) 20. Yüzyılda Kır-Kent Çelişkisi, İstanbul:İstanbul stratejik Düşünce ve Araştırma merkezi. * Piorr, A.ed.(2011). Peri-urbanisation in Europe: Towards European Policies to Sustain Urban-rural Futures. Synthesis Report; PLUREL [sixth framework programme]. Forest & Landscape, University of Copenhagen, Copenhagen. * Scott, A., Gilbert, A., Gelan, A., 2007. The Urban- Rural Divide: Myth or Reality?, Socio-economic Research Group (SERG), SERG Policy, Brief, Number 2. * Tacoli, C. (2003) The Links Between Urban and Rural Development. Newyork, USA.: Sage publications. *Tekeli , İ. (2016). Dünyada ve Türkiye’de Kent- Kır İlişkisi Yok Olurken Yerleşmeler için Temsil Sorunları. İdeal Kent Yayıncılık, İstanbul. * Userin G.A. (2011). İstanbul’un Köyleri. Istanbul İl Özel İdaresi. * Waldheim C. (2000). Notes towards a History of Agragarian Urbanism. Places Journal. Erişim adresi https://placesjournal.org/article/history-of-agrarian-urbanism * Webster D. & Muller L. (2009). Peri-urbanisation:Zones of Rural-urban transition, Encyopdia of life support systems. Oxford,UK.: Eolls Publishers

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 12 3 36
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 6 6
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 6 12
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu