Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİTKİSEL TASARIM 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Bahar BAŞER KALYONCUOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bitkilerin kent ve peyzaj tasarımında kullanım potansiyelleri ele alınarak, mekansal düzenlemelerde bitkisel elemanların en verimli şekilde kullanımı konusunda öğrenciye bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Bir tasarım aracı olarak bitki materyali ve tasarımcının /peyzaj mimarının bitkilere bakış açısı. ,Bitkilerin sınıflandırılması, bitkilerin fiziksel özellikleri- Ödev konularının verilmesi ,Bitkilerin görsel ve işlevsel potansiyelleri-Bitkisel tasarımın bileşenleri ,Bitkisel tasarım projesinin temel ilkeleri - Bitkilerin grafik ifadesi ,Bitki standartları ve tür listeleri / bitkisel tasarımla ilgili çeşitli dünya örnekleri- Proje konularının verilmesi ,UYGULAMA GEZİSİ - Proje konularının tartışılması ,Proje / studyo /sunuşlar- Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri ,Vize sınavı - proje teslimi + eskiz ve yazılı sınav,Proje / studyo /sunuşlar-Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri ,Proje / studyo /sunuşlar-Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri ,Proje / studyo /sunuşlar - UYGULAMA – Teknik Gezi - Fidanlık Ziyareti ,Proje / studyo /sunuşlar- Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri ,Proje / studyo - Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri ,Proje / studyo - Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Peyzaj mimarlığı uygulamalarında kullanılan, tasarım niteliği yüksek bitki türlerinin tanır. 2. Ülkemizde yetişen başlıca ağaç türlerine hakim olur. 3. İklim, su, toprak ve jeomorfoloji gibi ekolojik özelliklerin bu bitki türleri üzerindeki etkilerini listeleyebilir. 4. Tanıtılan bitki materyalinin görsel ve tasarım özellikleri, peyzajda kullanımları,coğrafi yayılışları, ekolojik istekleri ve peyzaj niteliklerini özetleyebilir. 15, 22, 4 A, C, D
1.Peyzaj mimarlığı uygulamalarında kullanılan, tasarım niteliği yüksek bitki türlerinin tanır. 15, 22 A, C, D
2. Ülkemizde yetişen başlıca ağaç türlerine hakim olur. 15, 22 A, C, D
3. İklim, su, toprak ve jeomorfoloji gibi ekolojik özelliklerin bu bitki türleri üzerindeki etkilerini listeleyebilir. 15, 22 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 15: Problem Çözme, 22: probleme dayalı öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bir tasarım aracı olarak bitki materyali ve tasarımcının /peyzaj mimarının bitkilere bakış açısı.
2 Bitkilerin sınıflandırılması, bitkilerin fiziksel özellikleri- Ödev konularının verilmesi
3 Bitkilerin görsel ve işlevsel potansiyelleri-Bitkisel tasarımın bileşenleri
4 Bitkisel tasarım projesinin temel ilkeleri - Bitkilerin grafik ifadesi
5 Bitki standartları ve tür listeleri / bitkisel tasarımla ilgili çeşitli dünya örnekleri- Proje konularının verilmesi
6 UYGULAMA GEZİSİ - Proje konularının tartışılması
7 Proje / studyo /sunuşlar- Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri
8 Vize sınavı - proje teslimi + eskiz ve yazılı sınav
9 Proje / studyo /sunuşlar-Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri
10 Proje / studyo /sunuşlar-Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri
11 Proje / studyo /sunuşlar - UYGULAMA – Teknik Gezi - Fidanlık Ziyareti
12 Proje / studyo /sunuşlar- Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri
13 Proje / studyo - Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri
14 Proje / studyo - Farklı konseptlerde bitkilendirme tasarımı teknikleri
Kaynaklar
AUSTIN, R.L., Designing with plants, Newyork, Van Nostrand Reinhold Company, 1982. AUSTIN, Richard L., Elements of planting design, Wiley; (October 23, 2001). CARPENTER, P.L.; WALKER, T.D., Plants in the Landscapes, USA, Waveland Press, 1998. HOOPER, L; Landscape Architectural Graphic Standards (Ramsey/Sleeper Architectural Graphic Standards Series) , Wiley; Pap/Onl St edition (September 28, 2007). POWELL, Anne-Marie; Urban gardens : plans and planting designs , Cassell Illustrated, 2005. ROBINSON, N., The Planting Design Handbook, Gower Publications, 1994. THOMPSON, William; Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors, Island Press; (November 13, 2007). YILDIZCI, A.C., Bitkisel Tasarım, İstanbul, Atlas ofset, 1988. Ulusal ve Uluslar arası çeşitli fidanlıkların bitki satış katalogları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 4 8
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 124
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu