Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEYZAJ EKOLOJİSİ 2+0 2 2
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gülce KANTÜRER YAŞAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilere; ekoloji kavramını ve kavramın tarihsel süreçteki evrimini, peyzaj ve peyzaj ekolojisi bilgisini, peyzaj tasarımında peyzaj ekolojisi kavramının kullanımını, ekolojik peyzaj tasarım konseptlerini araştırma, güncel ekolojik sorunlar ve çözümlerine yönelik geliştirilen peyzaj tasarım konseptlerini aktarmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hafta Giriş / Dersin Tanıtımı,Ekolojinin tanımı / Eko-söylem/ Ekolojik kavramlar,Peyzaj Ekolojisi ve Temel Kavramları / Tanım / Kapsam,Peyzajın yapısını oluşturan biyotik ve abiyotik faktörler,Peyzajı biçimlendiren mekanizmalar ,Sürdürülebilirlik kavramı – Ekolojik Planlama,Ekolojik Ağlar ve Yeşil Koridorlar,ARA SINAV,Ekosistem servisi kavramı,Kent Ekolojisi,Ekolojik Tasarım konseptleri ve proje örnekleri,Ekolojik Tasarım konseptleri ve proje örnekleri,Ekolojik Tasarım konseptleri ve proje örnekleri,Final Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
3.Ekolojik planlamanın çevre koruma ve planlamadaki önemini kavrar ve ekolojik planlama sahaları hakkında bilgi edinir. A, C
1. Peyzaj desenin tespit ve karakterize etme yöntemlerini kapsamlı olarak kavrar. A, C
2. Peyzaj mimarlığı uygulamalarında peyzaj yapısı, işlevi ve değişikliğinin yönlendirici ve belirleyici rolünü analiz edebilir. A, C
4. Disiplinlerarası bir ortamda çalışır ve öğrenir; özellikle, disiplinler arası takım ortamında problem çözme becerileri edinir. A, C
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hafta Giriş / Dersin Tanıtımı
2 Ekolojinin tanımı / Eko-söylem/ Ekolojik kavramlar
3 Peyzaj Ekolojisi ve Temel Kavramları / Tanım / Kapsam
4 Peyzajın yapısını oluşturan biyotik ve abiyotik faktörler
5 Peyzajı biçimlendiren mekanizmalar
6 Sürdürülebilirlik kavramı – Ekolojik Planlama
7 Ekolojik Ağlar ve Yeşil Koridorlar
8 ARA SINAV
9 Ekosistem servisi kavramı
10 Kent Ekolojisi
11 Ekolojik Tasarım konseptleri ve proje örnekleri
12 Ekolojik Tasarım konseptleri ve proje örnekleri
13 Ekolojik Tasarım konseptleri ve proje örnekleri
14 Final Sunumları
Kaynaklar
• Teori ve Pratikte Peyzaj Ekolojisi: Desen ve Süreç, Turner, Monica G., Gardner, Robert H., Springer; 2001 edition (April 27, 2001) • Peyzaj Ekolojisinde Temel Konular (Cambridge Studies in Landscape Ecology) , Cambridge University Press; 1 edition (June 18, 2007), Jianguo Wu (Editor) • Peyzaj Ekolojisi, Jianguo Wu (Editor) Springer Netherlands, Volume 1 / 1988 - Volume 34 / 2019 • Peyzaj Mimarları için Ekoloji, Prof.Dr. Doğanay Tolunay, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi • Peyzaj Ekolojisi, Necmettin Çepel, İstanbul Ünv.Orman Fakültesi Yay., 1988 • Belknap, R. K. and Furtado, J.G. 1967. Çevresel Kaynak Analizine Üç Yaklaşım. Koruma Vakfı.Washington, D.C. USA. • Cook E.,A. and van Lier H., N. 1994. “Çevre Planlaması ve Ekolojik Ağlar” . ELSEVlER Science B. V, ISBN 0-444-82084-1. The Netherlands. • Dramstad, W.E., Olson, J.D. and Forman, R.T.T., 1996. Peyzaj Mimarlığında Peyzaj Ekolojisi Prensipleri ve Arazi Kullanım Planlaması, Island Press. • Forman, R.T.T and Godron M., 1986. “Peyzaj Ekolojisi” John Wiley & Sons , Sayfa 10, Newyork • MAPA- ICONA. 1983. “ Güneydoğu İspanyolcanın Eroziv Manzaraları: Pana Metodolojisi Yeterlilik ve Nicelemesinin İncelenmesi ”. Projecho Lucdeme. Spain. • Martinez-Falero, E. and Gonzalez-Alonso, S. (Eds.), 1995. “ Peyzaj Planlama Teknikleri ”. Boca Raton: Lewis Publishers.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 6 6
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 46
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 2
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu