Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
PEYZAJ YAPI TEKNİKLERİ VE MALZEME BİLGİSİ I 2+2 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Cengiz GİRİTLİOĞLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Zerrin İNAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Peyzaj Yapı Teknikleri ve Malzeme Bilgisi dersi iki yarıyılda verilmektedir. Bu yarıyıldaki dersin amacı; öğrencilere yapacakları proje ve uygulama çalışmalarında kullanabilecekleri yapı malzemelerinin özelliklerini ve üretimlerini, Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında nasıl kullanabileceklerini uygulamalı olarak öğretmektir. Bu derste; yapı malzemelerinin tanıtılmasından sonra bunların peyzaj mimarlığında hangi konstrüksiyon elemanlarında ne şekilde kullanılabilecekleri verilmektedir. Deste öncelikli olarak döşeme, çevreleme ve sirkülasyon elemanları üzerinde durulmakta, bunlara bağlı yapılardan da bahsedilmektedir.
Dersin İçeriği Bu ders; Giriş, Dersin kapsamı ve Amacının Açıklanması,Peyzaj Konstrüksiyonunda Doğal Materyaller (Taş, agregat, ahşap, metal, asfalt vb.),Peyzaj Konstrüksiyonunda Yapay Materyaller (Aglomeratlar, Atermit ve ahşap levhalar, sentetik petrol ürünleri, Boya ve Koruyucular, cam vb.),Bağlayıcılar (Çimento, kireç, alçı vb.),Yüzey kaplamaları / Döşemeler,Çevreleme elemanları/ Duvarlar,Ara Sınav/Eğimler ve Seviye değişimleri / Tesviye,Basamak, rampa ve teraslar,Çatı elemanları,Drenaj elemanları/ Altyapı sistemleri,Aydınlatma Elemanları,Otoparklar,Sirkülasyon / Yaya ve Bisiklet yolları,Sirkülasyon Motorlu Araç Yolları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Peyzaj uygulamalarındaki temel malzeme bilgisini öğrenir. 14, 2, 3, 4, 8 A, C, D
2. Malzemelerin uygulamalarına yönelik ölçekli çizimler yapabilir. 14, 2, 3, 4, 8 A, C, D
3. Özelliklerine göre uygun malzeme seçimini yapabilir ve uygular. 14, 2, 3, 4, 8 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, Dersin kapsamı ve Amacının Açıklanması
2 Peyzaj Konstrüksiyonunda Doğal Materyaller (Taş, agregat, ahşap, metal, asfalt vb.)
3 Peyzaj Konstrüksiyonunda Yapay Materyaller (Aglomeratlar, Atermit ve ahşap levhalar, sentetik petrol ürünleri, Boya ve Koruyucular, cam vb.)
4 Bağlayıcılar (Çimento, kireç, alçı vb.)
5 Yüzey kaplamaları / Döşemeler
6 Çevreleme elemanları/ Duvarlar
7 Ara Sınav/Eğimler ve Seviye değişimleri / Tesviye
8 Basamak, rampa ve teraslar
9 Çatı elemanları
10 Drenaj elemanları/ Altyapı sistemleri
11 Aydınlatma Elemanları
12 Otoparklar
13 Sirkülasyon / Yaya ve Bisiklet yolları
14 Sirkülasyon Motorlu Araç Yolları
Kaynaklar
Uzun, Güngör, 2000. Yapı Materyalleri. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: A-49, ADANA Uzun, Güngör, 2000. Peyzaj Konstrüksiyonu I. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Ders Kitapları Yayın No:37, ADANA Seçkin, Öznur Bülend; 2004. Peyzaj Konstrüksiyonu Cilt 1, İ.Ü. Orman Fakültesi Ders Kitapları Yayın No: 480 İSTANBUL T.Dines, Nicholas and D. Brown, Kyle; 1999. Site Construction Detais Manual, McGraw- Hill, Companies, New York Giles, Floyd; 1999. Landscape Condtruction: Procedures, Techniques and Design. Stipes Publishing, ILLINOIS Harris, Charles W and T. Dines, Nicholas; 1988. Time Saver Standards for Landscape Architecture. McGraw- Hill, Companies, New York

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 10 2 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 8 16
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 6 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 6 6
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 110
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu