Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİSİPLİNLER ARASI STÜDYO I 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Yazgı AKSOY
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Yazgı AKSOY
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencilerinin kendi disiplinleri ile ilgili yaklaşımlarını ortaya koyarak birlikte tasarım yapabilme becerisini kazanmalarını sağlamak.
Dersin İçeriği Bu ders; Interdisipliner çalışma ve proje süreci, Afet ve İlkyardım, Tasarım araştırması, Sağlık için tasarım,PROJE: Dersin projesi kapsamında, öğrencilerin gruplar halinde çalışarak ilk yardım kavramını araştırarak, afet sırasında veya sonrasında ilk yardıma ihtiyaç duyulabilecek olası senaryolar üzerinden kişisel ya da kamusal kullanıma uygun bir sağlık kapsülü/ünitesi tasarlaması gerekmektedir.,Seminer- Grup Çalışması,Seminer- Grup Çalışması ,Seminer- Grup Çalışması,Seminer- Grup Çalışması,Seminer- Grup Çalışması,Ara Proje Sunumları,Grup Çalışması,Grup Çalışması,Grup Çalışması,Grup Çalışması,Grup Çalışması,Proje Sunumları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Tasarım araştırması yapma ve rapor şeklinde sunma konusunda temel hususlara hakimdir, 10, 11, 8 D
2. Stüdyo ortamında grup çalışması yapma alışkanlığı geliştirir 10, 11, 8 D
3. İnterdisipliner projelerde çalışma alışkanlığı geliştirir 10, 11, 8 D
4. Farklı tasarım disiplinlerinin kendine özgü çalışma metodlarını bilir ve uygulayabilir. 10, 11, 8 D
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Interdisipliner çalışma ve proje süreci, Afet ve İlkyardım, Tasarım araştırması, Sağlık için tasarım
2 PROJE: Dersin projesi kapsamında, öğrencilerin gruplar halinde çalışarak ilk yardım kavramını araştırarak, afet sırasında veya sonrasında ilk yardıma ihtiyaç duyulabilecek olası senaryolar üzerinden kişisel ya da kamusal kullanıma uygun bir sağlık kapsülü/ünitesi tasarlaması gerekmektedir.
3 Seminer- Grup Çalışması
4 Seminer- Grup Çalışması
5 Seminer- Grup Çalışması
6 Seminer- Grup Çalışması
7 Seminer- Grup Çalışması
8 Ara Proje Sunumları
9 Grup Çalışması
10 Grup Çalışması
11 Grup Çalışması
12 Grup Çalışması
13 Grup Çalışması
14 Proje Sunumları
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
• http://www.ifrc.org/Global/Publications/Health/First-Aid-2016-Guidelines_EN.pdf • http://www.redcross.org/prepare/location/home-family/get-kit/anatomy • C-Thru: http://www.omerh.com/c-thru#2 • The Umeå Fire Fighter Project: http://www.uid.umu.se/en/education/programmes/mfa-in-advanced-product-design/projects/term-projects/09-fire-fighter-project/ • http://studiolab.ide.tudelft.nl/studiolab/firstaidtoolkit/2016/07/14/results-visualized/ • http://bettershelter.org

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 4 56
Rehberli Problem Çözme 6 2 12
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 10 20
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 5 10
Proje Sunumu / Seminer 2 2 4
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 24 24
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 126
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu