Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ARAZİ TASARIM TEKNİKLERİ 2+2 3 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hasan Emrah ÖZARSLAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Topoğrafya, mikro ve makro iklim değişkenlikleri gibi doğal tasarım ögelerinin önemini vurgulamak, doğal ve kültürel kaynakların korunması çerçevesinde arazi yüzeyinin biçimlenmesi ve uygun hale getirilmesi konularında teknik altyapı oluşturmak, ekolojik hassasiyete ve teknik olanaklara uyumlu, estetik ve fonksiyonel arazi biçimleme yaklaşımlarını yorumlamak, kazı, dolgu, drenaj, sirkülasyon, otopark organizasyon ve uyumunu sağlamak, araziye uygun tasarım ve teknik yönleri birbiriyle ilişkilendirmek dersin temel amaçlarını oluşturur.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin İçeriğinin ve Kapsamının Tanıtılması,Arazinin 3 Boyutlu Algılanması ve Eş Yükselti Eğrileri ile Arazi Formu Belirleme ,Arazi Tanıma Bilgileri, Kullanımı ve Korunması,Eğim Geçme Araçları,Arazi Biçimleme ve Teknikleri,Kazı ve Dolgu Hacimlerinin Hesaplanması,Çevreleme Elemanları, Basamaklar, Rampa ve Duvar Çözümleri,Ara Sınav,Yağmursuyu Denetimi: Yüzey Suyu Yönlendirme ve Depolama, Bitkisel Elemanların Önemi,Yağmursuyu Denetimi: Yüzey Drenajı için Gereken Yapısal Elemanlar (Kanallar, Izgaralar),Ulaşım Sirkülasyonu: Yatay ve Dikey Yol Kesitleri, Görüş Açılarına Uygun Yol Geçkileri,Otopark Düzenlemesi: Otopark Çeşitleri, Yerleşimi ve Düzeni,Doğal Araziye Uyumlu Tasarım ve Teknik Yönleri,Arazi Tasarımı ve Teknik Konuları Üzerinden Peyzaj Tasarım Proje Örnekleri,Final Sınavı ve Uygulaması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi tamamlayan öğrenciler; 1. Sirkülasyon sistemleri ve ilgili elemanları tasarlama 2. Teknik bilgi ile tasarımı entegre etme 3. Bahçe öğelerinin yapım tekniklerini uygulama 4. Arazi çözümlemesi ve tesviye konularına ilişkin teknik donanıma sahip olma 5. Drenaj sistemleri, erozyon kontrolü konularında mesleki yetkinlik kazanma 6. Arazi formlarının temsil edebilme ve oluşum olaylarını tanımlayabilme becerilerini kazanır. 1, 2 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin İçeriğinin ve Kapsamının Tanıtılması
2 Arazinin 3 Boyutlu Algılanması ve Eş Yükselti Eğrileri ile Arazi Formu Belirleme
3 Arazi Tanıma Bilgileri, Kullanımı ve Korunması
3 Eğim Geçme Araçları
4 Arazi Biçimleme ve Teknikleri
5 Kazı ve Dolgu Hacimlerinin Hesaplanması
6 Çevreleme Elemanları, Basamaklar, Rampa ve Duvar Çözümleri
7 Ara Sınav
8 Yağmursuyu Denetimi: Yüzey Suyu Yönlendirme ve Depolama, Bitkisel Elemanların Önemi
9 Yağmursuyu Denetimi: Yüzey Drenajı için Gereken Yapısal Elemanlar (Kanallar, Izgaralar)
10 Ulaşım Sirkülasyonu: Yatay ve Dikey Yol Kesitleri, Görüş Açılarına Uygun Yol Geçkileri
11 Otopark Düzenlemesi: Otopark Çeşitleri, Yerleşimi ve Düzeni
12 Doğal Araziye Uyumlu Tasarım ve Teknik Yönleri
13 Arazi Tasarımı ve Teknik Konuları Üzerinden Peyzaj Tasarım Proje Örnekleri
14 Final Sınavı ve Uygulaması
Kaynaklar
1. Blanc, A. (1996) Landscape Construction and Detailing, London. 2. Landphair H. and F. Klatt (1998) Landscape Architecture Construction, Prentice Hall PTR. 3. Parker, H. & J.W. (1997). MacGuire, Simplified Site Engineering, Wiley 4. Smith, S.W. (1996) Landscape Irrigation: Design and Management, Wiley. 5. Thompson, J.W., (2007) Sustainable Landscape Construction: A Guide to Green Building Outdoors, Island Press. 6. Walker, T.D. (1992) Site Design and Construction Detailing, Van Nost Rand Reinhold, New York. 7. Zimmermann, A. (2009) Constructing Landscape: Materials, Techniques, Structural (Textbook) Components, Birkhäuser Basel.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
X
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
X
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
X
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
X
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
X
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 13 4 52
Rehberli Problem Çözme 11 2 22
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 92
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar