Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TASARIMA GİRİŞ I 2+6 5 6
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Şehnaz CENANİ DURMAZOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Heval Zeliha ÜÇOK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Tasarıma Giriş1 Dersi kapsamında, amaç, öğrencilerin aşağıdaki kavramlardan bir veya bir kaçına odaklanarak, kentsel mekanı gözlemlemeleri, analiz etmeleri, buldukları küçük bir probleme çözüm üretmeleridir. Bu bağlamda her grup yürütücüsü bu kavramları kullanabilir, değiştirebilir, çoğaltılabilir. Kavramlar: Hareket - hız- yavaşlık / ses- sessizlik - gürültü / görme - ışık / koku/ kamusal alan - özel alan / araç - yaya hareketi Kentsel öğeler: Kesişim noktaları - bölgeler- sınırlar - odak noktaları- yolların tespiti / sokak- meydan-yeşil alanlar vb. Coğrafik özellikler: Konum, topoğrafya, bitki örtüsü, yağış, iklim vb. Perspektifler: Vista noktaları, sokak silüetleri vb. Kullanıcılar / Kullanıcı grupları: Kadınlar, gençler, çocuklar, yaşlılar, ziyaretçiler, turistler, engelliler, işportaçılar, satıcılar, esnaf, yayalar, hayvanlar, vb. Deneyim ve gözlem: Gündelik hayat - alışkanlıklar - yaşantı – ilişkiler vb. Hafıza/ bellek: Kentte dolaşırken akılda kalan, dikkat çeken öğeler vb
Dersin İçeriği Bu ders; Oryantasyon Haftası,Tanışma, Seminerler, Alan gezisi,tasarımda çizgisel elemanların organizasyonu,çizgisel elemanlarla boşlukta hacim oluşturma,modül kavramı ve tasarımı,modüllerin araya getirilirken boşluk-doluluk ilişkilerinin yorumlanması,boşluk-doluluk ilişkilerinde algoritmalar kullanarak soyut düzlemde tasarım gerçekleştirmek,Ara Jüri 1,tasarımda beden-mekan ilişkisini kavramak için bedenin analiz edilmesi,bedeni saran strüktürün kurulması,bedeni saran strüktürün bir yüzey malzemesiyle kaplanması,topolojik geometrinin bir topografya yaratmak için kullanılmasının açıklanması,yapay topografyanın yorumlanması, yüzeye ve mekana dönüşümü kapasitesinin belirlenmesi,portfolyo tasarımı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Tasarım ile ilgili temel kavram ve kuramları, kompozisyon bilgisi, tasarım sürecini öğrenmiş, 4 D
2) Analiz yapma yeteneğinin geliştirmiş, 4 D
3) Tasarım ile ilgili temel kavramların uygulamaya geçirilişini öğrenmiş, 15 D
4) Takım çalışmasını tecrübe etmiş, 8 D
5) Bir tasarım projesinde doğru "brief" almanın ve teorik altyapıyı oluşturmanın önemini kavramış 14 D
6) Mesleğine dair ilk pratikleri gerçekleştirmiş olacaktır. 16 D
Öğretim Yöntemleri: 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 4: Alıştırma ve Uygulama, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon Haftası
2 Tanışma, Seminerler, Alan gezisi
3 tasarımda çizgisel elemanların organizasyonu
4 çizgisel elemanlarla boşlukta hacim oluşturma
5 modül kavramı ve tasarımı
6 modüllerin araya getirilirken boşluk-doluluk ilişkilerinin yorumlanması
7 boşluk-doluluk ilişkilerinde algoritmalar kullanarak soyut düzlemde tasarım gerçekleştirmek
8 Ara Jüri 1
9 tasarımda beden-mekan ilişkisini kavramak için bedenin analiz edilmesi
10 bedeni saran strüktürün kurulması
11 bedeni saran strüktürün bir yüzey malzemesiyle kaplanması
12 topolojik geometrinin bir topografya yaratmak için kullanılmasının açıklanması
13 yapay topografyanın yorumlanması, yüzeye ve mekana dönüşümü kapasitesinin belirlenmesi
14 portfolyo tasarımı
Kaynaklar
Öğretim üyesi tarafından sağlanacaktır
Alejandro Bahamon (2008), Sketch: Houses, Loft Publications Bertelsmann Fachverlag (1970), Bauentwurfslehre, Bertelsmann Fachverlag Publishing Charles G. Ramsey, Harold R. Sleeper (2000), Architectural Graphic Standarts, Wiley and Sons Elissa Aalto (1990), Alvar Aalto, Editions d'architecture Artemis Francis D.K. Ching (2004), İç Mekan Tasarımı, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları / Mimarlık Dizisi John F. Pile (2002), Interior Design, Prentice Hall College Div Joseph De Chiara (2001), Time Saver Standards for Building Types, McGraw-Hill Kenneth Frampton (2005), Campo Baeza (Light is More), Tf Editions Koos Eissen (1988), Presenting Architectural Designs, Van nostrand Reinhold Maasao Furuyama (2005), Tadao Ando, Taschen Necati İnceoğlu (1995), Düşünme ve Anlatım Aracı Olarak Eskizler, Helikon Yayınları Peter Gössel (1996), Architecture in the Twentieth Century, Taschen Philip Jodidio (1997), Sir Norman Foster, Taschen Rob Krier (2002), Architectural Composition, Rizzoli Robert W. Gill (1984), Manual of Rendering with Pen and Ink, Van Nostrand Reinhold The Modulor (2004), Le Corbusier, Springer Tom Porter, Sue Goodman (1988), Manuel of Grpahic Techniques, Architectural Press Udo Kultermann (2010), Kenzo Tange and the Metabolist Movement, Taylor Dabner, D., Stewart, S., Zempol, E. (2014). Graphic Design School: The Principles and Practice of Graphic Design. John Wiley & Sons: New Jersey

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
0
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
0
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
0
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
0
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
0
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
0
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
0
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
0
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
0
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
0
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
0
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
0
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
0
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
0
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
0
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
0
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
0
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
0
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
0
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
0
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
0
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
0
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
0
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
0
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 6 84
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 6 12
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 10 10
Proje Sunumu / Seminer 1 2 2
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 22 22
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 6
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu