Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
RESİM SANATI VE TEKNİKLERİNE GİRİŞ 1+2 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mustafa ERDEM
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gürol SÖZEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders, Mimarlık ve Tasarım öğrencilerine desen, suluboya, pastel, guaş tekniklerini kuramsal ve uygulamalı olarak öğretmeyi hedefler.
Dersin İçeriği Bu ders; Resim ve üç boyutlu heykel sanatı deyince akla ne geliyor? ,Yeryüzü uygarlığında resmetme ve yaratma hangi endişeden nasıl başladı?,Kaya resimlerinde kullanılan malzemeler ve resmin gelişimi: Desen sanatı. Malzeme tanıtımı ve malzeme edinme şekli.,Uygulama: Hayalleri ve bir objeyi, doğayı yada çevremize bakıp bir mimarlık eserini nasıl çizebilirimin yanıtı.,Uygulama: Hayalleri ve bir objeyi, doğayı yada çevremize bakıp bir mimarlık eserini nasıl çizebilirin yanıtı.,Siyah /beyaz ve renkli kalemlerle seçilen bir objeye bakarak çizim ve gölgeleme tekniği,Siyah /beyaz ve renkli kalemlerle seçilen bir objeye bakarak çizim ve gölgeleme tekniği,Kağıt teknikleri. Resim kağıdının özellikleri. Her kağıda resim çizilir mi? Çizim ve gölge tekniğine devam edilmesi.,Kağıt teknikleri. Resim kağıdının özellikleri. Her kağıda resim çizilir mi? Çizim ve gölge tekniğine devam edilmesi.,Ara Sınav,Kurşun kalemle yumuşak çizim ve çini mürekkebinin binlerce yıldan beri önemi /uygulama teknikleri.,Kurşun ve renkli kalemlerle suluboya öncesine hazırlık ve suluboyanın kullanımı.,Suluboyanın çok yönlü teknikleri. Sanat tarihindeki yeri ve kullanım alanları. Saptanan bir konunun 40 x 6o cm civarındaki yüksek gramajlı resim kağıdına uygulaması.,Suluboya ile figür ve peyzaj çizim tekniğindeki farklılıklar nedir sorusunu uygulama ile gerçekleştirmek. Uygulaması yapılan resmin son çalışması; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Kompozisyon bilgisi sahibi olur. 2. Tasarlama düşüncesini geliştirir. 3. Bakma ve görme arasındaki farkı kavrar. 4. Karakalem çizimden başlayarak boyanın tüm evreleri hakkında temel bilgileri edinir. B, C, D
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Resim ve üç boyutlu heykel sanatı deyince akla ne geliyor?
2 Yeryüzü uygarlığında resmetme ve yaratma hangi endişeden nasıl başladı?
3 Kaya resimlerinde kullanılan malzemeler ve resmin gelişimi: Desen sanatı. Malzeme tanıtımı ve malzeme edinme şekli.
4 Uygulama: Hayalleri ve bir objeyi, doğayı yada çevremize bakıp bir mimarlık eserini nasıl çizebilirimin yanıtı.
5 Uygulama: Hayalleri ve bir objeyi, doğayı yada çevremize bakıp bir mimarlık eserini nasıl çizebilirin yanıtı.
6 Siyah /beyaz ve renkli kalemlerle seçilen bir objeye bakarak çizim ve gölgeleme tekniği
7 Siyah /beyaz ve renkli kalemlerle seçilen bir objeye bakarak çizim ve gölgeleme tekniği
8 Kağıt teknikleri. Resim kağıdının özellikleri. Her kağıda resim çizilir mi? Çizim ve gölge tekniğine devam edilmesi.
9 Kağıt teknikleri. Resim kağıdının özellikleri. Her kağıda resim çizilir mi? Çizim ve gölge tekniğine devam edilmesi.
10 Ara Sınav
11 Kurşun kalemle yumuşak çizim ve çini mürekkebinin binlerce yıldan beri önemi /uygulama teknikleri.
12 Kurşun ve renkli kalemlerle suluboya öncesine hazırlık ve suluboyanın kullanımı.
13 Suluboyanın çok yönlü teknikleri. Sanat tarihindeki yeri ve kullanım alanları. Saptanan bir konunun 40 x 6o cm civarındaki yüksek gramajlı resim kağıdına uygulaması.
14 Suluboya ile figür ve peyzaj çizim tekniğindeki farklılıklar nedir sorusunu uygulama ile gerçekleştirmek. Uygulaması yapılan resmin son çalışması
Kaynaklar
Da Vinci L., Da Vinci’nin Not Defter, (Çev.: Kasım Doğan), Carpe Diem Kitap, İstanbul 2006 Eco, U., Güzelliğin Tarihi, Doğan Kitapçılık, İstanbul , Farthıng, Stephen (2012). Sanatın Tüm Öyküsü. (Çev.: Gizem Aldoğan-Firdevs Candil Çulcu). Çin: Hayal Perest. (2010). Krausse, A. (2005). Rönesans Sanatından Günümüze Resim Sanatının Öyküsü, (D. Zaptcıoğlu ,Çev.), Bern: Literatür Yayıncılık. Öztuna, Yakup, Görsel İletişimde Temel Tasarım, Tibyan yay., İstanbul,2008. Sözen, Gürol, Sözen, Zeynep, Anadolu Topraklarında Güzeli Arayış , 2008, HSBC Wölfflin, Heinrich (1985). Sanat Tarihinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
TASARIM ( Bilgi- Kuramsal- Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
0
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
0
TASARIM (Yetknlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilmek
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
0
TASARIM (Yetkinlikler, İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
0
TASARIM (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / mimari tasarıma / endüstriyel ürün tasarımına katkıda bulunma
X
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
0
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
0
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlik- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR ( Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanıma ve uygulama becerisi
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme ,karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
0
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
0
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
0
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   60
Genel Sınavın Başarıya Oranı   40
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 5 10
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu