Ana içeriğe atla

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEKNİK RESİM I-Bahar Dönemi2+235
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gizem CAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gizem CAN, Öğr.Gör. Erenalp SALTIK
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Bengisu ÖTEN
Dersin AmacıTeknik resim, öğrencilerin ayrıntılı ve doğru mimari çizimleri yetkin bir şekilde okumalarını, oluşturmalarını ve bu çizimleri oluşturmak için çizim tekniklerini geliştirecek zihinsel beceri kazanmalarını hedefler. El çizimi kullanılarak el ve zihin koordinasyonunun sağlanması sağlanır. Nihayetinde amaç, öğrencileri yüksek kaliteli çizimler üretme ve mimari projelere etkili bir şekilde katkıda bulunma yetenekleriyle güçlendirmektir. Teknik Resim 1 dersi öğrencilerin 3 boyutlu bir modeli kavramalarını ve bu modeli teknik çizim ekipmanlarını doğru bir şekilde kullanarak 2 boyutlu çizim haline getirmelerini amaçlar. Bununla birlikte, 2 boyutlu bir çizimlerin 3 boyutta kavranmasını sağlar. Ders aynı zamanda 1/100 ve 1/200 ölçekte çizim tekniğinin anlaşılarak, 1/100 ve 1/200 ölçekte mimari proje setlerinin oluşturulma becerisinin kazandırılmasını da hedeflemektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Teknik resme giriş çizim ekipman ve malzemelerinin tanıtımı, teknik yazı ve tarama yöntemlerinin açıklanması, teknik resim paftasını hazırlanması, mimari yazı teknikleri, standart kağıt ölçüleri ve katlama teknikleri ,Çizgi kalınlıkları, çizgi çeşitleri, farklı açılarda paralel çizimi ve tarama uygulamaları, güzel yazı uygulamaları & Geribildirimler ,Ortografik İzdüşüm çalışmaları (görünüş çıkarma) & Geribildirimler ,Ortografik İzdüşüm çalışmaları (kesit alma) & Geribildirimler ,Proje örneği üzerinden plan, kesit ve görünüş okuma ve anlama öğretisi, epür düzeninde verilen plan çizimi üzerinden görünüş çıkartılması & Geribildirimler ,Proje örneği üzerinden plan, kesit ve görünüş okuma ve anlama öğretisi, epür düzeninde verilen plan çizimi üzerinden kesit çıkartılması & Geribildirimler ,Proje okuma öğretisi, Mesleğe yönelik teknik resim anlatım ve uygulamaları, Aksonometrik çizim uygulaması (Militer uygulama örneği) ,3 boyutlu model kullanılarak epür düzlemde 2 boyutlu çizim oluşturulması ,1/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kat planı okuma, anlama ve çizim öğretisi (Planlar) & Geribildirimler ,1/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kat planı okuma, anlama ve çizim öğretisi (Planlar+Çatı Planı) & Geribildirimler ,1/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kesit okuma, anlama ve çizim öğretisi (Kesitler) & Geribildirimler ,1/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden görünüş okuma, anlama ve çizim öğretisi (Görünüşler) & Geribildirimler ,1/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları paralelinde, vaziyet planı çizilmesi & Geribildirimler ,Genel Geribildirimler & Sorular & Gerekli görülen çizimlerin tekrar edilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.Zihinde oluşan ya da mevcutta var olan objelerin biçimlerini resmetmek için gereken çizim tekniklerini benimser6, 9E
3.Tasarımını yaptığı bir objeyi iki ve üç boyutlu çizim tekniklerini kullanarak görselleştirir6, 9E
4.Yaptığı bireysel çalışmasını çizim diliyle olduğu kadar mesleki tanımları kullanarak sözel olarak da ifade edebilir6, 9E
5.Tasarımda grafik anlatım tekniklerini uygular6, 9E
6.Stüdyo ortamında çalışma alışkanlığı geliştirir6, 9E
7.Mesleki ifade dili olan çizim tekniklerini kullanmayı öğrenir.6, 9E
1-El-zihin koordinasyonunu yapar.6, 9E
8.1/100 ölçekte proje seti oluşturur. Bu ölçekte, plan/kesit/görünüş çizimlerini okur ve çizer.6, 9E
9.1/200 ölçekte vaziyet planı oluşturur. Bu ölçekte, plan/kesit/görünüş çizimlerini okur ve çizer.6, 9E
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Teknik resme giriş çizim ekipman ve malzemelerinin tanıtımı, teknik yazı ve tarama yöntemlerinin açıklanması, teknik resim paftasını hazırlanması, mimari yazı teknikleri, standart kağıt ölçüleri ve katlama teknikleri
2Çizgi kalınlıkları, çizgi çeşitleri, farklı açılarda paralel çizimi ve tarama uygulamaları, güzel yazı uygulamaları & Geribildirimler
3Ortografik İzdüşüm çalışmaları (görünüş çıkarma) & Geribildirimler
4Ortografik İzdüşüm çalışmaları (kesit alma) & Geribildirimler
5Proje örneği üzerinden plan, kesit ve görünüş okuma ve anlama öğretisi, epür düzeninde verilen plan çizimi üzerinden görünüş çıkartılması & Geribildirimler
6Proje örneği üzerinden plan, kesit ve görünüş okuma ve anlama öğretisi, epür düzeninde verilen plan çizimi üzerinden kesit çıkartılması & Geribildirimler
7Proje okuma öğretisi, Mesleğe yönelik teknik resim anlatım ve uygulamaları, Aksonometrik çizim uygulaması (Militer uygulama örneği)
83 boyutlu model kullanılarak epür düzlemde 2 boyutlu çizim oluşturulması
91/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kat planı okuma, anlama ve çizim öğretisi (Planlar) & Geribildirimler
101/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kat planı okuma, anlama ve çizim öğretisi (Planlar+Çatı Planı) & Geribildirimler
111/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kesit okuma, anlama ve çizim öğretisi (Kesitler) & Geribildirimler
121/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden görünüş okuma, anlama ve çizim öğretisi (Görünüşler) & Geribildirimler
131/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları paralelinde, vaziyet planı çizilmesi & Geribildirimler
14Genel Geribildirimler & Sorular & Gerekli görülen çizimlerin tekrar edilmesi
Kaynak
Ders yürütücüleri tarafından verilecektir.
1.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim I, Eğitim Matbaası, İstanbul 2.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim II, Eğitim Matbaası, İstanbul 3.Ching, F.D.K. (1996). Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 4.Ching, F.D.K. (2010). Design Drawing, John Wiley & Sons, Inc. New York 5.Gürer, L. (2000). Perspektif ve Gölge, Birsen yay. İstanbul 6.Hotan, H. (2000). Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul 7.Onat, E. (2010). Perspektif ve Perspektifde Gölge Çizimi, Efil yay. İstanbul 8.Şahinler, O. (1990). Mimarlıkta Teknik Resim, Yay, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14456
Rehberli Problem Çözme10440
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi8324
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı188
Genel Sınav ve Hazırlığı188
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
TEKNİK RESİM I-Bahar Dönemi2+235
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Diliİngilizce
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Gizem CAN
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Gizem CAN, Öğr.Gör. Erenalp SALTIK
Dersin YardımcılarıArş. Gör. Bengisu ÖTEN
Dersin AmacıTeknik resim, öğrencilerin ayrıntılı ve doğru mimari çizimleri yetkin bir şekilde okumalarını, oluşturmalarını ve bu çizimleri oluşturmak için çizim tekniklerini geliştirecek zihinsel beceri kazanmalarını hedefler. El çizimi kullanılarak el ve zihin koordinasyonunun sağlanması sağlanır. Nihayetinde amaç, öğrencileri yüksek kaliteli çizimler üretme ve mimari projelere etkili bir şekilde katkıda bulunma yetenekleriyle güçlendirmektir. Teknik Resim 1 dersi öğrencilerin 3 boyutlu bir modeli kavramalarını ve bu modeli teknik çizim ekipmanlarını doğru bir şekilde kullanarak 2 boyutlu çizim haline getirmelerini amaçlar. Bununla birlikte, 2 boyutlu bir çizimlerin 3 boyutta kavranmasını sağlar. Ders aynı zamanda 1/100 ve 1/200 ölçekte çizim tekniğinin anlaşılarak, 1/100 ve 1/200 ölçekte mimari proje setlerinin oluşturulma becerisinin kazandırılmasını da hedeflemektedir.
Dersin İçeriğiBu ders; Teknik resme giriş çizim ekipman ve malzemelerinin tanıtımı, teknik yazı ve tarama yöntemlerinin açıklanması, teknik resim paftasını hazırlanması, mimari yazı teknikleri, standart kağıt ölçüleri ve katlama teknikleri ,Çizgi kalınlıkları, çizgi çeşitleri, farklı açılarda paralel çizimi ve tarama uygulamaları, güzel yazı uygulamaları & Geribildirimler ,Ortografik İzdüşüm çalışmaları (görünüş çıkarma) & Geribildirimler ,Ortografik İzdüşüm çalışmaları (kesit alma) & Geribildirimler ,Proje örneği üzerinden plan, kesit ve görünüş okuma ve anlama öğretisi, epür düzeninde verilen plan çizimi üzerinden görünüş çıkartılması & Geribildirimler ,Proje örneği üzerinden plan, kesit ve görünüş okuma ve anlama öğretisi, epür düzeninde verilen plan çizimi üzerinden kesit çıkartılması & Geribildirimler ,Proje okuma öğretisi, Mesleğe yönelik teknik resim anlatım ve uygulamaları, Aksonometrik çizim uygulaması (Militer uygulama örneği) ,3 boyutlu model kullanılarak epür düzlemde 2 boyutlu çizim oluşturulması ,1/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kat planı okuma, anlama ve çizim öğretisi (Planlar) & Geribildirimler ,1/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kat planı okuma, anlama ve çizim öğretisi (Planlar+Çatı Planı) & Geribildirimler ,1/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kesit okuma, anlama ve çizim öğretisi (Kesitler) & Geribildirimler ,1/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden görünüş okuma, anlama ve çizim öğretisi (Görünüşler) & Geribildirimler ,1/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları paralelinde, vaziyet planı çizilmesi & Geribildirimler ,Genel Geribildirimler & Sorular & Gerekli görülen çizimlerin tekrar edilmesi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
2.Zihinde oluşan ya da mevcutta var olan objelerin biçimlerini resmetmek için gereken çizim tekniklerini benimser6, 9E
3.Tasarımını yaptığı bir objeyi iki ve üç boyutlu çizim tekniklerini kullanarak görselleştirir6, 9E
4.Yaptığı bireysel çalışmasını çizim diliyle olduğu kadar mesleki tanımları kullanarak sözel olarak da ifade edebilir6, 9E
5.Tasarımda grafik anlatım tekniklerini uygular6, 9E
6.Stüdyo ortamında çalışma alışkanlığı geliştirir6, 9E
7.Mesleki ifade dili olan çizim tekniklerini kullanmayı öğrenir.6, 9E
1-El-zihin koordinasyonunu yapar.6, 9E
8.1/100 ölçekte proje seti oluşturur. Bu ölçekte, plan/kesit/görünüş çizimlerini okur ve çizer.6, 9E
9.1/200 ölçekte vaziyet planı oluşturur. Bu ölçekte, plan/kesit/görünüş çizimlerini okur ve çizer.6, 9E
Öğretim Yöntemleri:6: Deneyimle Öğrenme Modeli, 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:E: Ödev

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Teknik resme giriş çizim ekipman ve malzemelerinin tanıtımı, teknik yazı ve tarama yöntemlerinin açıklanması, teknik resim paftasını hazırlanması, mimari yazı teknikleri, standart kağıt ölçüleri ve katlama teknikleri
2Çizgi kalınlıkları, çizgi çeşitleri, farklı açılarda paralel çizimi ve tarama uygulamaları, güzel yazı uygulamaları & Geribildirimler
3Ortografik İzdüşüm çalışmaları (görünüş çıkarma) & Geribildirimler
4Ortografik İzdüşüm çalışmaları (kesit alma) & Geribildirimler
5Proje örneği üzerinden plan, kesit ve görünüş okuma ve anlama öğretisi, epür düzeninde verilen plan çizimi üzerinden görünüş çıkartılması & Geribildirimler
6Proje örneği üzerinden plan, kesit ve görünüş okuma ve anlama öğretisi, epür düzeninde verilen plan çizimi üzerinden kesit çıkartılması & Geribildirimler
7Proje okuma öğretisi, Mesleğe yönelik teknik resim anlatım ve uygulamaları, Aksonometrik çizim uygulaması (Militer uygulama örneği)
83 boyutlu model kullanılarak epür düzlemde 2 boyutlu çizim oluşturulması
91/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kat planı okuma, anlama ve çizim öğretisi (Planlar) & Geribildirimler
101/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kat planı okuma, anlama ve çizim öğretisi (Planlar+Çatı Planı) & Geribildirimler
111/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden kesit okuma, anlama ve çizim öğretisi (Kesitler) & Geribildirimler
121/100 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartlarını öğrenme ve 1/100 ölçekli mimari avan proje örneği üzerinden görünüş okuma, anlama ve çizim öğretisi (Görünüşler) & Geribildirimler
131/200 ölçekli çizim tekniğinin gerekli standartları paralelinde, vaziyet planı çizilmesi & Geribildirimler
14Genel Geribildirimler & Sorular & Gerekli görülen çizimlerin tekrar edilmesi
Kaynak
Ders yürütücüleri tarafından verilecektir.
1.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim I, Eğitim Matbaası, İstanbul 2.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim II, Eğitim Matbaası, İstanbul 3.Ching, F.D.K. (1996). Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 4.Ching, F.D.K. (2010). Design Drawing, John Wiley & Sons, Inc. New York 5.Gürer, L. (2000). Perspektif ve Gölge, Birsen yay. İstanbul 6.Hotan, H. (2000). Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul 7.Onat, E. (2010). Perspektif ve Perspektifde Gölge Çizimi, Efil yay. İstanbul 8.Şahinler, O. (1990). Mimarlıkta Teknik Resim, Yay, İstanbul

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
X
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
X
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
X
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
X
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
X
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 50
Genel Sınavın Başarıya Oranı 50
Toplam 100

Sayısal Veriler

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:15Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:17