Geri
AKADEMİK

 

Sayısal Ortamda geliştirilmesi gereken becerilerden en temel nitelikteki modelleme becerisinin öğrencilere aktarılması.

 

21. yy.’da ürün üretmek, prototiplemek ve canlandırma üzerinden ön-geometri elde edip ürünün şekli hakkında bilgi sahibi olmak için olmazsa olmaz becerilerden modelleme becerisini öğretmek amacıyla yürütülen bir derstir. Öğrenilen bilgilerin anında ve yerinde tatbik edilerek, herhangi bir fikir ve tasarım geliştirme sürecinde kullanılmaları amaçlanır. Edinilen bu becerinin kullanım alanı geniştir ve sınırları öğrencinin ilgi seviyesine göre değişkenlik gösterir. Söz konusu program; muhtevasında Mesh(üçgensel), Surface(yüzey) ve solid(Katı kapalı geometri) oluşturma ve düzenlemelerine aynı anda imkan veren Rhinoceros 3D programıdır. Görselleştirme içinse başka bir yazılım kullanılır.

 

PROGRAM MENÜLERİNİN ANLATIMI

BAŞLANGIÇ SEVİYESİNDE MODELLEME ORTAMI HAKİMİYETİ

GÖRSELLEŞTİRME PROGRAMINDA HIZLI SONUÇ ALMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

 

Dönem boyunca öğrencilerle gerçek dünyadan çeşitli geometriler ve programın sınırlarını anlamak için özel üretilmiş eğitim dosyalarından istifade edilerek, tasarımcı adaylarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yapılır. 

BAŞLANGIÇ-ORTA SEVİYEDE MODELLEME ORTAMI HAKİMİYETİ
Malzemenin doğası gereği iki boyutlu düzlemde üç boyutlu nesnelerin, kullanılan programın imkanları dahilinde nasıl algılanacağı bildirilir. Program menüleri anlatılır ve en çok kullanılanlardan en az kullanılanlara doğru bir anlatım sırasıyla, öğrencinin kaldırabileceği kadarı anlatılır. Öğrencinin geometri oluşturma ve düzenleme becerisi geliştirdiği gözlemlendiğinde görselleştirme kısmına geçiş yapılır. Öğrencinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekirse program esnetilerek görselleştirme ve yüzey üretme yöntemleri değişimli olarak aktarılır.