Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİL ÖĞRETİMİNDE YENİ AKIMLAR 3+0 3 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders, İngilizce öğretmen adaylarının İngiliz dili eğitimi alanında teknoloji tabanlı öğrenme, ikinci dil eğitimi/öğrenimi pedagojisine en son yaklaşımlar, İngilizce'yi küresel bir dil olarak konumlandırma, yeni gelişmeler gibi güncel gelişmeler hakkındaki anlayışlarını ilerletmelerini sağlamak, öğrencilerin ilgili alanda yürütülen güncel araştırmalara ve araştırma örüntülerine ilişkin eleştirel farkındalık geliştirmelerine yardımcı olmak, ve kaydedilen geçmiş ve günümüzdeki gelişmeleri değerlendirebilmelerini sağlamak için tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş / Dersin kapsamı ,İkinci/yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde temel kavramlar ,Teknoloji tabanlı öğrenmede çağdaş gelişmeler: Harmanlanmış (Karma) öğrenme ve ters-yüz eğitim ,İkinci/yabancı dil öğreniminde çağdaş gelişmeler: Postmodernizm ve yöntem-sonrası pedagoji ,Dünya Dilleri (World Englishes) : EMI, ELF, EIL ,Çokdillilik ve çokdilli eğitim ,Türkiye'deki ikinci/yabancı dil müfredatındaki güncel gelişmeler ,Türkiye'de ikinci/yabancı dil öğretmen eğitimi ,Türkiye'de ikinci/yabancı dil öğretmen eğitimi 2,İkinci/yabancı dil değerlendirmesinde güncel eğilimler ,İkinci/yabancı dil ediniminde güncel durum: Sosyokültürel kuram; Kaos/karmaşıklık teorisi, dinamik sistemler teorisi ,İkinci/yabancı dil ediniminde bireysel farklılık etkenlerine çağdaş yaklaşımlar ,İngiliz dili eğitiminde güncel eğilimlerin kısa tekrarı ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş / Dersin kapsamı
2 İkinci/yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde temel kavramlar
3 Teknoloji tabanlı öğrenmede çağdaş gelişmeler: Harmanlanmış (Karma) öğrenme ve ters-yüz eğitim
4 İkinci/yabancı dil öğreniminde çağdaş gelişmeler: Postmodernizm ve yöntem-sonrası pedagoji
5 Dünya Dilleri (World Englishes) : EMI, ELF, EIL
6 Çokdillilik ve çokdilli eğitim
7 Türkiye'deki ikinci/yabancı dil müfredatındaki güncel gelişmeler
8 Türkiye'de ikinci/yabancı dil öğretmen eğitimi
9 Türkiye'de ikinci/yabancı dil öğretmen eğitimi 2
10 İkinci/yabancı dil değerlendirmesinde güncel eğilimler
11 İkinci/yabancı dil ediniminde güncel durum: Sosyokültürel kuram; Kaos/karmaşıklık teorisi, dinamik sistemler teorisi
12 İkinci/yabancı dil ediniminde bireysel farklılık etkenlerine çağdaş yaklaşımlar
13 İngiliz dili eğitiminde güncel eğilimlerin kısa tekrarı
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar