Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU, Dr.Öğr.Üye. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere insan iletişiminin temel teorilerini ve becerilerini kişilerarası iletişim ve topluluk önünde konuşmayı temel alarak sunmaktır. Bu derste ayrıca öğrenciler sosyal beceriler ve bu becerilerin dil sınıfında nasıl kullanılması gerektiğine dair bilgi de edinirler.
Dersin İçeriği Bu ders; İnsan iletişiminin temelleri ,İletişim modelleri,İnsan iletişiminde dinleme ve sözel mesajlar,Sözsüz iletişim,Kişilerarası iletişim ve ilişkiler ,İletişimde ve kişilerarası ilişkilerde duygular ve duygusal zeka,Topluluk önünde konuşma,Bilgilendirici okuma,İkna edici konuşma,Sosyal beceriler,İngilizce öğretmenleri için iletişim becerileri ,İngilizce öğretmenleri için iletişim becerileri,Dil öğretmenlerinin iletişim becerilerine dair araştırmalar,Dil öğretmenlerinin iletişim becerilerine dair araştırmalar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1, 17, 2, 3 A, C, D
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İnsan iletişiminin temelleri
2 İletişim modelleri
3 İnsan iletişiminde dinleme ve sözel mesajlar
4 Sözsüz iletişim
5 Kişilerarası iletişim ve ilişkiler
6 İletişimde ve kişilerarası ilişkilerde duygular ve duygusal zeka
7 Topluluk önünde konuşma
8 Bilgilendirici okuma
9 İkna edici konuşma
10 Sosyal beceriler
11 İngilizce öğretmenleri için iletişim becerileri
12 İngilizce öğretmenleri için iletişim becerileri
13 Dil öğretmenlerinin iletişim becerilerine dair araştırmalar
14 Dil öğretmenlerinin iletişim becerilerine dair araştırmalar
Kaynaklar
Devito, J. A. (2017). Essential of Human Communication. Pearson.
Duman, E. Z. & Arslanoğlu, İ. (2018). İnsan ilişkileri ve İletişim. In İ. Arslanoğlu (Ed). Nobel Akademik Yayıncılık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 14 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 3 9 27
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 1 8 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 78
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu