Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0 2 4,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asude MALKOÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asude MALKOÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere doğumdan ergenlik dönemine kadar olan gelişimsel süreç hakkında bilgi vermektir. Bu dersin temel amaçları: (1) Çocuk gelişimi süreçleri hakkında farkındalık kazandırmak (2) Çocuk gelişiminin temel kavramları ve kullanılan araştırma yöntemleri hakkında haberdar etmek (3) Çocuk gelişimi teorileri hakkında bilgi vermek ve teorileri karşılaştırmak (4) Çocuk gelişimini kültürel açıdan ele almak
Dersin İçeriği Bu ders; Çocuk Gelişimine Giriş,Çocuk Gelişim Teorileri,Genetik ve Doğum Öncesi Gelişim,Yeni Doğan: Fiziksel ve Sinirsel Gelişim,Bebeklik Dönemi: Algısal ve Bilişsel Gelişim,Bebeklik Dönemi: Sosyal ve Duygusal Gelişim,Bebeklik Dönemi: Dil Gelişimi,İlk Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,İlk Çocukluk: Bilişsel ve Sosyal Gelişim,İlk Çocukluk: Sosyal ve Duygusal Gelişim,Orta Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim,Orta Çocukluk: Duygusal ve Sosyal Gelişim,Orta Çocukluk: Ahlaki Gelişim,Genel Değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Çocuk psikolojisi alanını açıklar. 1, 2, 3 A, C, E
Çocuk gelişiminin önemli konularını bilir. 1, 2, 3 A, C, E
Çocuk gelişiminin temel kavramlarını açıklar. 1, 2, 3 A, C, E
Çocuklarda fiziksel ve duygusal gelişim hakkında bilgi verir. 1, 2, 3 A, C, E
Çocuklarda sosyal ve duygusal gelişimi açıklar. 1, 2, 3 A, C, E
İlk ve orta çocukluk dönemlerini gelişimsel açıdan karşılaştırır. 1, 2, 3 A, C, E
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Çocuk Gelişimine Giriş
2 Çocuk Gelişim Teorileri
3 Genetik ve Doğum Öncesi Gelişim
4 Yeni Doğan: Fiziksel ve Sinirsel Gelişim
5 Bebeklik Dönemi: Algısal ve Bilişsel Gelişim
6 Bebeklik Dönemi: Sosyal ve Duygusal Gelişim
7 Bebeklik Dönemi: Dil Gelişimi
8 İlk Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
9 İlk Çocukluk: Bilişsel ve Sosyal Gelişim
10 İlk Çocukluk: Sosyal ve Duygusal Gelişim
11 Orta Çocukluk: Fiziksel ve Bilişsel Gelişim
12 Orta Çocukluk: Duygusal ve Sosyal Gelişim
13 Orta Çocukluk: Ahlaki Gelişim
14 Genel Değerlendirme
Kaynaklar
Berk, L. (2012). Child Development. 9th edition.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 1 28 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 10 10
Genel Sınav ve Hazırlığı 2 40 80
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 118
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu