Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İNGİLİZCE DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ II 3+0 3 5,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dil becerilerinin öğretimi ile ilgili temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olmak; okuma, yazma, kelime ve telaffuz becerilerinin öğretimi ile ilgili süreçlerin analizini ve sınıf içi uygulamalarını yapmak; Ayrıca öğretmen adaylarına belirli bir grup öğrenciye okuma, yazma, kelime ve telaffuz becerilerini öğretmek amacı ile iletişim odaklı bir ders planı hazırlama imkanı sunmak.
Dersin İçeriği Bu ders; Okuma Öğretimi: Stratejik Okuma Öğretimi- Joy Janzen Ödev,Okuma Öğretimi: Etkileşimde Bulunan İkinci Dil Okuyucuları-Neil J Anderson Okuma öğretimiyle ilgili video izleme ,Okuma Öğretimi: Etkileşimde Bulunan İkinci Dil Okuyucuları-Neil J Anderson Okuma öğretimiyle ilgili video izleme,Ödev kontrolü ve sunumlar,Yazma Öğretimi: Yazma Süreci ve Süreç Yazımı - Anthony Seow Yazma pratiği üzerine bir video izlemek,Ödev kontrolü ve sunumlar,Yazma Öğretimi: İkinci Dil Yazmayı Öğretme Konusu - Sara Weigle Yazılı ödeve üzerine ödev,Vize sınavı,Yazma Öğretimi: Yazılı Düzeltici Geri Bildirim Türleri Tipolojisi - Rod Ellis Yazılı geribildirim hakkında bir video ,Kelime Bilgisi Öğretimi: İkinci Dil Öğrenenleri İçin Kelime Öğrenimi ve Öğretimi - Cheryl Boyd Zimmerman Video izleme,Ödev kontrolü ve sunumlar Kelime öğretme hakkında bir video izlemek,Telaffuz Öğretimi: 'Dinle ve Tekrarla' Ötesi : Telaffuz Öğretim Materyalleri ve İkinci Dil Edinimi Kuramları Telaffuz öğretimi hakkında bir video izlemek ,sunumlar,Sunumlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenci dil becerileri üzerine kuramsal bilgi edinir. Okuma, yazma, kelime öğretimi ve telaffuz ile ilgili yapılmış olan bilimsel araştırmaları inceler. Becerilerin beraberce kazandırılması üzerine ders planları hazırlar. Kendi yaratıcılığını öğrendiği teorik ilkelere katarak daha verimli bir ders planı hazırlar. A, B, C
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, B: Sözlü Sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Okuma Öğretimi: Stratejik Okuma Öğretimi- Joy Janzen Ödev
2 Okuma Öğretimi: Etkileşimde Bulunan İkinci Dil Okuyucuları-Neil J Anderson Okuma öğretimiyle ilgili video izleme
3 Okuma Öğretimi: Etkileşimde Bulunan İkinci Dil Okuyucuları-Neil J Anderson Okuma öğretimiyle ilgili video izleme
4 Ödev kontrolü ve sunumlar
5 Yazma Öğretimi: Yazma Süreci ve Süreç Yazımı - Anthony Seow Yazma pratiği üzerine bir video izlemek
6 Ödev kontrolü ve sunumlar
7 Yazma Öğretimi: İkinci Dil Yazmayı Öğretme Konusu - Sara Weigle Yazılı ödeve üzerine ödev
8 Vize sınavı
9 Yazma Öğretimi: Yazılı Düzeltici Geri Bildirim Türleri Tipolojisi - Rod Ellis Yazılı geribildirim hakkında bir video
10 Kelime Bilgisi Öğretimi: İkinci Dil Öğrenenleri İçin Kelime Öğrenimi ve Öğretimi - Cheryl Boyd Zimmerman Video izleme
11 Ödev kontrolü ve sunumlar Kelime öğretme hakkında bir video izlemek
12 Telaffuz Öğretimi: 'Dinle ve Tekrarla' Ötesi : Telaffuz Öğretim Materyalleri ve İkinci Dil Edinimi Kuramları Telaffuz öğretimi hakkında bir video izlemek
13 sunumlar
14 Sunumlar
Kaynaklar
Larsen-Freeman, D. (2000). Techniques and Principles in Language Teaching. 4th Edition. Oxford: Oxford University Press. Dil becerileriyle ilgili videolar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu