Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
DİNLEME VE SESLETİM I 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı hedef dilin seslerini doğru bir şekilde kullanmak ve dinleme becerilerine etkin şekilde geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersini tanıtımı ve giriş ,Tactics for listening developing (ünite 1-4) Fonotik Çalışmaları (Monophthongs),Tactics for listening developing (ünite 5-8) Fonotik Çalışmaları (Monophthongs),Tactics for listening developing (ünite 9-12) Fonotik Çalışmaları (Monophthongs) ,Tactics for listening developing (ünite 13-16) Fonotik Çalışmaları (Diphthongs),Tactics for listening developing (ünite 17-20) Fonotik Çalışmaları (Diphthongs),Tactics for listening developing (ünite 21-24) Fonotik Çalışmaları (Diphthongs),Vize sınavı,Tactics for listening expanding (ünite 1-4) Fonotik Çalışmaları (ünsüzler),Tactics for listening expanding (ünite 5-8) Ödev: Tactics for listening expanding (units 9-12) ,Tactics for listening expanding (ünite 13-16) Fonotik Çalışmaları (ünsüzler) ,Tactics for listening expanding (ünite 17-20) Fonotik alıştırmalar ,Tactics for listening expanding (ünite 21-24) Fonotik alıştırmalar ,Ekstra dinleme aktiviteleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci hedef dilin seslerini etkin şekilde kullanabilecek, İngilizce'de kullanılan fonetik alfabeye öğrenerek kelimeleri doğru telaffuz etmeyi öğrenecektir, ve dinleme becerilerini geliştirerek, hedef dilde dinlediğini materyalleri daha iyi anlayacaktır. B, C, D
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersini tanıtımı ve giriş
2 Tactics for listening developing (ünite 1-4) Fonotik Çalışmaları (Monophthongs)
3 Tactics for listening developing (ünite 5-8) Fonotik Çalışmaları (Monophthongs)
4 Tactics for listening developing (ünite 9-12) Fonotik Çalışmaları (Monophthongs)
5 Tactics for listening developing (ünite 13-16) Fonotik Çalışmaları (Diphthongs)
6 Tactics for listening developing (ünite 17-20) Fonotik Çalışmaları (Diphthongs)
7 Tactics for listening developing (ünite 21-24) Fonotik Çalışmaları (Diphthongs)
8 Vize sınavı
9 Tactics for listening expanding (ünite 1-4) Fonotik Çalışmaları (ünsüzler)
10 Tactics for listening expanding (ünite 5-8) Ödev: Tactics for listening expanding (units 9-12)
11 Tactics for listening expanding (ünite 13-16) Fonotik Çalışmaları (ünsüzler)
12 Tactics for listening expanding (ünite 17-20) Fonotik alıştırmalar
13 Tactics for listening expanding (ünite 21-24) Fonotik alıştırmalar
14 Ekstra dinleme aktiviteleri
Kaynaklar
Tactics for Listening (Developing) Tactics for Listening (Expanding)
Passages İngilizce ders kitabı I

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 1 2 2
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 2
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu