Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Burcu DABAKOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitim psikolojisi çalışması, hem teori hem de pratiği içerir. Psikoloji ve araştırma ilkelerini öğretme pratiğine uygulamaya odaklanarak nihai amaç, öğretimin anlaşılması ve geliştirilmesidir. Aday öğretmenlerle ve öğrencilerle etkileşime girecek eğitimdeki diğer profesyonellerin, öğrencilerin nasıl öğrendiğini ve öğrenmenin nasıl değiştiğini ve her öğrencinin bağlamından, kültüründen ve gelişiminden etkilendiğini anlamaları gerekir. Bu ders psikolojik kavram ve ilkelerin öğrenme ve öğretme süreçlerinde etkin bir şekilde uygulanmasına odaklanır; öğretim yöntemleri, bilgi ve becerilerinin gelişimi; ve öğrenme ortamlarını geliştiren bakış açıları.
Dersin İçeriği Bu ders; Eğitim-Psikoloji ilişkisi,,Eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri,,Öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar,,Gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim),,Öğrenmeyi etkileyen faktörler,,Öğrenme kuramları,,Öğrenme kuramları,,Öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları,,Etkili öğrenme,,Etkili öğrenme,Öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler),,Öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler),,Grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi,Grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Zihinsel yetersizlik ve gelişim dönemleri arasındaki ilişkiyi değerlendirir 1, 12, 14, 17, 19, 2, 21, 3, 4 A, C
2.Gelişim dönemlerini sağlıklı geçirmenin koşullarını değerlendirir 1, 10, 12, 2 A, C
3.Gelişimsel alanları açıklar 1, 12, 14, 2, 21 A, C
4.Gelişim dönemlerinin özelliklerini açıklar 1, 12, 2 A, C
5.Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını açıklar 1, 10, 14, 2, 21, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 14: Bireysel Çalışma, 17: Yansıtıcı Düşünce, 19: Kavram Haritası, 2: Soru - Cevap, 21: Video, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eğitim-Psikoloji ilişkisi,
2 Eğitim psikolojisinin tanımı ve işlevleri,
3 Öğrenme ve gelişim ile ilgili temel kavramlar,
4 Gelişim özellikleri (bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve ahlaki gelişim),
5 Öğrenmeyi etkileyen faktörler,
6 Öğrenme kuramları,
7 Öğrenme kuramları,
8 Öğrenme kuramlarının öğretim süreçlerine yansımaları,
9 Etkili öğrenme,
10 Etkili öğrenme
11 Öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler),
12 Öğrenmeyi etkileyen faktörler (motivasyon, bireysel faktörler),
13 Grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi
14 Grup dinamiği ve bu faktörlerin sınıf içi öğretim sürecine etkisi
Kaynaklar
Ders sunum notları, (düzenli olarak ders sayfasında paylaşılacaktır)
Yeşilyaprak B. (2002) Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem Yayıncılık. ISBN9789756802779

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu