Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
SÖZLÜ İLETİŞİM BECERİLERİ I 2+0 2 2,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlknur EĞİNLİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere etkili sözlü iletişim becelileri için gereken teknikleri ve doğru telaffuz becerilerini kazandırmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Sözlü İletişime giriş,Mutlu şehir hakkında tartışma (öğrencilere daha önce verilmiş bir makale),Aile ve toplum hakkında tartışma,Rüya ve bilinç altı hakkında tartışma ,Arkadaşlık hakkında tartışma ,Gelenek hakkında tartışma ,Hayvanlar ve evcil hayvanlar hakkında tartışma ,Vize sınavı ,Yaşlanma ile ilgili tartışma ,Hayran oldukları insanlar hakkında tartışma ,Göç hakkında tartışma ,Türk öğrencilerin neden yabancı yabancı dil öğrenemiyor tartışması ,Evde eğitim ve eğitim hakkında tartışma ,Gelecek planları hakkında konuşmak ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci -dinleme ve konuşma metinlerini analiz eder, -İngilizce sözlü iletişim özelliklerini daha ileri düzeyde kendi konuşmasında uygular, -İngilizce sözlü iletişimi doğal ve akıcı kılmak için daha çeşitli kalıplaşmış ifadeleri daha sık kullanır, -sözlü olarak daha akıcı ve doğal bir şekilde iletişim kurar, -İngilizce derslerinde daha fazla etkileşim içerisinde iletişim kurar, -sınıf dışında ortaya çıkabilecek ikili temaslarda bildirişimi sağlayacak derecede İngilizce konuşur, -ve tartışma, rol oynama, bireysel ve grup sunumları ve doğaçlama gibi iletişim ortamlarında daha etkili bir şekilde İngilizce sözlü iletişim kurar. B, C, E
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sözlü İletişime giriş
2 Mutlu şehir hakkında tartışma (öğrencilere daha önce verilmiş bir makale)
3 Aile ve toplum hakkında tartışma
4 Rüya ve bilinç altı hakkında tartışma
5 Arkadaşlık hakkında tartışma
6 Gelenek hakkında tartışma
7 Hayvanlar ve evcil hayvanlar hakkında tartışma
8 Vize sınavı
9 Yaşlanma ile ilgili tartışma
10 Hayran oldukları insanlar hakkında tartışma
11 Göç hakkında tartışma
12 Türk öğrencilerin neden yabancı yabancı dil öğrenemiyor tartışması
13 Evde eğitim ve eğitim hakkında tartışma
14 Gelecek planları hakkında konuşmak
Kaynaklar
Güncel kısa okuma parçaları, dinleme dosyaları, ve tartışma odaklı sorular

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu