Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİME GİRİŞ 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Hasan SAVAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencileri felsefi temeller, öğrenme ortamları, sosyal bağlamlar, müfredat ve öğretim, standartlar ve değerlendirme ile birlikte alanla ilgili çağdaş konuları tanıtmak. Öğretmen, okul ve öğrencilerin rolleri, sorumlulukları ve günlük yaşamları incelenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders tasarımına giriş, ders programı, ödevler ve değerlendirme prosedürleri.,Eğitim kavramı ve anlamı,Eğitimin Amaçları,Eğitim süreçleri ve modları,Türkiye'de Eğitim Sisteminin Gelişimi,Türk Milli Eğitim Sistemi,Ara Sınav,Türk Milli Eğitim Sistemi,Öğretmen Özerkliği ve Hesap Verebilirlik,Öğrenici Özerkliği,Öğrencileri tanımlama,Öğretmenleri tanımlama,Hatalar ve geribildirim,Final Sınavı; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenciler
Erken çocukluk, ilkokul, ortaokul, lise, özel eğitim, K-12 disiplinleri, İngilizce öğrenimi, yönetim ve diğer eğitim hizmetleri dahil olmak üzere çeşitli eğitim ortamlarını tanımlayabilir.
Etkili öğretim ile ilgili eğilimleri değerlendirebilir ve büyüme için kişisel hedefler geliştirebilir.
Eğitim ortamlarında edindiği deneyimle birlikte ders okumalarından gelen bilgileri sentezleyebilir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders tasarımına giriş, ders programı, ödevler ve değerlendirme prosedürleri.
2 Eğitim kavramı ve anlamı National Council of Educational Research and Training, Chapter 1
3 Eğitimin Amaçları National Council of Educational Research and Training, Chapter 2
4 Eğitim süreçleri ve modları National Council of Educational Research and Training, Chapter 3
5 Türkiye'de Eğitim Sisteminin Gelişimi
6 Türk Milli Eğitim Sistemi Basic Education In Turkey Background Report, MNE (2005) Unit 4: General/Specific Aims and Basic Principles of Turkish National Education. Unit 5: Overall Structure of Turkish National Education System – Formal Education and Non-Formal Education.
7 Ara Sınav
8 Türk Milli Eğitim Sistemi Basic Education In Turkey Background Report, MNE (2005) Unit 6: Main Problems in Education. Unit 7: Objectives and Strategies in Education.
9 Öğretmen Özerkliği ve Hesap Verebilirlik National Council of Educational Research and Training (2014), Chapter 7
10 Öğrenici Özerkliği National Council of Educational Research and Training (2014), Chapter8
11 Öğrencileri tanımlama The practice of English language teaching, Chapter 3
12 Öğretmenleri tanımlama The practice of English language teaching, Chapter 4
13 Hatalar ve geribildirim The practice of English language teaching, Chapter 7
14 Final Sınavı
Kaynaklar
National Council of Educational Research and Training (2014). Basics in Education, New Delhi. Basic Education In Turkey Background Report, MNE (2005) Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. London/New York.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu