Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YAZMA BECERİLER II 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aynur KESEN MUTLU
Dersi Verenler Öğr.Gör. Merve OFLAZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin akademik ve resmi yazma becerilerini geliştirmektir. Ayrica analiz etme, ozetleme, referans gosterme, alinti yapma ve resmi mektup cesitleri yazma v.b. gibi becerileri gelistirme amaclanmaktadir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse Giriş ,Akademik ve resmi yazi Dili,Akademik makale inceleme ve ozetleme ,Akademik makale inceleme ve ozetleme ,Akademik makalelerde alinti yapma, referans gosterme,Akademik makale, yansitici yazma,Ara Sinav,Niyet Mektubu yazimi,Resmi/Akademik davet mektubu,Sikayet mektubu,Geri donut ve portfolio,Özgecmis inceleme ve yazma ,Donem sonu inceleme ve geri donut,Donem Sonu Sinavi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1. Akademik ve resmi yazma becerilerini geliştirebilecektir. 2. Düşüncelerini takım/grup çalışmasıyla yaziya dokebilecektir. 3. Dilbilimi, noktalama ve sözdizimi kurallarını düzgün bir şekilde kullanabilecektir. 4. Sözbilim yapılarını anlayabilecektir.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Akademik ve resmi yazi Dili
3 Akademik makale inceleme ve ozetleme
4 Akademik makale inceleme ve ozetleme
5 Akademik makalelerde alinti yapma, referans gosterme
6 Akademik makale, yansitici yazma
7 Ara Sinav
8 Niyet Mektubu yazimi
9 Resmi/Akademik davet mektubu
10 Sikayet mektubu
11 Geri donut ve portfolio
12 Özgecmis inceleme ve yazma
13 Donem sonu inceleme ve geri donut
14 Donem Sonu Sinavi
Kaynaklar
Bu derste belirli bir kaynak yoktur. Cesitli akademik makaleler ve resmi mektup cesitleri kullanilacaktir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 7 2 14
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 1 7
Proje Sunumu / Seminer 1 1 1
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 1 1
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Performans Görevi, Bakım Planı 7 4 28
Toplam İş Yükü (Saat) 91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar