Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KÜLTÜR VE DİL 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı dil kavramını kültür açısından değerlendirmek, iki kavramın birbiriyle olan ilişkilerini detaylı bir şekilde anlatmaktır. Dil ve kültür arasındaki çift yönlü ilişkinin toplumsal, bilişsel, ve cinsiyetçi temelleri hakkında bilgi verir. Bu ders kavramsal evrenimizi nasıl oluşturduklarını anlamak için düşünce, dil ve kültür arasındaki bağlantıya yakından bakmayı amaçlayıp, kimlik ve dil öğrenimi hakkında bilgi verir, Kültürlerarası araştırmalarda tarihi noktaları göz önünde bulundurur ve ideoloji, siyaset ve politikaya ve bunların kültür üzerindeki etkilerine bakar.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş, açıklamalar ve Kültür konusuyla alakalı konuşma,Kültürel bir bakış açısıyla akrabalık terimleri - kültürel açıdan zaman kavramları,Dilsel görelilik Ödev,- Bilişsel kategoriler, - Sosyal kategoriler - ödev kontrolü, - Cinsiyetli kelimeler - Cinsiyetli yapılar - Cinsiyetli konuşma - Aynı cinsiyet konuşması - Cinsiyetli etkileşim,Kültürel parametreler ve stereotipler,Dil, düşünce ve kültür,Vize sınavı,Kültürlerarası araştırmalarda tarihi noktalar , Kültürlerarası yetkinlik öğretimi, Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bileşenler öğretim kültürü Büyük harf K ile Kültür ve küçük k ile kültür, Kültürel Anlama: -Mor renk -üçüncü kültür,Eleştirel kültürel farkındalık , Kültür öğretimi için mikrostratejiler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler - Dil ve kültür arasındaki bağlantıyı öğrenir, - kültürü sosyal, bilişsel ve cinsiyetçi bakış açılarından analiz edebilir, - kültürlerarası yetkinlik gerçeğini anlar, - kültürlerarası yetkinliği algılamak ve dil, kültür ve klişeler arasındaki ilişkiyi anlar ve - Dil ve kültür arasındaki bağlantıdaki farklı düşünceler hakkında bilgi sahibi olur. A
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş, açıklamalar ve Kültür konusuyla alakalı konuşma Powerpoint sunum hazırlanacak
2 Kültürel bir bakış açısıyla akrabalık terimleri - kültürel açıdan zaman kavramları
3 Dilsel görelilik Ödev
4 - Bilişsel kategoriler, - Sosyal kategoriler - ödev kontrolü
5 - Cinsiyetli kelimeler - Cinsiyetli yapılar - Cinsiyetli konuşma - Aynı cinsiyet konuşması - Cinsiyetli etkileşim
6 Kültürel parametreler ve stereotipler
7 Dil, düşünce ve kültür
8 Vize sınavı
9 Kültürlerarası araştırmalarda tarihi noktalar
10 Kültürlerarası yetkinlik öğretimi
11 Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bileşenler öğretim kültürü Büyük harf K ile Kültür ve küçük k ile kültür
12 Kültürel Anlama: -Mor renk -üçüncü kültür
13 Eleştirel kültürel farkındalık
14 Kültür öğretimi için mikrostratejiler
Kaynaklar
Brown, H. D. (2014). Principles of language learning and teaching (6th edition). New York: Pearson Education. Kumaravadivelu, B. (2003). Beyond Methods: Macrostrategies for Language Teaching. Yale University Press. Yule, G. (2014). The study of language (5th edition). The UK: Cambridge University Press.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar