Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ELEŞTİREL OKUMA VE YAZMA 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı 1. Ana fikirleri, destekleyici detayları ve mantıksal veya anlatısal dizileri tanımlayarak bir geçidin anlamını tespit etme,  • Yazılı bir çalışmanın altında yatan örtülü varsayımları ve değerleri tanıma,  • Bir metinde sunulan fikirleri, mantıksal geçerliliğini, etkilerini ve metnin ötesinde fikirlerle olan ilişkilerini belirleyerek değerlendirme. • Bir metinde sunulan fikirleri okuyucuları ikna etmek için kullanılan retorik yapıları belirleyerek değerlendirme, • Bir metinde gerçekler ve görüşler arasında ayrım yapma. 2. Edebî bir metnin dilsel özelliklerini ve edebi araçlarını analiz ederek tonunu ve modunu tanımlama. • Edebi bir metnin temasını ve biçimsel unsurlar tarafından somutlaşan biçimlerini tanımlama. • Anlatım, anlamlandırma ve konuşma şekilleri gibi ortak anlamsal özellikleri tanımlama ve analiz etme. 3. Metnin ana fikirlerini anlatan bir metnin özetini yazma. • Pasajın içeriğini anlatan bir pasaj cümlesi yazma. • Bir metnin ana fikrini belirtme. • Yabancı kelime dağarcığını anlamlandirma. • Gerçeklikleri ayirt etme ve bir metni ayrıntılarına ayırma. • Bir metinden belirli gerçekleri ve detayları saklayabilme. • Yazı yazabilme, • Tutarlı ve tümleşik, ayni zamanda ayrı paragraflar bir araya getirme, • Görüş ve özet cevap gibi kompozisyon türlerini ayırt etme ve üretme. • Kendi yazılarını analiz etme. 4. Sınıfta tartışılan konulara ilişkin görüşlerini ve tutumlarını ifade etme. 5. Çift / grup çalışmasını motive eden bazı faaliyetlerde birbiriyle etkileşim kurma.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders tasarımına giriş, müfredat ve değerlendirme prosedürleri Özet yanıt makale nasıl yazılır,Dilbilgisi Öğretimi- Michael Swan,Sınıf Gürültüsü,Farklı düşünme,Ruh Eğitimi,Yükselen toplamın ülkesi,Sıkılmak neden tetikleyicidir,Ara sınav,Konuşma noktası,Oxytocin,Bebek konuşması bebek beyinlerine nasıl bir destek verir?,Bialystok (2003). Bilingualism in development (Chapter 1).,Donem sonu tum konularin uzerinden gecme ve odevlerin kontrolu,Donem Sonu Sinavi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Ana fikirleri, destekleyici detayları ve mantıksal veya anlatısal dizileri tanımlayarak bir geçidin anlamını tespit edebilme; • Yazılı bir çalışmanın altında yatan örtülü varsayımları ve değerleri tanıma. • Bir metinde sunulan fikirleri, mantıksal geçerliliğini, etkilerini ve metnin ötesinde fikirlerle olan ilişkilerini belirleyerek değerlendirebilme. • Bir metinde sunulan fikirleri okuyucuları ikna etmek için kullanılan retorik yapıları belirleyerek değerlendirme. • Bir metinde gerçekler ve görüşler arasında ayrım yapma. 2. Bir metnin dilsel özelliklerini ve edebi araçlarını analiz ederek tonunu, ruh halini ve sesini tanımlayabilme. • Anlatım, anlamlandırma ve konuşma şekilleri gibi ortak anlamsal özellikleri tanımlama ve analiz etme. 3. Metnin ana fikirlerini anlatan bir metnin özetini yazma. • Pasajın içeriğini anlatan bir pasaj cümlesi yazma. • Bir metnin ana fikrini belirtme. • Yabancı kelime dağarcığını tanımlama. • Gerçekleri bulma ve bir metnin ayrıntılarını ayırma. • Tutarlı ve tümleşik, yine de ayrı paragraflar yazabilme, • Görüş ve özet cevap gibi kompozisyon türlerini ayırt etme ve üretme. • Kendi yazılarını izlemek 4. Sınıfta tartışılan konulara ilişkin görüşlerini ve tutumlarını ifade edebilme. 5. Çift / grup çalışmasını destekleyen bazı faaliyetlerde birbiriyle etkileşim kurma. 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders tasarımına giriş, müfredat ve değerlendirme prosedürleri Özet yanıt makale nasıl yazılır On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
2 Dilbilgisi Öğretimi- Michael Swan On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
3 Sınıf Gürültüsü On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
4 Farklı düşünme On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
5 Ruh Eğitimi On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
6 Yükselen toplamın ülkesi On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
7 Sıkılmak neden tetikleyicidir
8 Ara sınav On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
9 Konuşma noktası On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
10 Oxytocin On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
11 Bebek konuşması bebek beyinlerine nasıl bir destek verir? On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
12 Bialystok (2003). Bilingualism in development (Chapter 1). On okuma yapma ve sinif ici tartisma ve yansitma yazisina hazir olma.
13 Donem sonu tum konularin uzerinden gecme ve odevlerin kontrolu Donem sonu konu ve odevlerin toplarlanmasi
14 Donem Sonu Sinavi
Kaynaklar
Bu ders için özel tek bir okuma kitabi bulunmamaktadır. Bununla birlikte, basili veya çevrimiçi görüntüleme için kullanılabilecek bir okuma listesi bulunmaktadır. Lütfen ders programının sonunda dersin kaynakçalarına bakınız.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 1 3 3
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 2 2
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 1 2 2
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 2 2
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 8 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 12 12
Performans Görevi, Bakım Planı 12 2 24
Toplam İş Yükü (Saat) 89
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Online GörüşmeBilgi Talep FormuWebinar