Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Betül DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yetişkin eğitiminin tanımı, kapsamı, ilişkili kavramlar ilgili yaklaşım ve modeller ile Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamalarını içeren teorik bir derstir.
Dersin İçeriği Bu ders; Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim ); ,Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi; ,yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller 1; ,Yetişkin Eğitimi ile ilgili yaklaşım ve modeller 2,yetişkinler ve öğrenme durumları 1; ,yetişkinler ve öğrenme durumları 2,hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim; ,Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları 1,Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları 2,engelli yetişkinler ve öğrenme,yetişkin engelliler için evrensel öğretim tasarımları 1,yetişkin engelliler için evrensel öğretim tasarımları 2,dünyada yaşam boyu öğrenme uygulamaları, e- kampüsler,genel ders değerlendirmesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Yetişkin eğitimini tanımlar, yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramları bilir, Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimini kavrar; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modelleri bilir; yetişkinler ve öğrenme ilişkisini analiz eder; hayat boyu öğrenmenin amacını kavrar, Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamalarını bilir
Yetişkin eğitimini tanımlar, yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramları bilir, Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimini bilir; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modelleri kavrar; yetişkinler ve öğrenme ilişkisini açıklar; hayat boyu öğrenmenin amacını bilir, Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamalarını bilir, yetişkin ve engellilerde öğrenmeyi tanımlar, engelli yetişkinler için evrensel öğretim tasarımı yapar
asc
Yetişkin eğitiminin tanımlar; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramları bilir, Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimini bilir; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modelleri kavrar; yetişkinler ve öğrenme durumlarını açıklar; hayat boyu öğrenmenin amacını bilir, Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamalarını bilir, engelli yetişkinlerde öğrenmeyi tanımlar, engelli yetişkinler için evrensel tasarım yapar
Yetişkin eğitiminin tanımlar; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramları bilir, Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimini bilir; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modelleri kavrar; yetişkinler ve öğrenme durumlarını açıklar; hayat boyu öğrenmenin amacını bilir, Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamalarını bilir, engelli yetişkinlerde öğrenmeyi tanımlar, engelli yetişkinler için evrensel tasarım yapar
Yetişkin eğitiminin tanımlar; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramları bilir, Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimini bilir; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modelleri kavrar; yetişkinler ve öğrenme durumlarını açıklar; hayat boyu öğrenmenin amacını bilir, Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamalarını bilir, engelli yetişkinlerde öğrenmeyi tanımlar, engelli yetişkinler için evrensel tasarım yapar
Yetişkin eğitiminin tanımlar; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramları bilir, Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimini bilir; yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modelleri kavrar; yetişkinler ve öğrenme durumlarını açıklar; hayat boyu öğrenmenin amacını bilir, Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamalarını bilir, engelli yetişkinlerde öğrenmeyi tanımlar, engelli yetişkinler için evrensel tasarım yapar D, E
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Yetişkin eğitiminin tanımı ve kapsamı; yetişkin eğitimiyle ilişkili kavramlar (sürekli eğitim, halk eğitimi, yaygın eğitim, mesleki eğitim );
2 Türkiye’de yetişkin eğitiminin tarihsel gelişimi;
3 yetişkin eğitimiyle ilgili yaklaşım ve modeller 1;
4 Yetişkin Eğitimi ile ilgili yaklaşım ve modeller 2
5 yetişkinler ve öğrenme durumları 1;
6 yetişkinler ve öğrenme durumları 2
7 hayat boyu öğrenmenin amacı, kapsamı ve tarihsel gelişim;
8 Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları 1
9 Türk eğitim sisteminde hayat boyu öğrenme uygulamaları 2
10 engelli yetişkinler ve öğrenme
11 yetişkin engelliler için evrensel öğretim tasarımları 1
12 yetişkin engelliler için evrensel öğretim tasarımları 2
13 dünyada yaşam boyu öğrenme uygulamaları, e- kampüsler
14 genel ders değerlendirmesi
Kaynaklar
yetişkin eğitimi, Ahmet Yıldız, Meral Uysal, Kalkedon Yayınları, 2013

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu