Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Nadire Gülçin YILDIZ
Dersi Verenler Öğr.Gör. NAGEHAN KÖYMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, okullarda öğretmenler, veliler ve okuldaki diğer paydaşlarla birlikte değerler eğitimi ve psikoeğitim programı uygulamalarının nasıl yapıldığı ile ilgili fikir edinmesi.
Dersin İçeriği Bu ders; Ders içeriğinin tanıtılması Değer kavramı, değerlerle ilgili sınıflamalar, neden değerler eğitimine gereksinim duyulduğu,Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Araştırma ve inceleme, işbirliğine dayalı öğrenme, bireysel çalışma, tartışma, gezi gözlem, dramatizasyon, örnek olay incelemesi.,Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Problem çözme, buldurma (Sokrates), çoklu zeka kuramı, öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma, fotoğraf çözümleme yorumlama, oyun yoluyla öğretim / eğitsel oyunlar, proje tabanlı öğrenme ve değer öğretiminde sanattan yararlanma.,Psikoeğitim programları: -Duyguları tanıma ve ifade etme ,-Etkili iletişim becerileri,-Etkili iletişim becerileri,-Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi ,Ara Sınav,-Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi ,-Atılganlık (hakkını arama) -Öfke yönetimi becerileri programları ,-Çatışma çözme ve arabuluculuk becerileri -Arkadaşlık ve akran baskısıyla başetme becerileri -Zorbalıkla başetme becerileri ,-Verimli ders çalışma ve zaman yönetimi becerileri ünitesi,-Stresle başetme -Sınav kaygısıyla başetme programları ,-Genel değerlendirme ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler
1. Değer eğitiminin örnek uygulamalarını tasarlayabilme 1, 4 A, C
2. Yaşam becerileri ile ilgili psikoeğitim programlarının nasıl uygulanacağını öğrenme 1, 4 A, C
3. Yaşam becerileri ile ilgili psikoeğitim programları hazırlayabilme 1, 4 A, C
4. İkincil önleme konuları ile ilgili psikoeğitim programlarının nasıl uygulanacağını öğrenme 1, 4 A, C
5. İkincil önleme konuları ile ilgili psikoeğitim programları hazırlayabilme 1, 4 A, C
6. Uygulanan psikoeğitim programları ile ilgili program değerlendirme anketi geliştirebilme 1, 4 A, C
7. İlgili psikoeğitim programına uygun psikolojik test uygulayıp, yorumlayabilme 1, 4 A, C
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 4: Alıştırma ve Uygulama
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ders içeriğinin tanıtılması Değer kavramı, değerlerle ilgili sınıflamalar, neden değerler eğitimine gereksinim duyulduğu
2 Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Araştırma ve inceleme, işbirliğine dayalı öğrenme, bireysel çalışma, tartışma, gezi gözlem, dramatizasyon, örnek olay incelemesi.
3 Değerler öğretiminde kullanılan yöntem ve teknikler: Problem çözme, buldurma (Sokrates), çoklu zeka kuramı, öğrencilerin duygu ve tecrübelerinden yararlanma, fotoğraf çözümleme yorumlama, oyun yoluyla öğretim / eğitsel oyunlar, proje tabanlı öğrenme ve değer öğretiminde sanattan yararlanma.
4 Psikoeğitim programları: -Duyguları tanıma ve ifade etme
5 -Etkili iletişim becerileri
6 -Etkili iletişim becerileri
7 -Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi
8 Ara Sınav
9 -Benlik farkındalığı ve benlik saygısı geliştirme ünitesi
10 -Atılganlık (hakkını arama) -Öfke yönetimi becerileri programları
11 -Çatışma çözme ve arabuluculuk becerileri -Arkadaşlık ve akran baskısıyla başetme becerileri -Zorbalıkla başetme becerileri
12 -Verimli ders çalışma ve zaman yönetimi becerileri ünitesi
13 -Stresle başetme -Sınav kaygısıyla başetme programları
14 -Genel değerlendirme
Kaynaklar
Aydın, M. Z., & Akyol Şener, Ş. (2018). Okulda değerler eğitimi. Yöntemler etkinlikler kaynaklar (5. b.). Ankara: Nobel. Bektaş, M. (2015). Okul öncesi çocukların cinsel istismardan korunması ve sınıf temelli bir rehberlik programı önerisi. Okul Psikolojik Danışmanı e-Bülteni(5), s. 20 - 27. Ece Özcivanoğlu, M. E. (2010). Yapılandırılmış grupla psikolojik danışma programı: Atılganlık becerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 10(1), 11-19. Erkan, Z. (2012). Sınav kaygısını azaltmaya dönük bir grup rehberliği programı. S. Erkan ve A. Kaya (Editörler), Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları III, (3. baskı) (s. 419-451). Ankara: Pegem A. Gündoğdu, R. (2012). Yaratıcı drama temelli çatışma çözme programının ergenlerin öfke, saldırganlık ve çatışma çözme becerisine etkisi. S. Erkan, & A. Kaya içinde, Deneysel olarak sınanmış grupla psikolojik danışma ve rehberlik programları II (3. baskı b., s. 443 - 539). Ankara: PEGEM. Özyürek, R. (2017). Okul psikolojik danışmanlığı program yönetimi ve yaşam becerileri programları-Ders notları. İstanbul. Temüroğlu Sundur, L. Y. (2012). Çatışma çözme ve arabuluculuk becerileri Modül 7. Özellikle kız çocuklarının okullulaşma oranının artırılması projesi. Öğrenci destek programı. https://drive.google.com/drive/mobile/folders/0Bx-dy0B-9U7JYTdHODdNTDAxM2M?usp=drive_web. 16.12.2015 tarihinde erişildi. Tunç Aksan, A. (2017). Ergenlerde intihara müdahale ve çocuklarda yas sürecine müdahale. Okul psikolojik danışmanları için çalışma kitabı. Mersin: Yenişehir Rehberlik Araştırma Merkezi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu