Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Ferah ÇEKİCİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Serap TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin eğitimde program geliştirmenin ne olduğunu öğrenmesi, ilkelerini ve sürecini bilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Eğitimde program geliştirmede temel kavramlar ve süreçler,Eğitimde program geliştirmede temel kavramlar ve süreçler,Eğitimi etkileyen felsefi akımlar,Eğitim felsefesi akımları,Eğitimde program geliştirme ve program geliştirme süreci,Eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri ,Program tasarımı yaklaşımları ,Program geliştirme modelleri,Program tasarısının elemanları,Hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları,Programın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi,Program sürecini planlama,Program hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar,Öğretmenlik mesleğinin özellikleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Program gelis?tirmeyle ilgili temel kavramlar; program gelis?tirmenin teorik temelleri; program tu?rleri; o?g?retim programlarının felsefi, sosyal, tarihi?, psikolojik ve ekonomik temelleri; program gelis?tirme ve o?g?retim programlarının o?zellikleri; program gelis?tirmenin as?amaları; programın temel o?g?eleri (hedef, ic?erik, su?rec?, deg?erlendirme) ve o?g?eler arasındaki ilis?kiler; hedeflerin sınıflandırılması ve programın o?g?eleriyle ilis?kisi; ic?erik du?zenleme yaklas?ımları; eg?itim ihtiyac?larının belirlenmesi; program gelis?tirme su?reci ve modelleri; eg?itim programı tasarım yaklas?ımları; program deg?erlendirme modelleri; program okur-yazarlıg?ı; o?g?retim programlarının gelis?tirilmesinde o?g?retmelerin go?rev ve sorumlulukları; MEB o?g?retim programlarının o?zellikleri; o?g?retim programlarının uygulanması; du?nyada ve Tu?rkiye’de program gelis?tirmede yeni yaklas?ımlar ve yo?nelimler.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eğitimde program geliştirmede temel kavramlar ve süreçler
2 Eğitimde program geliştirmede temel kavramlar ve süreçler
3 Eğitimi etkileyen felsefi akımlar
4 Eğitim felsefesi akımları
5 Eğitimde program geliştirme ve program geliştirme süreci
6 Eğitimde program geliştirmenin kuramsal temelleri
7 Program tasarımı yaklaşımları
8 Program geliştirme modelleri
9 Program tasarısının elemanları
10 Hedef, içerik, eğitim durumları ve sınama durumları
11 Programın değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
12 Program sürecini planlama
13 Program hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar
14 Öğretmenlik mesleğinin özellikleri
Kaynaklar
Demirel, Ö. (2008). Eğitimde Program Geliştirme, Pegem Akademi Yayınları Ertürk, S. (1982). Eg?itimde Program Gelis?tirme, Yelkentepe Yayınları. Sönmez, V. (2007). Program Gelis?tirmede Ög?retmen El Kitabı, Anı Yayıncılık. Tutkun, Ö. F. (2010). 21. yüzyılda eg?itim programının felsefi boyutları. Gazi Eg?itim Fakültesi Dergisi. Yüksel, I?. ve Sag?lam, M. (2012). Eg?itimde Program Deg?erlendirme. Ankara. Pegem Akademi Yayınclık.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 16 2 32
Genel Sınav ve Hazırlığı 16 2 32
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu