Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. DALGA DERYA TEOMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ruh Sağlığının tanımlanması ve öneminin vurgulanması. Ruh sağlığının tarihsel gelişimi, ruh sağlığı ile ilgili kuramların öğretmen adaylarına anlatılması. Çocuklarda görülen davranış ve uyum problemlerinin tanısı ve tedavisi hakkında öğretmen adaylarını bilgilendirme. Aile içindeki özel durumların çocukların ruh sağlığı üzerine olan çeşitli etkileri ile ilgili öğretmen adayları ile paylaşımda bulunma.
Dersin İçeriği Bu ders; Ruh Sağlığının Tanımı, Önemi ve Tarihsel Gelişimi,Normal ve Normaldışı Davranışlar,Ruh Sağlığı Kuramları,Çocuklarda görülen Kekemelik , Mutizm, Parmak Emme, Tırnak Yeme,Çocuklarda Enürezis ve Enkoprezis,Çocuklarda görülen Saldırganlık, Kıskançlık, Tik ,Çocuklarda inatçılık ve uyku problemleri,Çocuklarda beslenme alışkanlığı bozuklukları,Çocuklarda korku, kaygı, okul korkusu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite,Hırsızlık, mastürbasyon, çocuk ihmali ve istismarı,Çocuklarda Savunma Mekanizmaları,Çocuklarda Savunma Mekanizmaları,Aile İçindeki özel durumlar (Ölüm, Ayrılık),Aile İçindeki özel durumlar (Boşanma, Üvey Anne-baba, Anne Baba Tutumları) ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Okul öncesi dönemde çocukların ruh sağlığına gelişimlerini takip eder. 2. Okul öncesi dönemdeki çocukların ruh sağlığı ve davranış bozukluklarının çözümüne yönelik disiplinler arası çalışır. 3. Okul öncesi dönemdeki çocukların ailelerini tutumları konusunda uygun bir şekilde destekler (boşanma, anne ya da baba yoksunluğu gibi.). 4. Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış sorunlarına ilişkin gerekli önlemleri alır. 5. Ruh sağlığının temel konularını ve davranış sorunlarını bilir. 2, 22, 3 A, C
Öğretim Yöntemleri: 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Ruh Sağlığının Tanımı, Önemi ve Tarihsel Gelişimi
2 Normal ve Normaldışı Davranışlar
3 Ruh Sağlığı Kuramları
4 Çocuklarda görülen Kekemelik , Mutizm, Parmak Emme, Tırnak Yeme
5 Çocuklarda Enürezis ve Enkoprezis
6 Çocuklarda görülen Saldırganlık, Kıskançlık, Tik
7 Çocuklarda inatçılık ve uyku problemleri
8 Çocuklarda beslenme alışkanlığı bozuklukları
9 Çocuklarda korku, kaygı, okul korkusu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite
10 Hırsızlık, mastürbasyon, çocuk ihmali ve istismarı
11 Çocuklarda Savunma Mekanizmaları
12 Çocuklarda Savunma Mekanizmaları
13 Aile İçindeki özel durumlar (Ölüm, Ayrılık)
14 Aile İçindeki özel durumlar (Boşanma, Üvey Anne-baba, Anne Baba Tutumları)
Kaynaklar
Çocuk Ruh Sağlığı, Prof. Dr. Atalay Yörükoğlu, Özgür Yayınları, 1998.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
X
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
X
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
X
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
X
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 3 14 42
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 1 14 14
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 14 14
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu