Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. TAYYAR TEPE
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Şaban BERK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Türk eğitim sisteminin amaçları ve temel ilkeleri, eğitimle ilgili yasal düzenlemeler, Türk eğitim sisteminin yapısı, yönetim kuramları ve süreçleri, okul örgütü ve yönetimi, okul yönetiminde personel, öğrenci, öğretim ve işletmecilikle ilgili işler, okula toplumsal katılım.
Dersin İçeriği Bu ders; Eğitim Sisteminin Oluşturulması,Eğitim Sisteminin Yasal Temelleri,Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı,Eğitim Sisteminde Öğretim Kademeleri,Eğitim Sisteminde Öğretim Kademeleri,Eğitim sisteminde İnsani ve Fiziki Kaynaklar,Eğitimde Güncel Tartışma ve Projeler,Yönetim Teorileri ve Süreçleri,Okul ve Okul Yönetimi,İnsan Kaynağının Yönetimi,Öğrenci Özlük İşleri,Eğitim ve Öğretimle İlgili İşler,Okul İşletmesinin Yönetimi,Aile ve Toplumun Okula Katılımı,Genel Sınav; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
10, 12, 17, 2, 22, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 10: Beyin Fırtınası, 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 22: probleme dayalı öğrenme, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Eğitim Sisteminin Oluşturulması
2 Eğitim Sisteminin Yasal Temelleri
3 Eğitim Sisteminin Örgüt ve Yönetim Yapısı
4 Eğitim Sisteminde Öğretim Kademeleri
5 Eğitim Sisteminde Öğretim Kademeleri
6 Eğitim sisteminde İnsani ve Fiziki Kaynaklar
7 Eğitimde Güncel Tartışma ve Projeler
8 Yönetim Teorileri ve Süreçleri
9 Okul ve Okul Yönetimi
10 İnsan Kaynağının Yönetimi
11 Öğrenci Özlük İşleri
12 Eğitim ve Öğretimle İlgili İşler
13 Okul İşletmesinin Yönetimi
14 Aile ve Toplumun Okula Katılımı
15 Genel Sınav
Kaynaklar
Türk Eğitim Sistemi ve Etkili Okul Yönetimi. Sefer Ada, Z. Nurdan Baysal. Pegem A Yayıncılık. Ankara, Şubat 2010. Türk eğitim sistemi ve Okul Yönetimi. Mehmet ŞİŞMAN, İbrahim TAŞDEMİR, PegemA Akademi,ankara, 2008.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu