Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Zeynep KILIÇ
Dersi Verenler Öğr.Gör. Nihat DURSUN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Erken çocukluk döneminde uygulanan sanat etkinliklerinin çocuğun parmak ve el kaslarının gelişimindeki katkısı, yaratıcı kişilik gelişimindeki önemi, eğitim programındaki yeri ve eğitimcinin üstlendiği önemli misyonu kavratmaktır.
Dersin İçeriği Bu ders; Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi ve Yaratıcılığın gelişimi,Sanatın tanımı, işlevi ve Estetik anlayış,Çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi,Atık malzemelerden Kostüm Tasarımı- Uygulama,Erken çocukluk döneminde sanat eğitimi yaratıcılık - Seramik Uygulama,Gelişim evrelerine göre yaratıcılığı geliştirici etkinlikler- Uygulama,Ara Sınav,Çocukların yaratıcı ifade becerilerini ve estetik farkındalıklarını destekleyen programların hazırlanması ve uygulanması. ,Okul öncesinde sanat eğitimi yöntem ve teknikleri, Malzeme seçimi ve maske tasarımı - Uygulama,Müzede sanat eğitimi; Oyuncak Müzesi ,Boyama Kitap Tasarımı - Uygulama,Boyama Kitap Tasarımı - Uygulama,Projelerin Sunumu; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Erken çocukluk döneminde sanatın eğitimdeki yeri ve önemini açıklayabilir 1, 3, 4, 6 C, D, F
Sanat eğitiminin yaratıcı kişiliğin gelişimindeki önemini açıklayabilir 15, 16, 4, 6 C, D
Yaş grupları ve gelişim düzeylerine uygun sanat etkinlikleri planlayabilir 11, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7 B, C, D, F
Yaratıcı sanat etkinlikleri geliştirebilir 10, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5 D
Etkinliklere uygun doğru malzeme seçimi yapabilir 1, 14, 15, 16, 2, 3, 6 B, C, D
Sanat etkinliklerinde kullanılan farklı malzemeleri tanır ve yöntem ve teknikleri uygulayabilir 14, 15 D, E
Sanat kavramlarını açıklayabilir 1, 2, 3 C, F
Etkinlik planlarını görsel olarak malzemeye aktarabilir 15, 16 B, C
Yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirebilir 10, 14, 15, 16, 4, 5, 6, 9 B, C, F
Sanatın çocuğun gelişimindeki yeri ve önemini açıklayabilecektir 2, 3, 4 B, C, D, E, F
Yaratıcılığın desteklenmesinde eğitimin ve eğitimcinin üstlendiği misyonu açıklayabilir 2, 3, 4 B, C, D, E, F
Bireysel farklılıkları dikkate alır ve sanatsal etkinlikleri çeşitlendirebilir 2, 3, 4 B, C, D, E, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 11: Seminer, 14: Bireysel Çalışma, 15: Problem Çözme, 16: Proje Temelli Öğrenme, 17: Yansıtıcı Düşünce, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösteri, 6: Gösterip Yapma, 7: Rol Oynama, 9: Benzetim
Ölçme Yöntemleri: B: Sözlü Sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, E: Kısa Sınav, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Erken Çocuklukta Sanat Eğitimi ve Yaratıcılığın gelişimi İlgili Kitabın Okunması
2 Sanatın tanımı, işlevi ve Estetik anlayış İlgili Kitabın Okunması
3 Çağdaş eğitimde sanat eğitiminin yeri ve önemi İlgili Kitabın Okunması
4 Atık malzemelerden Kostüm Tasarımı- Uygulama İlgili Kitabın Okunması
5 Erken çocukluk döneminde sanat eğitimi yaratıcılık - Seramik Uygulama İlgili Kitabın Okunması
6 Gelişim evrelerine göre yaratıcılığı geliştirici etkinlikler- Uygulama İlgili Kitabın Okunması
7 Ara Sınav
8 Çocukların yaratıcı ifade becerilerini ve estetik farkındalıklarını destekleyen programların hazırlanması ve uygulanması. İlgili Kitabın Okunması
9 Okul öncesinde sanat eğitimi yöntem ve teknikleri İlgili Kitabın Okunması
10 Malzeme seçimi ve maske tasarımı - Uygulama İlgili Kitabın Okunması
11 Müzede sanat eğitimi; Oyuncak Müzesi İlgili Kitabın Okunması
12 Boyama Kitap Tasarımı - Uygulama İlgili Kitabın Okunması
13 Boyama Kitap Tasarımı - Uygulama İlgili Kitabın Okunması
14 Projelerin Sunumu İlgili Kitabın Okunması
Kaynaklar
1. Sanata ve Sanat Kavramlarına Giriş, Şişman Ahmet, Yaz Yayınları, İstanbul, 2006, 2. Sanat ve Eğitim, Yaratıcılık Temel Sanat Kuramları, Sanat Eleştirisi yaklaşımları, Ütopya Yayınları, 2004, Ankara, 3. Resim-İş öğretmen Kılavuzu, İlköğretim I. Kademe, MEB İstanbul, 1997, 4. Neriman Aral, Gökhan Duman (ÇEV.) Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi/Nobel Yayıncılık, 2014 Nilgün Cevher Kalburan, Erken Çocukluk Döneminde Sanat ve Yaratıcılık, 2011, Tülay Üstündağ, Yaratıcılığa Yolculuk, Pegem (2002), Fatma Ülkü Yıldız, Tülay Şener, Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık Eğitimi, Nobel Yayıncılık, 2003, Üzeyir Ogurlu, Fatih Kaya, Yaratıcı Çocuklar Yetiştirmek, Eğiten Kitap, 2015, Ayşe Turla, Çocuğum Daha Yaratıcı Olabilir mi?, (2004), Elif Çelebi Öncü (Ed.) Erken Çocukluk Döneminde Yaratıcılık ve Geliştirilmesi, Pegem Akademi (2015).

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
X
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
X
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
X
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
X
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
X
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
X
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
X
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
X
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
X
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
X
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 15 75
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 2 2 4
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 2 4 8
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 131
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu