Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Matematiksel düşünceyi, erken matematik becerilerini, erken çocukluk dönemindeki çocuklar için geliştirilecek matematik etkinliklerinin içeriğini, uygulama süreçlerini ve yöntemlerini, erken matematik becerilerinin gelişimini destekleyen materyaller geliştirebilecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Erken çocukluk döneminde matematiğin tanımı ve önemi, matematik eğitiminde ilke ve standartlar,Matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri,Erken çocukluk dönemi matematik eğitimi ve oyun,Matematik programları (Building Blocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids),Temel matematiksel kavramlarının kazanılması, problem çözme,Eşleştirme, karşılaştırma, sınıflandırma, sıralama, örüntü oluşturma,Sayılar ve sayma,Sayı kavramının öğretim aşamaları,Geometri,Mekanda konum,Ölçme,Veri analiz, grafik, olasılık,Matematik etkinlikleri planlama ve uygulama,Erken çocukluk döneminde matematik becerilerini değerlendirme; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Matematiksel düşünceyi, erken matematik becerilerini, erken çocukluk dönemindeki çocuklar için geliştirilecek matematik etkinliklerinin içeriğini, öğretmen, öğrenme ve uygulama süreçlerini ve yöntemlerini, erken matematik becerilerinin gelişimini destekleyen materyaller geliştirebilecektir. 1, 11, 2, 3 A, C, D, F
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev, D: Proje / Tasarım, F: Performans Görevi
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Erken çocukluk döneminde matematiğin tanımı ve önemi, matematik eğitiminde ilke ve standartlar
2 Matematik kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve yöntemleri
3 Erken çocukluk dönemi matematik eğitimi ve oyun
4 Matematik programları (Building Blocks, STEM, GEMS (Great Explanation in Math and Science, Big Maths for Little Kids)
5 Temel matematiksel kavramlarının kazanılması, problem çözme
6 Eşleştirme, karşılaştırma, sınıflandırma, sıralama, örüntü oluşturma
7 Sayılar ve sayma
8 Sayı kavramının öğretim aşamaları
9 Geometri
10 Mekanda konum
11 Ölçme
12 Veri analiz, grafik, olasılık
13 Matematik etkinlikleri planlama ve uygulama
14 Erken çocukluk döneminde matematik becerilerini değerlendirme
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
X
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
X
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
X
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
X
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
X
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
X
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
X
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 5 4 20
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 10 4 40
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 3 6 18
Proje Sunumu / Seminer 3 3 9
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 4 8
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 7 7
Performans Görevi, Bakım Planı 3 2 6
Toplam İş Yükü (Saat) 150
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu