Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ 3+0 3 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Derman ÇİNKILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Erken çocukluk dönemindeki çocukların sahip olduğu müzik becerilerini öğrenecek, Okul öncesi dönem eğitiminde ulaşılacak hedefler doğrultusunda müziğin kullanımını, müzik öğretme tekniklerini ve ilgili alanda gerekli ortam ve donanımın geliştirilmesini öğrenecektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Okul öncesi eğitimde müziğin önemi,Müzik ve eğitim ilişkisi,0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi,0-8 yaş çocuğun müzikal becerileri,Okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı,Okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımına uygun repertuar oluşturma,Çocuk şarkılarının tanıtımı,Çocuk şarkılarının analizi,Çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler,Okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri,Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı oluşturulması,Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili donanımın oluşturulması,Müzik etkinlikleriyle bütünleştirilmiş sarmal eğitim modeli,Müzik eğitiminde farklı yaklaşımlar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Okul öncesi eğitimde müziğin önemi
2 Müzik ve eğitim ilişkisi
3 0-8 yaş çocuğunun müzik gelişimi
4 0-8 yaş çocuğun müzikal becerileri
5 Okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımı
6 Okul öncesi eğitim programındaki hedeflere ulaşmada müziğin kullanımına uygun repertuar oluşturma
7 Çocuk şarkılarının tanıtımı
8 Çocuk şarkılarının analizi
9 Çocuk şarkılarının seçiminde dikkat edilecek ölçütler
10 Okul öncesi çocuklarına şarkı öğretme teknikleri
11 Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili eğitim ortamı oluşturulması
12 Okul öncesi eğitim kurumlarında müzik eğitimi ile ilgili donanımın oluşturulması
13 Müzik etkinlikleriyle bütünleştirilmiş sarmal eğitim modeli
14 Müzik eğitiminde farklı yaklaşımlar
Kaynaklar

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
X
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
X
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
X
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
X
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
X
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
X
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 2 1 2
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 5 3 15
Proje Sunumu / Seminer 3 2 6
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 1 7
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 1 14
Performans Görevi, Bakım Planı 3 2 6
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu