Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ 2+0 2 4
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. DALGA DERYA TEOMAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı ö?rencilere psikolojideki temel kavram ve yaklaşımları tanıtmak ve psikolojinin alt alanlarının konusu olan belli başlı psikolojik süreçlerle ilgili temel bilgileri vermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Psikoloji ile ilgili temel kavramlar,Psikoloji biliminin tanımını ve alt alanları, Gelişim psikolojisinin ilke ve alanları,Bilişsel gelişim, Psiko-sosyal gelişim kuramları, Öğrenmenin temel kavram ve kuramları ,Bilişsel Yaklaşım, bilgi işlem modeli, sosyal öğrenme-Bandura, Bellek türleri,Dil, kavramlar ve problem çözümünde düşünme,Sosyal psikolojinin konusu, tutumlar ve tutum değişmesi, grupların etkisi,,Önyargılar, sosyal normlar, kalabalığın etkileri, itaat, saldırganlık,Kişilik psikolojisi,Kişiliğin tanımı, özellik yaklaşımı, ,Benlik kuramı,Davranış bozuklukları,Davranış bozukluklarının tedavi yöntemleri,Kişilik bozuklukları,Kişilik bozukluklarının tedavi yöntemleri; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.Psikolojik kavramları tanıyabilecek ve karşılaştırabilecektir.
4.Ö?renme ve davranış psikolojisinin temel kavramlarını adlandırabilecek ve karşılaştırabilecektir
6.Gelişim psikolojisinin temel kavramlarını tanımlayabilecektir, belli başlı gelişim psikolojisi çalışmalarını yorumlayabilecektir.
7.Kişilik kuramIarını tanımlayabilecek ve karşılaştırabilecektir.
8.Psikopatolojideki temel kavramları tanımlayabilecek ve karşılaştırabilecektir.
9.Psikolojik rahatsızlıkların teşhis ve tedavisinde başvurulan yöntemleri tanımlayabilecektir.
10.Sosyal psikolojinin belli başlı kavramlarını tanımlayabilecek ve bu kavramların ortaya çıkışında kilit rol oynayan belli başlı çalışmaları özetleyebilecektir,
2. Temel psikolojik süreçleri tanımlayabilir ve bunların psikolojinin hangi alt alanına dahil oldu?unu tespit edebilir.
3. Psikolojinin neden modern bir bilim oldugunu tanımlayabilecektir.
5. Duyguları kategorize edebilecektir. Duyguların biyolojik ve sosyal önemini analiz edebilecek ve duyguların ortaya çıkmasında yer alan biyolojik mekanizmaları tanımlayabilecektir,
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Psikoloji ile ilgili temel kavramlar
2 Psikoloji biliminin tanımını ve alt alanları, Gelişim psikolojisinin ilke ve alanları
3 Bilişsel gelişim, Psiko-sosyal gelişim kuramları, Öğrenmenin temel kavram ve kuramları
4 Bilişsel Yaklaşım, bilgi işlem modeli, sosyal öğrenme-Bandura, Bellek türleri
5 Dil, kavramlar ve problem çözümünde düşünme
6 Sosyal psikolojinin konusu, tutumlar ve tutum değişmesi, grupların etkisi,
7 Önyargılar, sosyal normlar, kalabalığın etkileri, itaat, saldırganlık
8 Kişilik psikolojisi
9 Kişiliğin tanımı, özellik yaklaşımı,
10 Benlik kuramı
11 Davranış bozuklukları
12 Davranış bozukluklarının tedavi yöntemleri
13 Kişilik bozuklukları
14 Kişilik bozukluklarının tedavi yöntemleri
Kaynaklar
1.Aklımın Aklı: Psikoloji Yazar: McGraw-Hill Yayınevi : Nobel Akademik Yayıncılık Baskı Yılı: 2015 2. Ders Notları: Her haftanın notu ders saatinden önce Mebis’e yüklenecektir. 3. Ek Okumalar: Bazı haftalar ek makaleler olacaktır. Bu makaleler de Mebis’e yüklenecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
X
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
X
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 5 1 5
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 2 1 2
Proje Sunumu / Seminer 5 2 10
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 5 1 5
Toplam İş Yükü (Saat) 120
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 4
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu