Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Serpil AYDIN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Selvet Ece GENEK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Eğitimde bilgi teknolojileri; öğretim süreci ve öğretim teknolojilerinin sınıflandırılması; öğretim teknolojilerine ilişkin kuramsal yaklaşımlar; öğrenme yaklaşımlarında yeni yönelimler; güncel okuryazarlıklar; araç ve materyal olarak öğretim teknolojileri; öğretim materyallerinin tasarımı; tematik öğretim materyali tasarlama; alana özgü nesne ambarı oluşturma, öğretim materyali değerlendirme ölçütlerini kavratabilme.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim Sisteminin tanıtılması,Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları,Öğretim Teknolojileri ve İletisim,Mesaj Tasarımı,Görsel Tasarım İlkeleri,Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama ?lkeleri (Etkili Sunu Teknikleri),Teknoloji Planlaması,ARA SINAV,Öğretim Araç ve Gereçleri,Öğretim Araç ve Gereçleri (devam),Bilgisayar Destekli Eğitim ve Eöğrenme,Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi,Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu),Genel Sınav (Final); konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim materyallerinin değerlendirme kriterlerinin anlaşılması, 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim materyallerinin etkin kullanımına yönelik uygulama yapılması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim amaçlı kullanılan medya ve materyallerin avantaj ve dezavantajlarının anlasılması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim materyallerinin seçilmesine ve kullanılmasına iliskin alt yapının olusturulması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim araç-gereçlerinden basılı, yansıtılmayan, yansıtılan ve görsel-isitsel materyal türlerinin ayırt edilebilmesi 1, 10, 16, 19, 6
Görsel tasarım araç ve ilkelerinin anlasılması, bu ilkelerin materyal hazırlarken kullanılması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim materyali seçiminde rol oynayan faktörlerin farkına varılması 1, 10, 16, 6, 8
Öğretim Tasarımı kavramının anlasılması ve uygulanması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim Teknolojileri kapsamında ?letisim Sürecinin öğelerinin ve öneminin anlasılması 1, 10, 16, 6, 8
Eğitim-öğretim alanında gözlenen değisimlerin ve öğrenme sürecinde öğretim teknolojilerinin rolünün anlasılması 1, 10, 16, 19, 6
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 16: Proje Temelli Öğrenme, 19: Kavram Haritası, 6: Gösterip Yapma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin hedeflerinin belirtilmesi ve Öğretim Yönetim Sisteminin tanıtılması
2 Eğitim, Öğretim, Eğitim Teknolojisi ve Öğretim Teknolojisi Kavramları
3 Öğretim Teknolojileri ve İletisim
4 Mesaj Tasarımı
5 Görsel Tasarım İlkeleri
6 Araç-gereçlerin Seçimi ve Hazırlama ?lkeleri (Etkili Sunu Teknikleri)
7 Teknoloji Planlaması
8 ARA SINAV
9 Öğretim Araç ve Gereçleri
10 Öğretim Araç ve Gereçleri (devam)
11 Bilgisayar Destekli Eğitim ve Eöğrenme
12 Öğretim Teknolojilerinin Değerlendirilmesi
13 Türkiye'de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu (makale sunumu)
14 Genel Sınav (Final)
Kaynaklar
1. Ates, A., Basboğaoğlu, U., Çelik, L., Çeliköz, N., Erisen, Y., Oral, B., Taslı, H., Tekinarslan, E, & Yağcı, E. (2007). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı. (Ed.) Demirel, Ö. & Altun, E. Ankara: Pegema yayıncılık 2. Heinich, R., Molenda, M., Russell, J. D. & Smaldino, S. E. (2002). Instructional Media and Technologies for Learning (7th edition).Pearson Education Inc., USA. https://www.educatorstechnology.com

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu