Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Aslı Burçak TAŞÖREN
Dersi Verenler Öğr.Gör. TAYYAR TEPE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğretim İlke ve Yöntemleri 2 saatlik teorik bir ders olup, 2 kredi ve 3 AKTS dir. Ders kapsamında; Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; öğretimde hedef ve amaç belirleme; öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; öğretim materyalleri; öğretimin planlanması ve öğretim planları; öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; etkili okulda öğretim, öğrenme ve öğrenmede başarı; sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi konuları işlenecek olup, öğretmen adaylarının derslere aktif katılımı beklenecektir. Öğretim İlke ve Yöntemleri dersinin amacı, katılımcılarına çağdaş öğrenme ve öğretim yaklaşımları kapsamında - öğrenme ve öğretim ile ilgili temel kavram ve süreçleri, -öğretimi zaman ve içerik olarak planlamayı -öğretim materyali seçme ve hazırlamayı -sınıf içi etkinlikleri çağdaş değerlendirme yolları ile değerlendirmeyi öğretmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar; , öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri; ,öğretimde hedef ve amaç belirleme; , öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi; ,öğretim materyalleri; , öğretimin planlanması ve öğretim planları; ,öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar; , okulda etkili öğretim, ,öğrenme ve öğrenmede başarı; ,sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi ,performans değerlendirme,sınıf içi performans değerlendirme yaklaşımları,grup çalışması örnekleri 1,grup çalışması örnekleri 2; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Derse devam eden öğretmen adayları -Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramları bilir -öğretim-öğrenme ilkelerini kavrar, -öğretim modelleri, strateji, yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular -öğretimde hedef ve amaç belirleyebilir -öğretim ve öğrenmede içerik seçip düzenleyebilir -öğretim materyalleri geliştirip uygulayabilir, -öğretimin planlayabilir -öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımları bilir ve uygular - sınıf içi öğrenmeleri değerlendirebilir 12, 17, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 12: Örnek Olay, 17: Yansıtıcı Düşünce, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Öğretim ilke ve yöntemleriyle ilgili temel kavramlar;
2 öğretim-öğrenme ilkeleri, modelleri, stratejileri, yöntemleri ve teknikleri;
3 öğretimde hedef ve amaç belirleme;
4 öğretim ve öğrenmede içerik seçimi ve düzenlemesi;
5 öğretim materyalleri;
6 öğretimin planlanması ve öğretim planları;
7 öğretimle ilgili kuram ve yaklaşımlar;
8 okulda etkili öğretim,
9 öğrenme ve öğrenmede başarı;
10 sınıf içi öğrenmelerin değerlendirilmesi
11 performans değerlendirme
12 sınıf içi performans değerlendirme yaklaşımları
13 grup çalışması örnekleri 1
14 grup çalışması örnekleri 2
Kaynaklar
Öğretim İlke ve Yöntemleri, Şeref Tan (Ed), 2016, PegemAkademi.
-Öğrenme ve Öğretme, kuramdan uygulamaya, Ö. Polat (Ed), 2017 . (Learning and Instruction, theory into practice, M. Gredler'den Çeviri) Nobel Yayınları -Ders öğretim üyesi tarafından paylaşılacak olan okuma paketi.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
X
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 2 3 6
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 6
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu