Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM 3+0 3 5
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Zeynep KILIÇ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Zeynep KILIÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin İçeriği Bu ders; Gelişim kuramları - 1,Gelişim kuramları - 2,Gelişim kuramları - 3,36-72 aylık çocuklarda bedensel büyüme ve motor gelişim,36-72 aylık çocuklarda motor gelişim ,36-72 aylık çocuklarda bilişsel gelişim ,36-72 aylık çocuklarda dil gelişimi ,36-72 aylık çocuklarda sosyal-duygusal gelişim ,36-72 aylık çocuklarda kişilik gelişimi ,36-72 aylık çocuklarda ahlak gelişimi ,36-72 aylık çocuklarda cinsel gelişim ,Gelişim alanlarını etkileyen faktörler,36-72 aylık çocukların gelişim özellikleri ,Gelişim alanlarının birbiri ile ilişkisi ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Gelişim kuramları - 1
2 Gelişim kuramları - 2
3 Gelişim kuramları - 3
4 36-72 aylık çocuklarda bedensel büyüme ve motor gelişim
5 36-72 aylık çocuklarda motor gelişim
6 36-72 aylık çocuklarda bilişsel gelişim
7 36-72 aylık çocuklarda dil gelişimi
8 36-72 aylık çocuklarda sosyal-duygusal gelişim
9 36-72 aylık çocuklarda kişilik gelişimi
10 36-72 aylık çocuklarda ahlak gelişimi
11 36-72 aylık çocuklarda cinsel gelişim
12 Gelişim alanlarını etkileyen faktörler
13 36-72 aylık çocukların gelişim özellikleri
14 Gelişim alanlarının birbiri ile ilişkisi
Kaynaklar
Erken Çocukluk Döneminde Gelişim, Yazar: Jeffrey Trawick-Swith, Nobel Yayınevi BEBEKLER VE ÇOCUKLAR Doğum Öncesinden orta Çocukluğa, Yazar: Laura E. Berk, Nobel Yayınevi

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
X
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
X
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 12 3 36
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 6 3 18
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 6 2 12
Proje Sunumu / Seminer 6 3 18
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 6 2 12
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 6 3 18
Toplam İş Yükü (Saat) 142
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 5
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu