Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seç. Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersi Verenler Öğr.Gör. Gökhan ŞENER
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Nitelikli bir bilimsel araştırmanın yapılabilmesi için teorik altyapıya ihtiyaç elzemdir. Bu açıdan bilimsel olanın ne olduğuna yönelik tartışmaları içeren Bilim Tarihi ve Felsefesi üzerinden bilimsel araştırma yapabilmenin imkanları tartışılacak ve güncel bilimsel tartışmaların güzergahında bilimin ne olduğu sorusu araştırılacaktır
Dersin İçeriği Bu ders; Bilim Tarihine Genel Bir Bakış,Platon’un evrenbilimi: Timaios,Aristoteles’in kendi kendine hareket eden doğası,Cusali Nicholas ve evrenin yeniden kavranılışı,Kopernik ve Kepler: Yeni Gökbilimi ve Yeni Metafiziğe Geçiş,Papa VIII. Urban Galileo’ya Karşı: Dünya Uzayda Yeni Yıldızların Keşfi,Rene Descartes: Analitik Geometri ve Sonsuz Uzaya Geçiş,Newton ve Kant: Felsefe ve Fiziğin Mekanikleşmesi I,Newton ve Kant: Felsefe ve Fiziğin Mekanikleşmesi II,Biçimselcilik ve Biçimsel Dizgeler: Turing Makinesi Üzerinden Yapay Zekaya Bakış,Bilim Felsefesine Giriş: Tümevarım Problemi,Karl Popper: Bilimin Zeminin Değişimi Olarak Yanlışlamacılık,Imre Lakatos: Bilim İle Bilim Olmayan Arasındaki Ayrım ,Hitam; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Araştırma yapabilme
Hipotez, teori, veri gibi kavramların mahiyetini anlayabilme
Akademik çalışma yapabilme becerisinin gelişmesi
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Bilim Tarihine Genel Bir Bakış
2 Platon’un evrenbilimi: Timaios Collingwood-Doğa Tasarımı 86-95
3 Aristoteles’in kendi kendine hareket eden doğası Collingwood-Doğa Tasarımı 95-111
4 Cusali Nicholas ve evrenin yeniden kavranılışı Koyre-Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene-13-29
5 Kopernik ve Kepler: Yeni Gökbilimi ve Yeni Metafiziğe Geçiş Koyre-Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene 29-51
6 Papa VIII. Urban Galileo’ya Karşı: Dünya Uzayda Yeni Yıldızların Keşfi Hal Hellman-Büyük Çekişmeler-1-23
7 Rene Descartes: Analitik Geometri ve Sonsuz Uzaya Geçiş Koyre-Kapalı Dünyadan Sonsuz Evrene-89-100
8 Newton ve Kant: Felsefe ve Fiziğin Mekanikleşmesi I Hal Hellman-Büyük Çekişmeler43-69
9 Newton ve Kant: Felsefe ve Fiziğin Mekanikleşmesi II John Henry-Bilim Devrimi63-79
10 Biçimselcilik ve Biçimsel Dizgeler: Turing Makinesi Üzerinden Yapay Zekaya Bakış Gökhan Şener- Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi
11 Bilim Felsefesine Giriş: Tümevarım Problemi Chalmers-Bilim Dedikleri
12 Karl Popper: Bilimin Zeminin Değişimi Olarak Yanlışlamacılık Chalmers- Bilim Dedikleri
13 Imre Lakatos: Bilim İle Bilim Olmayan Arasındaki Ayrım Chalmers- Bilim Dedikleri
14 Hitam
Kaynaklar
Alan F. Chalmers-Bilim Dedikleri John Henry-Bilim Devrimi ve Modern Bilimin Kökenleri Şakir Kocabaş-Fizik ve Gerçeklik Elisabeth Ströker-Bilim Kuramına Giriş Alexandre Koyre-Yeniçağ Biliminin Doğuşu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
X
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
X
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
X
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
X
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
X
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
X
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
X
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
X
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
X
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
X
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
X
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu