Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
EĞİTİME GİRİŞ 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Meslek Bilgisi
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. TAYYAR TEPE
Dersi Verenler Öğr.Gör. NAGEHAN KÖYMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste öğrencilerin eğitim ile ilgili temel kavramları ve eğitim temellerini kavramalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması, Eğitim Bilimleri ile ilgili temel kavramlar,Eğitimle diğer bilimler arasındaki ilişki, Eğitim biliminin tarihsel temelleri ve 21. yüzyılda eğitim,Eğitimin felsefi temelleri, Eğitimin psikolojik temelleri,Eğitimin toplumsal ve politik temelleri,Eğitimin hukuksal ve ekonomik temelleri,Türk milli eğitim sisteminin yapısı,Türk milli eğitim sisteminin özellikleri ve işleyişi,Öğretmenlik mesleğinin özellikleri,Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi,Eğitimde öğretmenin işlevi ve rolü,Öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni yönelimler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Eğitimle ilgili temel kavramları açıklayabilir. 1, 10, 2, 3 A
1.1. Örgün eğitimin aşamalarını ifade eder. 1, 10, 2, 3 A
1.2. Yaygın eğitim faaliyetlerinin eğitim içindeki yerini ve önemini tartışır. 1, 10, 2, 3 A
1.3. Eğitimde kullanılan yöntem, teknik ve stratejileri açıklar. 1, 10, 2, 3 A
2. Eğitim ve bilim arasındaki ilişkiyi yorumlayabilir. 1, 10, 2, 3 A
2.1. Eğitimin tarihsel temellerini ifade eder. 1, 10, 2, 3 A
2.2. Eğitimin ilişkili olduğu bilim dallarını açıklar. 1, 10, 2, 3 A
2.3. Eğitim bilimini felsefe, sosyoloji, psikoloji gibi bilimlerle ilişkilendirir. 1, 10, 2, 3 A
3. Türk Milli Eğitim sistemini açıklayabilir. 1, 10, 2, 3 A
3.1. Türk eğitim sisteminin yapısını ve işleyişini anlatır. 1, 10, 2, 3 A
3.2. Türk Milli Eğitim sisteminin uzak, genel ve özel hedeflerini ifade eder. 1, 10, 2, 3 A
4. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ifade edebilir. 1, 10, 2, 3 A
4.1. Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve temel ilkelerini açıklar. 1, 10, 2, 3 A
4.2. Türkiye’de öğretmenlik uygulamalarını yorumlar. 1, 10, 2, 3 A
4.3. Öğretmen eğitimi ile ilgili gelişmeleri tartışır. 1, 10, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 10: Beyin Fırtınası, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanımı ve ders kapsamındaki faaliyetlerin açıklanması
2 Eğitim Bilimleri ile ilgili temel kavramlar
3 Eğitimle diğer bilimler arasındaki ilişki
4 Eğitim biliminin tarihsel temelleri ve 21. yüzyılda eğitim
5 Eğitimin felsefi temelleri
6 Eğitimin psikolojik temelleri
7 Eğitimin toplumsal ve politik temelleri
8 Eğitimin hukuksal ve ekonomik temelleri
9 Türk milli eğitim sisteminin yapısı
10 Türk milli eğitim sisteminin özellikleri ve işleyişi
11 Öğretmenlik mesleğinin özellikleri
12 Türkiye’de öğretmen yetiştirme sistemi
13 Eğitimde öğretmenin işlevi ve rolü
14 Öğretmen yetiştirme ile ilgili yeni yönelimler
Kaynaklar
Erden, M. (2007) Eğitim Bilimine Giriş, Arkadaş Yayınları Demirel, Ö. (Ed.) (2012) Eğitim Bilimine Giriş, Pegem Akademi Yayınları

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
X
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
X
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
X
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
X
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
X
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
X
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
X
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
X
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu