Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İng
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Genel Kültür
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Onur KAVAK
Dersi Verenler Öğr.Gör. Tuba ŞENEL İNCE
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencinin İngilizce temel yazılı ve sözlü iletişim becerileri konusunda CEFR A2 seviyesinde yeterlilik kazanmasıdır
Dersin İçeriği Bu ders; "Shops (Alışveriş üzerine basit diyaloglar) (Kipler, zorunluluk kipinin kullanımı)" ,"Shops (Alışveriş üzerine basit diyaloglar) (Kipler, zorunluluk kipinin kullanımı)" ,"Studying (Üniversite Yaşamı Üzerine okuma ve diyaloglar) (Gelecek zaman ve kullanımı)" ,"Studying (Üniversite Yaşamı Üzerine okuma ve diyaloglar) (Gelecek zaman ve kullanımı)" ,"Health (Sağlık üzerine okumalar) (Gelecek Zaman ve kullanımı)" ,"Health (Sağlık üzerine okumalar) (Gelecek Zaman ve kullanımı)" ,"Culture (Kültürel değerlerin karşılaştırılması) (sıfatların karşılaştırılması)" ,"Culture (Kültürel değerlerin karşılaştırılması) (sıfatların karşılaştırılması)" ,"Friends (Arkadaş ve İş çevresi üzerine yazma) (Sıfatların karşılaştırılması)" ,"Friends (Arkadaş ve İş çevresi üzerine yazma) (Sıfatların karşılaştırılması)" ,"Plans (Okul sonrası iş ve akademik planlar) Belirsiz Geçmiş Zaman ve kullanımı ","Plans (Okul sonrası iş ve akademik planlar) Belirsiz Geçmiş Zaman ve kullanımı " ,"Language Learning (Dil öğrenimi ve metodları) Belirsiz Geçmiş zaman ve Kullanımı" ,"Language Learning (Dil öğrenimi ve metodları) Belirsiz Geçmiş zaman ve Kullanımı"; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenciler 21 A
1. İngilizcenin temel dilbilgisi kurallarını tanımlayabilecektir. 21 A
1.1. Geniş zamanda kendini ve çevresini ifade eder 21 A
1.2 Basit diyaloglar kurar. 21 A
2. Günlük konuşma akışını içeren kelimeleri kullanabilecektir. 21 A
2.1 Adres tarif etme, okulunu ve ailesini anlatmak için gerekli kelimeleri kullanır. 21 A
3. Yazılı metinleri temel seviyede yorumlayabilecektir. 21 A
3.1 Yazılı kaynakları sözlük yardımı ile tarar. 21 A
4. Basit çevirileri yapabilecektir. 21 A
4.1 Hedef dilden ana dile temel seviyede cümleleri aktarır. 21 A
4.2 Ana dilden hedef dile temel seviyede cümleleri aktarır. 21 A
5. Kendini geliştirebilecek altyapıyı belirleyebilecektir 21 A
5.1 Dilbilgisini geliştirmek ve yabancı dilini ilerletmek için kendi programını yapar. 21 A
Öğretim Yöntemleri: 21: Video
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 "Shops (Alışveriş üzerine basit diyaloglar) (Kipler, zorunluluk kipinin kullanımı)"
2 "Shops (Alışveriş üzerine basit diyaloglar) (Kipler, zorunluluk kipinin kullanımı)"
3 "Studying (Üniversite Yaşamı Üzerine okuma ve diyaloglar) (Gelecek zaman ve kullanımı)"
4 "Studying (Üniversite Yaşamı Üzerine okuma ve diyaloglar) (Gelecek zaman ve kullanımı)"
5 "Health (Sağlık üzerine okumalar) (Gelecek Zaman ve kullanımı)"
6 "Health (Sağlık üzerine okumalar) (Gelecek Zaman ve kullanımı)"
7 "Culture (Kültürel değerlerin karşılaştırılması) (sıfatların karşılaştırılması)"
8 "Culture (Kültürel değerlerin karşılaştırılması) (sıfatların karşılaştırılması)"
9 "Friends (Arkadaş ve İş çevresi üzerine yazma) (Sıfatların karşılaştırılması)"
10 "Friends (Arkadaş ve İş çevresi üzerine yazma) (Sıfatların karşılaştırılması)"
11 "Plans (Okul sonrası iş ve akademik planlar) Belirsiz Geçmiş Zaman ve kullanımı "
12 "Plans (Okul sonrası iş ve akademik planlar) Belirsiz Geçmiş Zaman ve kullanımı "
13 "Language Learning (Dil öğrenimi ve metodları) Belirsiz Geçmiş zaman ve Kullanımı"
14 "Language Learning (Dil öğrenimi ve metodları) Belirsiz Geçmiş zaman ve Kullanımı"
Kaynaklar
Way to Go Elementary Course Book, Medipol University Publications, 2016, ISBN:978-605-4797-09-7

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
X
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
X
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
X
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
X
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   20
Genel Sınavın Başarıya Oranı   80
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 14 2 28
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 4 2 8
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 1 3 3
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 4 4
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 5 5
Performans Görevi, Bakım Planı 14 1 14
Toplam İş Yükü (Saat) 90
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu