Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM 2+0 2 3
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Asiye KOCATÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması ve acil durumlarda ilk yardım becerisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu.,Gebeliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi.,Gebelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri,0-6 yaş çocuklarının büyüme gelişiminin değerlendirilmesi,0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri,Aşılar,Kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları,Çocuk hakları, Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi,Aile planlaması ve korunma yöntemleri, İlkyardımda Temel yaşam desteği, kanamalarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım., Yanma, kırık-çıkık, yaralanma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.,Böcek sokması, zehirlenme vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.,Yabancı cisim yutma, boğulmalar vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım.,Uygulama; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Ana ve çocuk sağlığını gösteren ölçütleri değerlendirebilecek ve uygulayacaktır. 1, 2, 3 A
Gebeliğin oluşumu ve anne karnındaki çocuğun gelişimini açıklayabilecektir. 1, 2, 3 A
Çocuklarda bulaşıcı ve kronik hastalıklarını tanımlayacaktır. 1, 2, 3 A
0-6 yaş çocuğun büyüme ve gelişimini bilecektir 1, 11, 2 A
Çocuklarda acil durum ve ilkyardım uygulamalarını açıklayabilecektir. 1, 2, 4, 6 A
Aile planlaması yöntemlerini açıklar. 1, 2, 3, 6 A
Dünyada ve ülkemizde anne ve çocuk sağlığını etkileyen faktörleri tanımlayabilecektir 1, 2, 3 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 11: Seminer, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 6: Gösterip Yapma
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Anne-çocuk sağlığının tanımı, ülkemizde ve dünyada çocuk sağlığının durumu. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
2 Gebeliğin oluşumu, anne karnında çocuk gelişimi. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
3 Gebelikte geçirilebilecek hastalık ve kazaların çocuğun gelişimine etkileri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
4 0-6 yaş çocuklarının büyüme gelişiminin değerlendirilmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
5 0-6 yaş çocuklarında görülen çocuk hastalıkları (ishal ve solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklama ve döküntülü hastalıklar, paraziter enfeksiyonlar vb.) ve korunma yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
6 Aşılar Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
7 Kadının yaşam dönemlerine göre sağlık sorunları Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
8 Çocuk hakları, Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesi Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
9 Aile planlaması ve korunma yöntemleri Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
10 İlkyardımda Temel yaşam desteği, kanamalarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
11 Yanma, kırık-çıkık, yaralanma vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
12 Böcek sokması, zehirlenme vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
13 Yabancı cisim yutma, boğulmalar vb. durumlarda öğretmenin yapması gereken ilkyardım. Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
14 Uygulama Önerilen kaynaklardan ilgili konuya hazırlanılması
Kaynaklar
Tekin, N., Pekcan,G., Aslan, P., Tekin, B., Yılmaz, İ.(2008). Anne Çocuk Sağlığı Beslenme ve İlkyardım, Anadolu ÜniversitesiYayınları, Eskişehir. Reddy, U., Rossiter J. 2000. (Çeviri: Elif Gül Yapar, Murat Özel) “Gebelik öncesi danısmanlık, gebe bakımı ve emzirme”, John Hopkins jinekoloji ve obstetrik el kitabı (Editör: Nicholas C. Lambrou, Abraham N Morse, Edward E. Wallach), Birinci baskı, Atlas Kitapçılık, s: 1-20, Ankara. Erdem M. 2002. “Normal gebelikte fizyolojik değisiklikler”, Gebelik ve fizyolojik hastalıklar (Editör: Kadri yamaç, Rıfat . Gürsoy, Nuri Çakır), MN Medikal ve Nobel Yayınları, s: 1-11, İstanbul. Yiğit R. Çocukluk Dönemlerinde büyüme ve gelişme, I baskı, Ankara Sistem ofset.2009. James SR, Ashwill JW, DroskeSC. Growth and development: the child and the family. WB Saunders Company, Philadelphia, Pennsylyania, 2002. Marilyn J Hockenberry, David Wilson, Catherine Jackson (Editor). Wong's Nursing Care of Infants and Children (Mosby) – Hardcover (2006). Taşkın L. Doğum ve Kadın sağlığı Hemşireliği. 9. Baskı, Ankara. Dr.Gönül Demir,Uzm.Dr.Nuray Bingöl, Sacide Karagöz. İlkyardım kaynak kitabı, İlkyardım Eğitim Merkezi, Ankara,2008. Doç.Dr. Ruhi Selçuk Tabak, H. İbrahim Somyürek, Temel İlk yardım ve Acil Bakım, Palme Yayıncılık,2008. Medipol Üniversitesi Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitm Kitabı 2013. http://www.medipol.edu.tr/Document/Galeri/Dokuman/dokumangalerisi/Diger/MedipolUniversitesiTemel-IlkyardimUygulamalariEgitimKitabi2013.pdf

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.
0
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
X
0
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
X
0
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
X
0
Erken çocukluk dönemi gelişimsel özellikleri ve bireysel farklılıklarına göre uygun öğretim stratejileri, yöntemleri ve teknikleri uygular.
0
Çocukların gelişimleri açısından uygun ve ihtiyaçlarına yönelik öğrenme ortamlarını düzenler, eğitim materyalleri tasarlar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
0
Erken çocukluk dönemindeki çocukların gelişim ve öğrenmelerini ve bu alanda uygulanan öğretim programları, öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.
0
Erken çocukluk dönemi ile ilgili sorunların çözümü için bireysel ve grup çalışmalarında yer alır.
0
Kendi yeterliliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini bilir, zayıf yönlerini geliştirir.
0
Sahip olduğu bilgi ve becerilere eleştirel yaklaşır, öğrenme gereksinimlerini belirler, yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu bir tutum geliştirir.
X
0
Kişisel ve mesleki yeterliliklerini geliştirmek için bilgiye ulaşma yollarını etkin olarak kullanır.
X
0
Sanatsal ve kültürel faaliyetlere katılım gösterir.
0
Topluma hizmet bilinciyle proje veya etkinliklerde alanıyla ilgili kişilerle birlikte çalışır.
X
0
İnsan hakları, çocuk hakları ve demokrasi bilinciyle mesleki ve bilimsel açıdan etik değerlere uygun davranışlar sergiler ve topluma örnek olur.
0
Türkçeyi etkin ve kurallarına uygun olarak kullanarak çevresiyle etkili iletişim kurar.
X
0
Yabancı bir dili etkili sekilde kullanarak alanıyla ilgili kisilerle iletişim kurar.
0
Erken çocukluk eğitiminde kalite yönetimi uygular, güvenli eğitim ortamı sağlar, çevreyi korur.
X
0
Milli Eğitim Temel Kanununda belirtilen ulusal ve evrensel duyarlılıklara sahiptir, kendi yasal gorev, hak ve sorumluluklarını bilir ve bunlara uygun davranır.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 15 15
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 20 20
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 91
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu