Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA2+024
Ders Programı Perşembe 15:30-16:15 Perşembe 16:30-17:15
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeç. Meslek Bilgisi
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Özge ÖZLÜ ÜNLÜ
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıÖğretim programları ve proje tabanlı öğrenme nedir bilir. Proje için konu seçme, projeyi tasarlama, yürütme, sunma ve değerlendirmeyi öğrenir.
Dersin İçeriğiBu ders; Proje kavramı,Proje türleri,Öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme,Okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri),Proje için konu seçimi,Literatür taraması,Projede mantıksal çerçeve,Projenin planlanması ve yönetimi,Projede bilimsel yöntemin uygulanması,Proje raporu hazırlama ve geliştirme,Proje raporunu sonuçlandırma,Proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi,Proje sunumları,Poster ve broşür tasarlama teknikleri; konularını içermektedir.
Dersin İçeriğiÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri:

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Proje kavramı
2Proje türleri
3Öğretim programları ve proje tabanlı öğrenme
4Okullarda proje programları (TÜBİTAK, AB ve diğerleri)
5Proje için konu seçimi
6Literatür taraması
7Projede mantıksal çerçeve
8Projenin planlanması ve yönetimi
9Projede bilimsel yöntemin uygulanması
10Proje raporu hazırlama ve geliştirme
11Proje raporunu sonuçlandırma
12Proje değerlendirme ve iyi örneklerin incelenmesi
13Proje sunumları
14Poster ve broşür tasarlama teknikleri
Kaynak

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
0
Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
0
Eğitim programının üç öğesi olan içerik, süreç ve ürünü öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profili gibi öğrenci niteliklerine göre farklılaştırılmış ders plânlarını çeşitli disiplinlerde geliştirir, uygular ve değerlendirir.
0
Öğrencilerini tüm gelişim (zihinsel, fiziksel, duygusal, sosyal, kişilik vb.) alanlarını dikkate alarak bir bütün olarak geliştirecek bilgiye sahip olur ve öğrencilerini bu alanlarda geliştirmek üzere ilgili teknikleri uygular.
0
Alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler; verileri yorumlar, değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.
0
Özel eğitim ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek için çeşitli disiplinlerden gelen meslektaşlarının oluşturduğu ekibin bir üyesi olarak sorumluluk alır.
0
Öğrenme gereksinimlerine göre belirlediği kişisel hedeflerine ulaşabilmek için yaşam boyu öğrenme ilkelerine sahip olur.
0
Özel eğitime ilişkin yeni gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans ve çalıştay gibi mesleki etkinler yoluyla takip eder.
0
Türkçeyi doğru ve etkili kullanır.
0
Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için mesleki proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir ve temel becerileri uygular.
0
Alana ilişkin yaptığı çalışma ve araştırmaların tüm aşamalarında ulusal ve evrensel duyarlılıkların bilinci içinde toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere saygılı hareket etme özelliğini göstermesinin yanı sıra, yenilikçi ve üretken bir kişilik sergiler.

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Ders

-

Dersin Detaylı Bilgileri

-

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu